Friday, 5 February 2010

kleeneze top retailers period 2 week2 2010

here is paul tonkin voice message who is top after week 2 click HERE
may take a few seconds to load

TONKIN (UK) 3713.05


TOWLER (UK) 3194.72

FORD (UK) 3023.11

PAYNE(2) (UK) 2922.18

DIVITO (UK) 2713.37

DUNNE (IRE) 2622.82

BLANSHARD (UK) 2302.32

BEAL(2) (UK) 2261.46

EVANS (UK) 2198.08

MERGLER (UK) 2173.15

SMITH (UK) 2155.91

LI (UK) 2159.47

CUNNINGHAM (UK) 2150.48

FISHER (UK) 2134.82

CRAWFORD (UK) 2072.80

ROWE(2) (UK) 2052.89

BROWNRIDGE(2) (UK) 2031.00

HAYES(2) (UK) 1968.58

BRANCH(2) (UK) 1931.96

DOWNES (UK) 1911.63

THORNTON (UK) 1888.56

BURCHELL(2) (UK) 1885.04

JACOBS(2) (UK) 1876.31

SHERRY (UK) 1836.36

POPE (UK) 1826.09

COLLIN(2) (UK) 1796.79

PRICE (UK) 1776.43

MERVIN (UK) 1767.40

HUMPHRIES (UK) 1767.47

SHARMA (UK) 1746.27

KEATING (UK) 1744.04

KIRBY (UK) 1725.18

BATE (UK) 1713.60

WEBBER (UK) 1697.66

BURNETT-HOCKEY(2) (UK) 1694.99

WEBSTER(1) (UK) 1681.69

COLLINS (UK) 1652.35

BLAXALL(2) (UK) 1662.04

TAYLOR(2) (UK) 1668.85

MACKELDEN(2) (UK) 1629.27

HUTCHINSON (UK) 1626.78

SIDHU(2) (UK) 1611.72

KLOTZER(2) (UK) 1627.98

DIMITROVA (IRE) 1652.37

MEDD (UK) 1601.41

LEE (UK) 1596.65

WATSON(1) (UK) 1585.77

WALLACE (UK) 1589.75

NICHOLLS (UK) 1560.81

O'REILLY(2) (UK) 1577.24

LOVELOCK (UK) 1580.29

RUSHTON(2) (UK) 1562.03

MORRISH (UK) 1569.34

TONNER (UK) 1579.12

HARTLEY(2) (UK) 1556.49

WALLACE(2) (UK) 1549.61

KIRKLAND(2) (UK) 1566.99

GILROY (UK) 1541.07

BOWDEN (UK) 1527.23

PAXTON(1) (UK) 1477.68

ALLGOOD(2) (UK) 1479.37

BENNETT(2) (UK) 1457.91

SHANKS (UK) 1484.02

SHEPHERD(2) (UK) 1461.30

SOFTLEY (UK) 1465.44

HORSMAN (UK) 1442.63

P White (UK) 1440.26

MULLINS (UK) 1448.72

SMITH (UK) 1440.02

L Morris (UK) 1431.31

Vickers(1) (UK) 1426.22

HARDY(2) (UK) 1425.42

STANLEY (UK) 1425.92

J Whitwell(1) (UK) 1417.70

SOTNICENKO (UK) 1412.75

K Peace(2) (UK) 1413.97

REAY (UK) 1398.63

WILKES (UK) 1401.10

MACLEOD (UK) 1387.65

S Hare (UK) 1367.73

SLOTBOOM (UK) 1364.13

SAGOO(1) (UK) 1351.39

R Webber (UK) 1359.70

MARSHALL (UK) 1349.57

SIMS (UK) 1358.37

V Shameti (UK) 1352.06

HUMPHRIES(2) (UK) 1344.70

MITCHELL(1) (UK) 1340.10

MCKENNA (IRE) 1369.46

CURLEY (UK) 1322.54

POYNOR (UK) 1316.48

DAVIS (UK) 1318.78

