Friday, 12 February 2010

kleeneze top retailers period 2 week 3 2010

here are the kleeneze top retailers after week 3, all the way to down to the first
bonus level of 650 points with kleeneze

look for your name
TONKIN (UK) 5154.75


TOWLER (UK) 4539.46

DIVITO (UK) 4321.90

PAYNE(2) (UK) 4135.81

BLANSHARD (UK) 3464.90

FORD (UK) 3446.93

DUNNE (IRE) 3251.62

EVANS (UK) 3194.09

MERGLER (UK) 3141.83

BEAL(2) (UK) 3140.04

CRAWFORD (UK) 3071.78

CUNNINGHAM (UK) 3050.29

WATSON(1) (UK) 2911.08

DOWNES (UK) 2903.39

O'REILLY(2) (UK) 2897.32

ROWE(2) (UK) 2861.90

SIDHU(2) (UK) 2795.83

SHERRY (UK) 2757.47

BROWNRIDGE(2) (UK) 2721.92

KEATING (UK) 2673.45

WEBSTER(1) (UK) 2655.81

BURCHELL(2) (UK) 2649.97

NICHOLLS (UK) 2642.19

TONNER (UK) 2616.09

HAMMOND (UK) 2602.07

MERVIN (UK) 2590.19

MACKELDEN(2) (UK) 2588.22

JACOBS(2) (UK) 2587.84

MEDD (UK) 2522.52

COLLINS (UK) 2497.49

LEE (UK) 2495.71

KIRBY (UK) 2483.99

TAYLOR(2) (UK) 2465.04

POPE (UK) 2429.78

COLLIN(2) (UK) 2388.35

BRANCH(2) (UK) 2387.70

MEIKLE (UK) 2370.07

GILROY (UK) 2346.68

SHARMA (UK) 2344.63

BLAXALL(2) (UK) 2342.90

DIMITROVA (IRE) 2337.32

MORRISH (UK) 2332.30

HUMPHRIES (UK) 2331.50

HAYES(2) (UK) 2322.48

HUTCHINSON (UK) 2315.92

BATE (UK) 2308.82

WILKES (UK) 2306.89

HORSMAN (UK) 2286.93

WEBBER (UK) 2274.05

WALLACE(2) (UK) 2273.04

BURNETT-HOCKEY(2) (UK) 2263.28

SOFTLEY (UK) 2259.93

STANLEY (UK) 2240.27

P White (UK) 2235.05

MARSHALL(2) (UK) 2214.41

GREENING (UK) 2210.32

WALLACE (UK) 2203.22

PAXTON(1) (UK) 2174.67

BENNETT(2) (UK) 2174.51

MARIS(2) (UK) 2171.55

KLOTZER(2) (UK) 2164.61

SOWERBY (UK) 2162.09

HARTLEY(2) (UK) 2159.94

LI (UK) 2159.47

FISHER (UK) 2134.82

BOWDEN (UK) 2132.77

SMITH (UK) 2131.37

SAGOO(1) (UK) 2129.46

RUSHTON(2) (UK) 2123.13

REAY (UK) 2105.97

DAVIS (UK) 2100.86

ALLGOOD(2) (UK) 2085.29

R Pantlin (UK) 2076.28

NATH(2) (UK) 2049.23

RUSSELL(2) (UK) 2042.42

PRICE (UK) 2027.92

HARDY(2) (UK) 2023.30

PACE(2) (UK) 2020.63

THORNTON(2) (UK) 2004.80

HUMPHRIES(2) (UK) 1978.73

LOVELOCK (UK) 1976.48

FAUGHNAN(1) (IRE) 1974.39

LEE(2) (UK) 1970.82

BIRD (UK) 1970.82

SHEPHERD(2) (UK) 1965.19

FARMER (UK) 1961.58

KIRKLAND(2) (UK) 1960.23

CURTIS (UK) 1955.63

POYNOR (UK) 1947.18

MARSHALL (UK) 1945.70

RADBOURNE(2) (UK) 1937.80

RUSSELL(1) (UK) 1932.00

J Whitwell(1) (UK) 1921.32

SMITH (UK) 1921.01

S Hare (UK) 1918.40

KELLY (IRE) 1915.83

FOUNTAINE(1) (UK) 1906.78

OLIVER (UK) 1897.85

THORNTON (UK) 1888.56

SHANKS (UK) 1887.44

BLAKE(1) (UK) 1886.14

KNIGHT (UK) 1876.00

JONES(2) (UK) 1866.88

CAPLEN(1) (UK) 1863.47

SANDS (UK) 1856.69

REILLY (UK) 1854.67

FLAWN(2) (UK) 1841.33

PARKIN (UK) 1822.20

WARBURTON (UK) 1813.67

MULLINS (UK) 1806.17

CHECKLEY(2) (UK) 1799.48

Vickers(1) (UK) 1790.08

CHATHAM (UK) 1783.86

MCCAUL (UK) 1783.48

CAVE(2) (UK) 1768.53

ROBERTSON (UK) 1764.22

DAVIES(1) (UK) 1755.75

HAY (UK) 1751.97

QUIGLEY (IRE) 1726.46

SCOTT (UK) 1722.01

THOMSON (UK) 1719.64

WOODWARD (UK) 1715.06

WARRINER (UK) 1711.72

MCCARTHY (IRE) 1709.09

WHITAKER (UK) 1707.30

MACLEOD (UK) 1706.63

COLBOURNE (UK) 1702.14

OGDEN(2) (UK) 1692.12

WILLIAMS(1) (UK) 1690.25

FOX (UK) 1688.36

PENNEY(1) (UK) 1680.07

Bernie (UK) 1679.93

BURGESS(1) (UK) 1675.61

DAWKES (UK) 1668.49

FINIGAN (UK) 1666.32

HOWELLS (UK) 1666.04

K Peace(2) (UK) 1665.91

EKVALL(1) (UK) 1658.77

L Morris (UK) 1657.90

YOUNG(2) (UK) 1654.59

MITCHELL(1) (UK) 1654.13

HRYNKIEWICZ(2) (UK) 1653.24

FISHER(2) (UK) 1650.36

B Monksfield (UK) 1646.53

BRADBURY (UK) 1641.88

COOK (UK) 1638.14

JOHN (IRE) 1631.81

DAVIES(2) (UK) 1629.41

ROTHWELL(2) (UK) 1628.49

DAVEY (IRE) 1622.54

POTSE (UK) 1617.76

FOWLER (UK) 1616.72

KENT(2) (UK) 1609.15

CARTER (UK) 1609.02

M Bales (UK) 1608.86

RUSSELL(2) (UK) 1602.43

CLARK(2) (UK) 1590.51

ROUSE (UK) 1589.50

SHARP(2) (UK) 1586.60

HOLMES(1) (UK) 1586.59

SOCHANIK(2) (UK) 1583.41

SEALEY(1) (UK) 1581.75

BUTLER (UK) 1580.56

HULL (UK) 1579.19

BLAND (UK) 1578.62

HOLSMAN (UK) 1577.05

DE SOUSA(1) (UK) 1572.50

HILLMAN (UK) 1570.21

SMALE (UK) 1566.79

V Shameti (UK) 1566.08

HENDERSON(1) (UK) 1566.01

SLOTBOOM (UK) 1563.70

ASHLEY(1) (UK) 1561.58

BRADLEY (IRE) 1560.80

SHAW (UK) 1554.87

SADLER (UK) 1554.57

GRANT (UK) 1547.56

LLOYD(2) (UK) 1541.92

KING(2) (UK) 1539.87

LYALL (UK) 1536.96

ABERCROMBIE (UK) 1535.58

MISTRY(1) (UK) 1534.30

McGINTY (UK) 1529.25

R Webber (UK) 1523.78

M Wallace (UK) 1523.09

PLEASANT (UK) 1521.37

PRICE (UK) 1517.28

FRIENLING (UK) 1514.03

LOVELOCK (UK) 1513.48

MARSH(1) (UK) 1511.40

SLATER (UK) 1506.51

AITCHISON (UK) 1505.63

HOWE(1) (UK) 1502.82

TWIDDY(1) (UK) 1502.22

DAVIS (UK) 1501.73

HIBBERT (UK) 1497.40

ROWE(2) (UK) 1492.48

HOYLAND (UK) 1492.19

WORDEN (UK) 1490.67

MASON(2) (UK) 1490.42

HODGSON(2) (UK) 1488.16

Farrah (UK) 1487.39

MILLERSHIP (UK) 1482.01

HEWETT(1) (UK) 1479.84

MACDUFFIE (UK) 1479.80

CADMAN (UK) 1478.70

MORRIS(1) (UK) 1476.86

GARNER (UK) 1475.91

ROGERS(2) (UK) 1473.14

T Spayne(1) (UK) 1467.46

MULHOLLAND (UK) 1460.11

HALLATT (UK) 1459.54

SIMS (UK) 1459.16

BALCOMBE(2) (UK) 1458.38

MARWOOD(1) (UK) 1458.24

PAPAZYAN (IRE) 1457.43

ETCHES(1) (UK) 1457.26

TURNBULL(2) (UK) 1455.69

Clark(2) (UK) 1454.04

HOUGHTON (UK) 1453.61

MOSS-BAKER(2) (UK) 1453.01

YATES (UK) 1450.84

HILL(2) (UK) 1448.36

SAUNDERS (UK) 1447.44

POTTER (UK) 1446.83

BIRD(2) (UK) 1446.79

CURWEN(2) (UK) 1444.97

SMITH (UK) 1440.02

WARRENER (UK) 1435.82

MARSHALL(1) (UK) 1431.23

CRESSWELL(1) (UK) 1430.92

SEYMOUR (UK) 1420.33

LUDLOW(2) (UK) 1419.86

K Cartwright (UK) 1419.38

Horton (UK) 1418.96

LAPPIN(2) (UK) 1418.78

ELT(2) (UK) 1418.39

HERRING (IRE) 1417.57

SOTNICENKO (UK) 1412.75

Daniel(2) (UK) 1411.26

BURR (UK) 1405.99

MASON (UK) 1395.37

S Smith(2) (UK) 1395.19

HOLLOWAY-SMITH (UK) 1394.58

HUGHES (UK) 1393.89

THOMAS(2) (UK) 1393.59

J Hitchen (UK) 1393.21