CHATHAM (UK) 1314.97

KENT(2) (UK) 1311.04

AITCHISON (UK) 1298.78

WHITAKER (UK) 1302.15

FRYER (UK) 1298.21

MEIKLE (UK) 1291.77

CRESSWELL(1) (UK) 1296.45

FARRELL(2) (UK) 1285.41

BIRD (UK) 1282.24

ROWE(2) (UK) 1277.14

FOUNTAINE(1) (UK) 1265.84

Farrah (UK) 1270.58

RHODES(2) (UK) 1265.36

DE SOUSA(1) (UK) 1265.70

MCCARTHY (IRE) 1288.01

HAMMOND (UK) 1242.87

REILLY (UK) 1248.49

FAUGHNAN(1) (IRE) 1307.94

JONES(2) (UK) 1251.13

QUIGLEY (IRE) 1297.47

CURTIS (UK) 1250.22

RUSSELL(1) (UK) 1246.64

B Monksfield (UK) 1235.61

MOUSLEY(2) (UK) 1236.92

EKVALL(1) (UK) 1223.45

FINIGAN (UK) 1224.33

HRYNKIEWICZ(2) (UK) 1225.40

RUSSELL(2) (UK) 1221.07

RADBOURNE(2) (UK) 1212.87

RIGG (UK) 1216.05

DAVIS (UK) 1218.31

BULLOUGH(1) (UK) 1224.58

CAPLEN(1) (UK) 1206.89

SWAN (UK) 1208.53

MARIS(2) (UK) 1199.62

BARDEN (UK) 1195.54

MCCAUL (UK) 1200.93

BARRITT (UK) 1195.38

WILLIAMS(1) (UK) 1199.99

WELSBY (UK) 1193.05

FLOYD (UK) 1194.08

LINTERN (UK) 1196.90

CHECKLEY(2) (UK) 1185.01

COOK (UK) 1166.00

MASON (UK) 1180.23

BURR (UK) 1173.16

HUGHES (UK) 1169.82

BURGESS(1) (UK) 1169.62

GEBBIE (UK) 1158.97

M Bales (UK) 1156.88

ROBERTSON (UK) 1149.79

DAVIES(1) (UK) 1151.93

MACDONALD(1) (UK) 1146.79

SCOTT (UK) 1140.69

LEE(2) (UK) 1136.42

THOMSON (UK) 1139.63

BRADLEY (IRE) 1178.03

FISHER(2) (UK) 1134.85

MARSH(1) (UK) 1132.45

GRANT (UK) 1130.27

HULL (UK) 1125.36

HOLSMAN (UK) 1127.62

LLOYD(2) (UK) 1125.28

HANSEN(2) (UK) 1120.03

POPE (UK) 1118.82

DAWKES (UK) 1121.66

MORRIS(1) (UK) 1118.53

RUSSELL(2) (UK) 1119.24

BEAL(2) (UK) 1121.23

OGDEN(2) (UK) 1141.67

ROUSE (UK) 1117.57

ROTHWELL(2) (UK) 1109.72

SEALEY(1) (UK) 1106.88

HOWELLS (UK) 1102.85

MARSHALL(1) (UK) 1092.75

CARTER (UK) 1092.62

SHAW (UK) 1091.20

WARRINER (UK) 1087.64

HOUGHTON (UK) 1075.93

SIGGS (UK) 1080.07

JOHN (IRE) 1117.12

TESTER(2) (UK) 1079.66

O Broughton (UK) 1077.18

CLARK(2) (UK) 1071.35

BLAKE(1) (UK) 1075.08

HEWETT(1) (UK) 1068.54

POTTER (UK) 1071.08

CURWEN(2) (UK) 1067.02

GARNER (UK) 1068.00

SOWERBY (UK) 1059.63

YOUNG (UK) 1065.07

TWIDDY(1) (UK) 1062.37

RADBOURNE(2) (UK) 1061.52

S Smith(2) (UK) 1064.96

WORDEN (UK) 1059.58

BAKER (UK) 1059.61

SHARP(2) (UK) 1055.56

SADLER (UK) 1054.96

HARTLEY (UK) 1056.42