NOICE(2) (UK) 1392.55

M Rendle(2) (UK) 1389.94

HAMILTON(1) (UK) 1387.60

GEBBIE (UK) 1382.56

ROTHWELL (UK) 1378.99

READ (UK) 1377.71

S Bishop (UK) 1376.48

DEENEY (UK) 1374.17

WARDEN(2) (UK) 1371.79

A Voller (UK) 1370.81

MCKENNA (IRE) 1369.46

WARBURTON (UK) 1365.68

MCNALLY (UK) 1363.73

SIMS (UK) 1358.37

ESTEVES (UK) 1353.73

J Laird (UK) 1349.64

PICKUP (UK) 1349.01

SHARP (UK) 1348.72

GERRY(2) (UK) 1346.42

POPE (UK) 1340.32

PEDLOW (UK) 1338.97

ATKINS(1) (UK) 1337.92

OWEN (UK) 1337.71

DAVEY(2) (UK) 1335.06

SMITH (UK) 1331.77

HELLIWELL(1) (UK) 1331.10

DAVIES(2) (UK) 1330.88

McLACHLAN (UK) 1330.00

FAIRHURST (UK) 1326.15

V Wood (UK) 1326.03

LIVINGSTONE (UK) 1323.85

CURLEY (UK) 1322.54

DRAPES (UK) 1321.77

Beheshti(1) (UK) 1320.39

WEST(2) (UK) 1319.89

LOCKWOOD (UK) 1314.95

O Broughton (UK) 1309.33

KELLY(2) (UK) 1308.54

CHRISTIAN (UK) 1307.32

SIGGS (UK) 1303.50

IRVING(2) (UK) 1301.52

O'SULLIVAN (UK) 1301.22

UPPAL (UK) 1298.42

FRYER (UK) 1298.21

PARRY(1) (UK) 1294.98

PARKER (UK) 1294.28

COLEMAN(2) (UK) 1293.93

A Hughes (UK) 1292.88

CHANDLER (UK) 1291.40

MCGONAGLE(2) (IRE) 1290.93

RENTON (UK) 1287.52

BARKHAM (UK) 1286.25

FARRELL(2) (UK) 1285.41

STOREY (UK) 1284.06

WILLIAMSON (UK) 1283.67

LAWSON(2) (UK) 1283.22

BEAL(2) (UK) 1283.14

BENNETT (UK) 1281.90

S Joy (UK) 1280.99

GAYLARD (UK) 1279.39

OETJEN (UK) 1278.82

BROWNE (IRE) 1278.12

PUSEY (UK) 1277.76

ANTHONY (UK) 1275.32

RADBOURNE(2) (UK) 1275.13

SAVILLE(2) (UK) 1273.41

L Carroll (UK) 1272.65

THOMPSON(1) (UK) 1272.33

GUNDY (UK) 1272.14

MORRIS(2) (UK) 1269.08

HUBERY (UK) 1268.57

MCEWAN(2) (UK) 1268.29

RHODES(2) (UK) 1265.36

WALTON (UK) 1265.33

HARTLEY (UK) 1258.17

MITCHELL(2) (UK) 1257.88

PUCKERING(2) (UK) 1256.04

BROWN(2) (UK) 1255.77

SPAFFORD (UK) 1255.51

THOMPSON(1) (UK) 1253.13

WILKINSON(1) (UK) 1252.62

HOOK (UK) 1252.34

BLENKINSOP (UK) 1251.56

RIDDEN (UK) 1250.48

MARTIN(2) (UK) 1249.23

K Keable (UK) 1247.09

KITCAT(2) (UK) 1246.81

WILLIAMS (UK) 1246.72

ZAMAN (UK) 1246.60

GRAHAM (UK) 1245.60

DWYER (UK) 1240.30

DUFFY (UK) 1237.42

MOUSLEY(2) (UK) 1236.92

MARR (UK) 1235.44

MONTGOMERY(2) (UK) 1234.71

AIREY (UK) 1234.48

SEWELL (UK) 1233.29

ARMSTRONG-LOMAS(1) (UK) 1229.37

TESTER(2) (UK) 1228.15

BULLOUGH(1) (UK) 1224.58

CURTIS (UK) 1223.67

POWSEY (UK) 1223.46

F Warner (UK) 1219.20

WHEATLEY(2) (UK) 1219.03

WILLIAMS(2) (UK) 1218.43

RIGG (UK) 1216.05

PERKINS (UK) 1215.26

TOMBS(2) (UK) 1214.68

GRIFFIN(1) (UK) 1210.27

SWAN (UK) 1208.53

PERKINS(1) (UK) 1207.98

MCNALLY (UK) 1206.64

DAVIES (UK) 1204.99

ALLSOPP (UK) 1204.67

BULLOCK(1) (UK) 1204.04

WALTHAM (UK) 1200.31

LINTERN (UK) 1196.90

J Witts-Hunt (UK) 1195.84

HIBBERD (UK) 1195.61

BARDEN (UK) 1195.54

BARRITT (UK) 1195.38

FIRBANK(1) (UK) 1194.89

FLOYD (UK) 1194.08

M Harling (UK) 1193.96

WHELAN (UK) 1193.79

MILLIN(2) (UK) 1193.65

TYLER(2) (UK) 1193.14

WILLIAMS (UK) 1193.13