BALCOMBE(2) (UK) 1052.01

MARWOOD(1) (UK) 1050.36

HIBBERT (UK) 1046.96

PACE(2) (UK) 1051.85

TAYLOR (UK) 1052.71

M Rendle(2) (UK) 1051.85

NATH(2) (UK) 1034.28

KITCAT(2) (UK) 1041.08

KHAN (UK) 1028.50

HOLMES(1) (UK) 1034.54

RENTON (UK) 1034.97

PEACHAM (UK) 1033.01

HUNT (UK) 1033.33

HOYLAND (UK) 1033.89

PARKIN (UK) 1036.59

PRICE (UK) 1027.93

GARTON(2) (UK) 1025.32

KING(2) (UK) 1018.56

BARKHAM (UK) 1025.36

ESTEVES (UK) 1020.51

FRIENLING (UK) 1013.57

SEWELL (UK) 1015.01

SAVILLE(2) (UK) 1012.54

LAWSON(2) (UK) 1011.73

ASHLEY(1) (UK) 997.54

ELT(2) (UK) 1006.81

FARMER (UK) 1000.50

GREAVES(2) (UK) 1001.94

DAVEY (IRE) 1038.65

POTSE (UK) 999.22

HENDERSON(1) (UK) 1000.06

READ (UK) 996.21

TODD (UK) 990.06

HOOK (UK) 990.46

STOREY (UK) 995.97

MCGONAGLE(2) (IRE) 1016.84

ASTBURY (UK) 986.68

M Wallace (UK) 978.41

SANDS (UK) 980.91

BENNETT (UK) 978.68

UPPAL (UK) 978.26

CADMAN (UK) 975.32

Daniel(2) (UK) 976.15

YOUNG(2) (UK) 974.16

GREENING (UK) 970.62

OLIVER (UK) 972.76

LUDLOW(2) (UK) 972.39

GEORGIOU (UK) 961.69

ROGERS(2) (UK) 969.94

BLENKINSOP (UK) 966.65

AIREY (UK) 965.33

HADLEY (UK) 958.56

HOWE(1) (UK) 956.05

ABERCROMBIE (UK) 965.16

LOWRIE (UK) 960.94

RICHARDS(2) (UK) 965.16

PAPAZYAN (IRE) 990.99

FIRBANK(1) (UK) 966.40

NOWELL (UK) 957.72

WARDEN(2) (UK) 951.56

SOCHANIK(2) (UK) 964.00

MARR (UK) 975.84

HOLLOWAY-SMITH (UK) 942.23

BRANCH (UK) 951.46

BARNETT (UK) 952.16

HOWARTH (UK) 947.35

Horton (UK) 945.35

HILL(2) (UK) 944.70

SPRAY(2) (UK) 938.32

BUTLER (UK) 937.51

JOSHI(2) (UK) 937.71

MILLER (UK) 937.10

V Wood (UK) 938.60

SEYMOUR (UK) 936.90

O'SULLIVAN (UK) 934.40

HERRING (IRE) 959.02

SAUNDERS (UK) 927.65

MASON(2) (UK) 921.69

HELLIWELL(1) (UK) 930.90

SAMUEL(1) (UK) 918.37

TURNBULL(2) (UK) 924.89

Lamb(2) (UK) 941.62

WATERS (UK) 927.51

HALLATT (UK) 923.19

YATES (UK) 925.72

T Spayne(1) (UK) 911.71

SIMS (UK) 919.61

HILLMAN (UK) 918.70

PERKINS (UK) 920.82

CAVE(2) (UK) 908.30

PENNEY(1) (UK) 923.47

CLEUGH (UK) 919.42

GUEST (UK) 916.57

SHARP (UK) 913.80

WATTS (UK) 915.32

KELLY (IRE) 933.34

LEES (UK) 914.92

K Sorensen(2) (UK) 913.09

HINDS (UK) 914.10

PARKER (UK) 910.01

WEBSTER (UK) 908.50

MACDUFFIE (UK) 904.90

LOVELOCK (UK) 906.20

HERBERT (UK) 904.76