WELSBY (UK) 1193.05

LAWRENCE (UK) 1190.91

C Talmage(2) (UK) 1190.23

C Butcher (UK) 1188.67

A Cusworth (UK) 1187.33

LEES (UK) 1186.63

ARMSTRONG (UK) 1185.58

HANSEN(2) (UK) 1184.90

SPURGE(1) (UK) 1183.73

A Fitzgerald(2) (UK) 1182.21

DAVIS(2) (UK) 1181.12

MASON (UK) 1180.23

COMERFORD (UK) 1179.45

STONALL (UK) 1178.94

MANSELL (UK) 1178.10

RICHARDS(2) (UK) 1177.94

HILL (UK) 1177.13

STRYZYK (UK) 1173.62

WILKINS (IRE) 1171.76

HOOK(1) (UK) 1170.49

PULLEN (UK) 1167.66

SAMUEL(1) (UK) 1165.80

ASHMORE (UK) 1165.61

STOTT(2) (UK) 1164.89

BUCK(2) (UK) 1163.48

HOWARTH (UK) 1162.91

M Adkins-Smith (UK) 1162.53

T Tenpow (UK) 1162.39

DEAN (UK) 1161.87

SLOPER (UK) 1160.45

DIVERS (UK) 1159.58

MILLER (UK) 1157.28

LAING (UK) 1155.79

RATTRAY (UK) 1155.39

BANNISTER (UK) 1154.88

NOWELL (UK) 1153.90

ANDERSON (UK) 1150.94

LEIGH(1) (UK) 1149.57

TAYLOR (UK) 1149.32

MACDONALD(1) (UK) 1146.79

CLARKE (UK) 1146.02

SOUTHERN(1) (UK) 1145.27

Lamb(2) (UK) 1142.69

T Webb (UK) 1140.68

CLARKSON (UK) 1139.56

BARLOW (UK) 1137.31

L Wood (UK) 1132.31

WATERFALL (UK) 1130.66

K Sorensen(2) (UK) 1128.61

Linathan(2) (UK) 1128.22

PARKER (UK) 1127.98

HOROBIN (UK) 1127.94

ASH (UK) 1126.04

EVANS (UK) 1124.20

VINTEN (UK) 1122.20

CLARKE (UK) 1121.52

COCKBURN (UK) 1121.39

MARTIN (UK) 1120.39

WHEELER(2) (UK) 1120.09

GREAVES(2) (UK) 1120.03

HUSSAIN (UK) 1119.72

I Nicholls (UK) 1116.37

ALLSOP (UK) 1114.56

GLEW (UK) 1112.57

CHITTY (UK) 1110.03

WATERFALL(1) (UK) 1109.15

FOX (UK) 1107.86

King (UK) 1107.69

WALLACE (UK) 1107.24

SMITH(1) (UK) 1106.62

EVANS (UK) 1106.20

SNOW(2) (UK) 1105.36

FORD(2) (UK) 1104.76

MORGAN (UK) 1103.98

A Leech (UK) 1102.74

GENT (UK) 1102.44

SLADE (UK) 1102.33

HEDGES (UK) 1100.22

AVERY (UK) 1098.83

KENNY (UK) 1094.94

HEWITT(1) (UK) 1094.93

BERNARD (UK) 1094.91

SUNTER(2) (UK) 1094.07

THOMPSON(1) (UK) 1091.84

TURNER (UK) 1090.59

MOYNIHAN (IRE) 1089.76

ROBINSON (UK) 1089.24

SHEMELD(1) (UK) 1088.55

CARROLL (IRE) 1082.98

A Pope(2) (UK) 1081.74

Hynes(1) (IRE) 1080.34

TORKINGTON(2) (UK) 1080.16

COTTON(2) (UK) 1079.65

COUCHMAN(2) (UK) 1078.19

W Hill (UK) 1075.35

WADSWORTH(1) (UK) 1074.28

KIRBY(1) (UK) 1067.38

A Blessed(2) (UK) 1066.87

YOUNG (UK) 1065.07

PRITCHARD(1) (UK) 1064.48

P Jones (UK) 1063.07

SAMPSON(1) (UK) 1061.11

KETTLEWELL (UK) 1059.83

FOSTER (UK) 1059.60

CAROLAN (IRE) 1059.04

J Woodbridge (UK) 1056.38

COPSON (UK) 1055.78

COLAM (UK) 1054.50

S Dawson (UK) 1053.81

RHODES(2) (UK) 1052.42

DEAN (UK) 1051.75

G Underwood (IRE) 1051.57

BOND (UK) 1051.00

Rapstone(2) (UK) 1047.89

MEADOWS (UK) 1046.91

PEACHAM (UK) 1044.93

SIGSWORTH (UK) 1043.86

LEE (IRE) 1043.56

ARNOTT(1) (UK) 1041.29

WATTS (UK) 1038.33

WEBSTER (UK) 1036.37

A Pople (UK) 1036.22

BAKER (UK) 1035.36

WELLS (UK) 1034.45

KITCHING (UK) 1033.47

HUNT (UK) 1033.33

T Weymouth (UK) 1032.40

WAKEM (UK) 1030.60

KHAN (UK) 1028.50

CACCHIOLI (UK) 1026.65

LEJINS(2) (UK) 1026.63

TOSHACH (UK) 1026.19

GARTON(2) (UK) 1025.32

SELLARS(2) (UK) 1024.80

GARDNER (UK) 1021.58

LENTHALL(2) (UK) 1019.67

MULLEY (UK) 1018.97

HICKSON(2) (UK) 1017.76

MARTIN (UK) 1016.79

CORMACK (UK) 1015.79

WHITEAR (UK) 1015.79

MCCULLAGH (UK) 1014.51

BACH (UK) 1014.49

PLATTS(1) (UK) 1014.00

RICE (UK) 1013.90

NEWMAN (UK) 1012.39

TERRY (UK) 1011.17

DAY (UK) 1009.84

CAMPBELL (UK) 1008.96

SMITH (UK) 1008.72

HUGHES (UK) 1008.17

HANNEY (UK) 1006.03

MAY (UK) 1004.95

CLELAND (IRE) 1004.09

Fawcett(1) (UK) 1000.81

Mc GUINNESS(1) (UK) 998.38

Forward(1) (UK) 996.03

BENTON (UK) 995.83

HOLMES (UK) 995.19

MCGREGOR (UK) 995.18

ANDERSON (UK) 995.07

TITTERRELL (UK) 993.94

MARGRAVE(1) (UK) 993.70

A Macur (UK) 993.46

L Williams (UK) 992.37

BROAD (UK) 991.49

V Melnyk (UK) 991.25

WEBB(1) (UK) 990.66

TODD (UK) 990.06

S Spence(1) (UK) 989.64

McGREGOR (UK) 986.69

ASTBURY (UK) 986.68

CANNINGS(1) (UK) 984.67

BERRY (UK) 984.64

CRIVELLARI (IRE) 984.55

BARNES(1) (UK) 983.65

POWER (IRE) 982.43

DAVIS (UK) 981.28

ROWLAND(2) (UK) 979.42

CONNOR(2) (UK) 978.33

KEYTE (UK) 976.09

CLARK (UK) 974.91

ABRAHAMS (UK) 974.69

GOODMAN (UK) 974.24

HALE (UK) 973.04

STRACHAN (UK) 969.53

C Moore (UK) 969.12

HENLEY (UK) 967.07

CROSBY (UK) 965.70

BARTER (UK) 965.23

BAINS (UK) 964.38

M Dowrick (UK) 964.31

SMITH (UK) 962.23

MILLIGAN (IRE) 962.19

GEORGIOU (UK) 961.69

O'SHAUGHNESSY (UK) 961.16

A Beck (UK) 961.16

FORD(1) (UK) 961.12

LOWRIE (UK) 960.94

ACTON(2) (UK) 960.03

CHAMBERS (UK) 960.01

BRADWELL (UK) 959.75

SIMMONS (UK) 958.52

ABRAHAMS(1) (UK) 957.00

MANSLEY(1) (UK) 956.16

TURNBULL (UK) 955.37

HINDMARSH(2) (UK) 954.87

CRESSY HALL(1) (UK) 952.84

ROPER (UK) 952.76

MASON(2) (UK) 952.59

AYRE (UK) 952.51

BRANCH (UK) 951.46

C Howdle (UK) 951.09

HESSION (IRE) 949.43

SEAGRAVE (UK) 948.73

REAY (UK) 948.36

LAWFORD (UK) 948.26

BARNETT (UK) 947.05

NEESHAM(1) (UK) 943.69

CRASKE (UK) 943.61

Campbell (UK) 943.40

HYDE (UK) 942.46

FALCUS (UK) 942.07

BAXTER (UK) 941.97

O'NEILL (UK) 940.40

EYRES(2) (UK) 940.07

KETTLE(2) (UK) 939.62

SPRAY(2) (UK) 938.32

COPPIN (UK) 938.30

JOSHI(2) (UK) 937.71

WARRINGTON (UK) 936.14

GIBSON(2) (UK) 935.98

FARROW (UK) 935.32

RICE (UK) 934.06

RICE (UK) 931.36

FLOOD(1) (UK) 931.10

MCHUGH (UK) 930.91

MAYER (UK) 928.99

WATERS (UK) 927.51

BARTON(1) (UK) 926.59

CLARK (UK) 926.47

HADLEY (UK) 926.23

SVENSSON-CORLETT (UK) 926.05

TEESDALE(1) (UK) 925.97

COOK (UK) 923.15

CORCORAN (UK) 922.54

DUFFY (UK) 921.39

CLEUGH (UK) 919.42

M Lin (UK) 917.54

THORNTON (UK) 916.83

GUEST (UK) 916.57

M Cannon(2) (UK) 916.33

JOYCE(2) (UK) 915.62

J Lawrence(2) (UK) 915.32

HINDS (UK) 914.10

TIZARD (UK) 912.92

FRANCIS (UK) 912.57

GOLDING (UK) 911.72

WATKINS(2) (UK) 911.24

SHIELDS (UK) 910.41

MELIA (UK) 910.21

STONE (UK) 910.13

BURRAS(2) (UK) 910.05

GILCHRIST (UK) 907.83

YOUNG (UK) 906.80