BIRD(2) (UK) 902.74

S Bishop (UK) 898.60

HILL (UK) 896.69

TIZARD (UK) 880.07

HARRIS (UK) 893.47

CHANDLER (UK) 893.72

SMITH(1) (UK) 893.39

COTTON(2) (UK) 886.83

FAIRHURST (UK) 886.08

HOROBIN (UK) 887.08

F Warner (UK) 901.13

BRADLEY (UK) 884.24

WARBURTON (UK) 886.02

NOICE(2) (UK) 882.99

SMITH (UK) 880.17

WHEATLEY(2) (UK) 906.84

HAY (UK) 874.45

MULHOLLAND (UK) 881.54

MANSELL (UK) 880.90

HODGSON(2) (UK) 878.77

WALTON (UK) 878.31

DAVIS(2) (UK) 873.65

McLACHLAN (UK) 864.52

KELLY(2) (UK) 872.54

SLATER (UK) 876.66

DAVIES(2) (UK) 874.52

T Tenpow (UK) 875.76

FOX (UK) 868.82

MISTRY(1) (UK) 866.63

KALON(1) (UK) 867.48

THOMAS(2) (UK) 867.18

COPSON (UK) 850.23

MCEWAN(2) (UK) 855.54

J Witts-Hunt (UK) 856.26

A Leech (UK) 849.77

HAYDOCK (UK) 853.35

DUFFY (UK) 850.86

LAING (UK) 851.93

LOCKWOOD (UK) 840.48

M Adkins-Smith (UK) 848.03

J Laird (UK) 848.53

LIVINGSTONE (UK) 850.66

GUNDY (UK) 845.99

A Voller (UK) 845.25

BROWNE (IRE) 861.86

WILKINSON(1) (UK) 846.00

GRAHAM (UK) 845.80

W Hill (UK) 840.25

THOMPSON(1) (UK) 842.11

FLAWN(2) (UK) 840.27

BANNISTER (UK) 841.90

STRYZYK (UK) 838.71

ARMSTRONG (UK) 833.22

MORRIS(2) (UK) 840.76

THOMSON (UK) 835.75

WEST(2) (UK) 830.57

Bernie (UK) 827.76

MARSHALL(2) (UK) 827.73

DAY (UK) 830.46

ETCHES(1) (UK) 830.90

WARRENER (UK) 830.68

ALLEN(1) (UK) 831.13

VEALE (UK) 830.71

KETTLE(2) (UK) 826.42

STONALL (UK) 825.56

McGINTY (UK) 828.15

DWYER (UK) 829.20

WHEELER(2) (UK) 826.27

HOOK(1) (UK) 822.60

HANNEY (UK) 824.11

LAPPIN(2) (UK) 809.55

BRADLEY (UK) 807.02

A Fitzgerald(2) (UK) 821.55

MILLERSHIP (UK) 829.01

WALTHAM (UK) 823.70

ZAMAN (UK) 821.06

ARMSTRONG-LOMAS(1) (UK) 815.14

LYALL (UK) 820.11

HUBERY (UK) 820.92

PINK (UK) 819.18

COLBOURNE (UK) 818.38

CLARKE (UK) 814.55

A Cusworth (UK) 814.99

FINLINSON (UK) 812.82

K Cartwright (UK) 814.85

DAVIES (UK) 812.83

L Wood (UK) 816.38

THOMPSON(1) (UK) 805.31

COLAM (UK) 813.44

King (UK) 812.12

Clark(2) (UK) 808.51

MARTIN (UK) 812.12

KNIGHT (UK) 800.42

WARBURTON (UK) 806.41

CAPPLEMAN (UK) 805.94

PARKER (UK) 802.41

IRVING(2) (UK) 797.27

JOHNSTONE (UK) 801.11

DEAN (UK) 798.39

PESKETT (UK) 804.08

OWEN (UK) 798.53

PEDLOW (UK) 800.70

A Hughes (UK) 796.90

C Moore (UK) 798.29

BARLOW (UK) 800.06

BARNAVILLE(2) (UK) 799.23

MAYER (UK) 797.68

J Woodbridge (UK) 795.52

DEENEY (UK) 798.15

WOODWARD (UK) 791.13

WILLIAMS (UK) 793.46

KITCHING (UK) 791.32

BARBOUR(1) (UK) 795.69

FORD (UK) 791.78

COLEMAN(2) (UK) 787.26

PARRY(1) (UK) 790.45

WILLIAMS (UK) 781.20

WADSWORTH(1) (UK) 784.70

KENNY (UK) 787.55

O'SHAUGHNESSY (UK) 785.65

TOMBS(2) (UK) 790.63

DRAPES (UK) 784.07

LITTLEWOOD(2) (UK) 785.39

FOX (UK) 781.08

ATKINS(1) (UK) 787.65

RHODES(2) (UK) 776.43

TYLER(2) (UK) 780.61

MASON(2) (UK) 781.52

L Carroll (UK) 781.35

Linathan(2) (UK) 782.44

MORGAN (UK) 779.28

L Williams (UK) 781.89

HAMILTON(1) (UK) 779.06

WATERFALL(1) (UK) 771.27

SOUTHERN(1) (UK) 774.24

BLAND (UK) 772.65

LIKHOGUB (UK) 773.68

WILLIAMSON (UK) 774.73

HIBBERD (UK) 783.67

WHELAN (UK) 770.40

A Blessed(2) (UK) 770.92

GAYLARD (UK) 772.21

ANDERSON (UK) 768.08

DAVEY(2) (UK) 769.66

A Beck (UK) 767.71

MOYNIHAN (IRE) 779.35

ROTHWELL (UK) 768.96

LEIGH(1) (UK) 766.24

SCOTT (UK) 766.05

STRACHAN (UK) 765.90

KEYTE (UK) 769.03

SHEMELD(1) (UK) 763.22

HESSION (IRE) 784.13

ROBINSON (UK) 763.45

Campling (UK) 760.18

MILLIN(2) (UK) 754.54

TIBBETTS(2) (UK) 766.63

HEDGES (UK) 755.71

POCOCK (UK) 753.02

STOTT(2) (UK) 752.55

WALLACE (UK) 754.71

ALLSOP (UK) 751.54

JONES(2) (UK) 754.91

TURNER (UK) 753.81

RIDDEN (UK) 752.15

SLADE (UK) 753.18

GROVES (UK) 755.78

LAWFORD (UK) 754.65

ASH (UK) 753.44

PERKINS(1) (UK) 748.41

WILLIAMS(2) (UK) 750.93

COMERFORD (UK) 749.00

FIRTH (UK) 748.34

ALLEN (UK) 751.11

BOLE (UK) 747.94

CHRISTIAN (UK) 747.89

D Baillie(2) (UK) 742.84

MICHELINI (UK) 749.07

CRESSY HALL(1) (UK) 736.06

G Underwood (IRE) 769.19

CROSBY (UK) 739.98

THORNTON(2) (UK) 736.12

WHITEAR (UK) 738.31

A Pople (UK) 734.52

K Keable (UK) 735.38

SIMMONS (UK) 734.66

WILLIAMS (UK) 734.76

WAKEM (UK) 729.48

JOYCE(2) (UK) 733.48

COPPIN (UK) 728.27

MARGRAVE(1) (UK) 729.38

MAY (UK) 731.10

HYDE (UK) 731.00

MACKENZIE (UK) 732.98

TERRY (UK) 728.84

WILKINS (IRE) 737.70

A Macur (UK) 728.75

FOWLER (UK) 723.24

DAVIS (UK) 728.26

LENTHALL(2) (UK) 726.26

ANDERSON (UK) 725.39

J Willmott (UK) 721.79

SMITH (UK) 719.62

CORMACK (UK) 720.87

CLARKE (UK) 723.85

O'NEILL (UK) 718.69

BRADY (UK) 717.26