SHAW (UK) 905.23

HERBERT (UK) 904.76

PERE (UK) 904.51

JOHNSON (UK) 903.87

HADDOW (UK) 903.38

MANTLE(1) (UK) 901.32

JONES(2) (UK) 900.88

TAIT(2) (UK) 900.62

WHEELER (UK) 899.64

BAKER (UK) 898.26

BROWN(1) (UK) 896.98

PRIME(1) (UK) 895.82

Campling (UK) 895.70

ALEXANDER-BARNES (UK) 894.94

HARRIS (UK) 893.47

JOHNS(1) (UK) 893.03

DAINTON (UK) 892.66

DARLING (UK) 892.41

COLLINS (UK) 892.38

MULLINS (IRE) 891.71

Quinn (UK) 891.63

DOUGLASS(2) (UK) 891.61

JOHNSTONE (UK) 891.32

COOK (UK) 890.45

MANNING (UK) 887.64

WALKER(2) (UK) 887.10

KING(3) (UK) 887.04

O'SHEA (IRE) 882.97

BROWNING(2) (UK) 881.71

BRADLEY (UK) 880.64

BRADLEY (UK) 880.41

IMPORT (UK) 880.21

SMITH (UK) 880.17

WHITTAKER(1) (UK) 879.03

S Nelson (UK) 877.51

T Pearce(1) (UK) 876.39

AINSLIE (UK) 876.21

CHANTLER (UK) 875.80

TETLOW(1) (UK) 873.39

GATE (UK) 873.36

FRASER(1) (UK) 872.72

WARDEN (UK) 871.76

Bennett(2) (UK) 870.53

JONES (UK) 869.29

CLARKE (UK) 869.04

AUSTIN (UK) 867.69

FAIRBURN (UK) 867.55

COMAN(1) (UK) 867.50

TUNNEY (UK) 867.27

ELLIS (UK) 866.23

HAMILTON (UK) 864.94

NEW (UK) 864.29

GOUGH (UK) 864.20

ALLAN (UK) 863.00

ROE (IRE) 860.71

A Stavely(1) (UK) 858.36

LOFTUS(1) (UK) 857.90

POOLE(1) (UK) 857.86

SIAULIENE (UK) 856.67

NEVIN (UK) 856.01

GEE(2) (UK) 854.71

KING (UK) 854.70

CHANCE(2) (UK) 854.08

HAYDOCK (UK) 853.35

TIBBETTS(2) (UK) 852.80

JONES (UK) 852.55

BURGER (UK) 850.98

GARWOOD (UK) 850.67

LOWDON (UK) 849.85

Park(2) (UK) 849.67

WALKER(1) (UK) 849.61

SNARE(1) (UK) 849.00

LORD(2) (UK) 848.61

McNALLY (UK) 847.88

B Coventry (UK) 847.62

BROWN (UK) 847.51

FRANCIS (UK) 846.19

HARRIS(2) (UK) 845.62

BOWES (UK) 845.35

GULLIVER (UK) 844.83

IRVING(1) (UK) 843.71

COO (UK) 842.44

NEWMAN (UK) 841.70

HAMPSHIRE(2) (UK) 841.40

RENDLE (UK) 841.33

CLEMENTS (UK) 840.91

LONG(2) (UK) 840.50

SHARAF(2) (UK) 840.28

MARTIN (UK) 839.87

CROWSON (UK) 839.62

A Carroll(2) (UK) 839.31

WILLIAMS (UK) 838.17

VYAS(1) (UK) 838.11

TAYLOR(1) (UK) 837.92

LONSDALE(1) (UK) 837.05

WORROW (UK) 836.77

BIRCH (UK) 835.80

LEONARD (UK) 835.38

BENNETT (UK) 835.18

M Whitehead (UK) 834.92

S Allert (UK) 834.17

SHARP (UK) 832.45

ALLEN(1) (UK) 831.13

KALON(1) (UK) 831.09

VEALE (UK) 830.71

PHOENIX(1) (UK) 830.34

BETTS (IRE) 829.82

SMITH (UK) 829.81

EARLE (UK) 829.15

JACKSON (UK) 829.02

D Siddall (UK) 827.23

KAUR(1) (UK) 824.97

MARTIN (UK) 824.91

HOMER(1) (UK) 824.02

VIEIRA (UK) 823.44

TAYLOR (UK) 822.39

RALPH (UK) 822.31

HODGE(1) (UK) 821.77

THOMSON (UK) 821.28

SEWELL (UK) 819.24

PINK (UK) 819.18

TOWNHILL(1) (UK) 818.71

HAYNES (UK) 817.95

KNIGHT (UK) 817.91

VICKERS(2) (UK) 816.62

DOOLAN (UK) 816.44

DODGIN (UK) 816.03

PILKINGTON(2) (UK) 814.25

BIRKILL(2) (UK) 813.69

COATS (UK) 813.66

ROBSON (UK) 813.63

FINLINSON (UK) 812.82

CHAMBERS(1) (UK) 812.79

RICHARDSON(2) (UK) 812.63

J Clark (UK) 810.09

NELMS(2) (UK) 808.16

R James (UK) 807.27

CLARE (UK) 806.86

PEULEVE(2) (UK) 806.84

WILLIS (UK) 806.81

WHELAN (IRE) 806.40

CAPPLEMAN (UK) 805.94

HOLMES(2) (UK) 804.88

GUDINI (UK) 804.46

HEARN(2) (UK) 804.23

PESKETT (UK) 804.08

BUSBY(2) (UK) 803.24

MARR (UK) 803.18

GREEN(1) (UK) 800.86

GIBBS(2) (UK) 800.50

ALLEN (UK) 800.03

BARNAVILLE(2) (UK) 799.23

HOBDEN (UK) 798.72

WALLACE (IRE) 797.93

CROLL (UK) 797.89

WALSH(2) (UK) 797.46

J Shafe (UK) 795.59

JONES (UK) 794.31

ROWE(2) (UK) 792.15

FRICKER(2) (UK) 792.12

FORD (UK) 791.78

CLARKE (UK) 791.06

WARD (UK) 789.98

DOYLE (IRE) 788.95

S Jarrad (UK) 787.07

LITTLEWOOD(2) (UK) 785.39

RHODES (UK) 784.67

WISEMAN(2) (UK) 784.53

PAGE (UK) 784.53

WILKINSON(2) (UK) 784.52

STAFFORD (UK) 783.40

M Fearn(1) (UK) 782.95

SHERWOOD (UK) 781.33

GREENHAM(1) (UK) 781.17

Rowley (UK) 780.25

WILDMAN (UK) 779.10

ROWE(2) (UK) 777.72

SMITH (IRE) 777.20

WRIGHT (UK) 776.39

NOTMAN(1) (UK) 776.14

KNOWLES (UK) 776.02

PARK (UK) 774.74

J Coles (UK) 773.89

LIKHOGUB (UK) 773.68

LOMAS(2) (UK) 772.81

PARSONS(2) (UK) 772.36

RODRIGUES(2) (UK) 771.46

Turnbull(2) (UK) 770.77

ATKINSON (UK) 769.99

DAVY (UK) 769.85

BARBOUR(1) (UK) 769.52

RIDER(1) (UK) 769.25

TUITE(1) (IRE) 769.04

D Ford(1) (UK) 768.89

K Ellerby (UK) 768.16

LANGFORD(2) (UK) 768.12

De Schoolmeester (UK) 767.31

GUNN (UK) 767.26

CLEMENTS (UK) 766.47

SCOTT (UK) 766.05

M Tucker(2) (UK) 765.77

CHADWICK (UK) 764.67

BELL (UK) 764.54

AINSCOUGH (UK) 764.47

JONES (UK) 763.30

MATTHEWS (UK) 760.88

CATTLEY(1) (UK) 760.43

PAYNE (UK) 759.10

LYONS (UK) 758.97

MITCHELL(2) (UK) 758.76

D Taylor(1) (UK) 757.66

JONES (UK) 755.87

GROVES (UK) 755.78

JONES(2) (UK) 754.91

ANDERSON (UK) 754.43

DOLAN (UK) 753.78

POCOCK (UK) 753.02

ROBINSON (UK) 752.60

HADGRAFT (UK) 752.58

CLAYDON(2) (UK) 752.38

ANGUS (UK) 751.67

BARRETT (UK) 751.49

PANTING (UK) 750.72

A Sweetman (UK) 750.69

BENNETT (UK) 750.52

BENNETT (UK) 750.39

C Hart (UK) 750.04

P Harris (UK) 749.84

MICHELINI (UK) 749.07

FIRTH (UK) 748.34

RADNY (UK) 747.94

MATTHEWS(2) (UK) 747.85

GIERGIEL(2) (UK) 744.89

DRINKWATER (UK) 744.50

HALSALL(2) (UK) 744.30

HAILEY(1) (UK) 743.97

REDFERN (UK) 743.20

D Baillie(2) (UK) 742.84

HAWKES(2) (UK) 742.15

GRACE (UK) 741.64

GERRY (UK) 741.46

CURTIS(2) (UK) 740.45

DUGGAN(2) (UK) 740.28

D Jayanti (UK) 740.10

HICKS(1) (UK) 739.95

VYVYAN (UK) 738.75

REED (UK) 737.27

ANDREWS(1) (UK) 735.49

BORYS (UK) 735.11

GROOM (UK) 734.51

SMITH (UK) 734.27

S Jones (UK) 734.09

P Steadman(1) (UK) 733.51

K Joels(2) (UK) 733.25

MACKENZIE (UK) 732.98

V Chohan (UK) 732.86

GUINN (UK) 731.04

MARSTON (UK) 730.94

FOXALL(1) (UK) 730.27

PRIEST(1) (UK) 729.64

COLLINS(2) (UK) 729.58

MATTHEWS (IRE) 729.47

TURNER (UK) 727.74

CRAVEN (UK) 727.08

OSBORNE(2) (UK) 726.98

EDEES(1) (UK) 725.35

ABDEL-SALAM (UK) 725.29

IRANI (UK) 724.82

PHELAN (UK) 723.64

WALL (IRE) 722.89

BACKHOUSE(2) (UK) 722.81

J Willmott (UK) 721.79