POWER (IRE) 741.99

SELLARS(2) (UK) 713.14

BRADWELL (UK) 715.29

A Pope(2) (UK) 711.75

RICE (UK) 711.95

BACH (UK) 715.10

GRIFFIN(1) (UK) 715.16

YOUNG (UK) 713.38

MEADOWS (UK) 713.67

DIVERS (UK) 712.15

WHEELER (UK) 714.52

Campbell (UK) 711.04

MCNALLY (UK) 705.71

R Pantlin (UK) 708.18

P Jones (UK) 708.57

BERNARD (UK) 701.74

BIRCH (UK) 711.12

UNDERWOOD (UK) 708.34

HENLEY (UK) 710.25

BAINS (UK) 705.21

CURTIS (UK) 701.26

CAROLAN (IRE) 729.44

DAVIES(2) (UK) 700.24

MARTIN (UK) 704.70

McHAFFIE (UK) 705.97

BUSBY(2) (UK) 706.44

LEJINS(2) (UK) 700.06

LONSDALE(1) (UK) 701.73

T Webb (UK) 700.45

LAWRENCE (UK) 698.74

SPURGE(1) (UK) 700.04

WEST (UK) 697.92

PUCKERING(2) (UK) 694.53

ROPER (UK) 699.17

TITTERRELL (UK) 696.66

Rapstone(2) (UK) 697.44

C Talmage(2) (UK) 700.25

ASHMORE (UK) 696.44

HOLMES (UK) 697.49

LONG(2) (UK) 688.58

McGREGOR (UK) 694.11

PICKUP (UK) 694.06

NEWMAN (UK) 691.78

N Mukeredzi (UK) 692.73

I Nicholls (UK) 689.98

COOK (UK) 690.01

TORKINGTON(2) (UK) 696.47

GILCHRIST (UK) 688.68

ROWLAND(2) (UK) 687.70

CACCHIOLI (UK) 691.35

O'SHEA (IRE) 701.89

JOHNSON (UK) 688.09

ALLSOPP (UK) 684.88

ABRAHAMS (UK) 685.75

FARROW (UK) 685.31

TURNBULL (UK) 685.58

SIMON(1) (UK) 681.76

VINTEN (UK) 676.65

C Butcher (UK) 681.18

MARTIN(2) (UK) 681.74

SIGSWORTH (UK) 680.24

SMITH (UK) 677.91

S Ahmed (UK) 678.74

ASKEW (UK) 676.60

GARDNER (UK) 673.63

CHANTLER (UK) 678.32

GENT (UK) 668.54

M Partridge (UK) 674.46

FORD(1) (UK) 675.60

MCNALLY (UK) 676.87

GOONAN (IRE) 691.89

MULLEY (UK) 667.87

J Lawrence (UK) 669.16

GOLDING (UK) 668.12

COUCHMAN(2) (UK) 668.79

ALEXANDER-BARNES (UK) 665.15

WADDELL (UK) 667.23

ANTHONY (UK) 662.18

T Pearce(1) (UK) 666.19

COCKBURN (UK) 664.33

BARTON(1) (UK) 678.06

AVERY (UK) 667.09

POWER (UK) 666.22

MOSS-BAKER(2) (UK) 667.04

AINSLIE (UK) 661.73

BOND (UK) 658.02

Beheshti(1) (UK) 661.80

Bennett(2) (UK) 672.83

M Cannon(2) (UK) 671.18

WATERFALL (UK) 662.37

C Howdle (UK) 656.62

ENISZ (UK) 662.12

BARNES(1) (UK) 659.41

ZAROW (UK) 659.14

RICE (UK) 660.27

SNARE(1) (UK) 657.31

OETJEN (UK) 652.84

ELLIS (UK) 652.20

Hynes(1) (IRE) 659.10

SEGAR(2) (UK) 653.23

KEANE (IRE) 679.40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
more stories click here