TAYLOR (UK) 721.67

SUTHERLAND (UK) 721.06

BURMAN (UK) 720.63

LONGWRIGHT(2) (UK) 719.32

BILLINGHAM (UK) 718.65

K Murphy (UK) 718.17

J Sayer (UK) 717.74

BRADY (UK) 717.26

RADBOURNE(1) (UK) 716.86

GALLANT (UK) 714.89

BRUFORD (UK) 714.75

K Guest (UK) 712.47

Hanlon (UK) 711.33

N Silva (UK) 710.25

HOCKLEY(1) (UK) 709.39

BOLE (UK) 708.80

UNDERWOOD (UK) 708.34

LEGG (UK) 706.69

DUNKLEY (UK) 706.27

McHAFFIE (UK) 705.97

Kelleher(1) (UK) 705.80

JONES(1) (UK) 705.68

L Mitchell (UK) 705.59

E Cortes (UK) 705.33

COOK(2) (UK) 705.18

HOWELL (UK) 704.95

CURRY (UK) 704.43

CANFIELD (UK) 704.32

SHEWRY(2) (UK) 703.40

BETJEMANN (UK) 702.15

J Smith(1) (UK) 701.71

WILSON (IRE) 701.13

STAPLETON (UK) 700.49

TYSON (UK) 699.79

BALLARD (UK) 699.17

Webster (UK) 698.75

WEST (UK) 697.92

HEWITT (UK) 697.87

A Smith (UK) 697.61

REVELY (UK) 696.88

SMITH (UK) 696.47

SAILOPAL (UK) 695.53

SMITH (UK) 694.89

TOWNSEND(1) (UK) 694.35

HAYDEN(1) (UK) 693.87

GILMOUR (UK) 693.46

O Adesiyan (IRE) 693.41

MCALLISTER (UK) 693.22

N Mukeredzi (UK) 692.73

GOONAN (IRE) 691.89

GREEN(2) (UK) 691.79

BOUCHAUD(2) (UK) 690.39

SOBERS(2) (UK) 688.93

HOBBS (UK) 688.11

PARRY (UK) 686.91

HUNTINGTON (UK) 686.44

T Baker (UK) 685.46

BROWN(2) (UK) 683.90

S Dewar (UK) 683.05

THORPE (UK) 683.01

HILL (UK) 682.41

D Pickering (UK) 682.16

REDMAN (UK) 681.79

SIMON(1) (UK) 681.76

HUNTINGTON (UK) 680.90

OWERS (UK) 680.24

KEANE (IRE) 679.40

ATKINSON (UK) 679.33

WILLIS (UK) 678.92

RUSSELL (UK) 678.75

S Ahmed (UK) 678.74

CARLING (UK) 678.59

ASKEW (UK) 676.60

HARRISON (UK) 675.39

STEPHENSON (UK) 675.38

MAY(2) (UK) 675.33

SLUE (UK) 675.14

Killelay (UK) 675.07

TAYLOR(2) (UK) 674.90

J Gibson (UK) 674.89

M Partridge (UK) 674.46

P Ridgley (UK) 673.63

PRITCHARD(2) (UK) 672.56

MOODY (UK) 672.42

N Foster (UK) 671.97

SINGH(1) (UK) 671.36

PEARSON(1) (UK) 671.32

BALL (UK) 671.13

P Kennedy (UK) 671.05

S Jones (UK) 670.89

C Coleman (UK) 670.23

A Riding (UK) 670.03

MISTRY (UK) 669.98

J Fallon (UK) 668.94

EKVALL (UK) 668.32

WORLEDGE (UK) 668.20

WADDELL (UK) 667.23

N Barber (UK) 666.67

P Coxwell (UK) 666.63

D Lynam (UK) 666.39

AITCHISON (UK) 665.06

LILWALL (UK) 664.94

EASTON (UK) 663.86

HODGKIN(1) (UK) 663.30

MCCLORY(1) (UK) 663.18

R Finch-Lees (UK) 662.41

POWER (UK) 662.39

ENISZ (UK) 662.12

MARTIN (UK) 662.07

N Kirkby (UK) 661.27

ZAROW (UK) 659.14

NEWMAN (UK) 659.11

J Mckim (IRE) 658.97

Sharp(2) (UK) 658.12

BENNETT (UK) 657.46

Skinner (UK) 657.22

S Fawcett(1) (UK) 656.49

BARKER (UK) 655.17

OWEN (UK) 654.94

K Cochrane(1) (UK) 654.03

WILLCOCKS (UK) 653.99

CLEMENTS(2) (UK) 653.85

MATTHEWS(2) (UK) 653.69

O'DONOVAN (IRE) 653.65

SHAW (UK) 653.61

SEGAR(2) (UK) 653.23

MARLOR (UK) 653.18

BAILEY (UK) 653.07

M Pearson (UK) 652.80

McCRAVE (UK) 652.62

MACLEOD (UK) 651.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.kleeneze03.com/  for more stories