Friday, 24 September 2010

top kleeneze psg period 10 2010

T PAYNE (C)(2) (UK) 10,564.60


I WILSON (C)(2) (UK) 10,396.51

J PEULEVE (C)(2) (UK) 10,015.10

D LONGWRIGHT (C)(2) (UK) 8,988.38

J COTTON (C)(2) (UK) 8,811.67

P NEESHAM (C)(1) (UK) 8,554.85

T HODGE(1) (UK) 8,429.80

T PACE (C)(2) (UK) 7,993.51

C WILKINSON (C)(2) (UK) 7,895.71

S ROPER (C)(2) (UK) 7,718.16

V NIXON (C)(1) (UK) 7,460.08

P HAMMOND (C) (UK) 7,394.77

G MARSHALL (C)(1) (UK) 7,296.02

T SHEEHAN (C)(2) (UK) 7,294.20

J HADLEY (C) (UK) 7,175.13

L PATTINSON (C)(2) (UK) 7,110.38

M WALSH (C)(2) (UK) 7,013.18

K LEE (C)(2) (UK) 6,938.43

D RHODES (C)(2) (UK) 6,932.71

S SMITH (C) (UK) 6,817.09

S WALTON (C) (UK) 6,786.84

J TOPPLE (C)(3) (UK) 6,716.45

M BIBBY (C) (UK) 6,703.73

P TONKIN (C)(2) (UK) 6,615.67

J GREENWOOD (C)(1) (UK) 6,580.61

C TURNBULL (C)(2) (UK) 6,556.22

R HOWE (C)(1) (UK) 6,542.67

S Smith (C)(2) (UK) 6,495.87

P MEIKLE (C) (UK) 6,483.79

A WEBBER (C) (UK) 6,436.98

S GREEN (C)(4) (UK) 6,375.23

G SHEPHERD (C)(2) (UK) 6,338.44

I KEYTE (C)(1) (UK) 6,281.16

R DOLAN (C)(2) (UK) 6,217.85

K RIDER (C)(2) (UK) 6,059.72

P ABRAHAMS (C)(1) (UK) 6,054.18

A BRADLEY (C)(1) (UK) 5,947.06

L BALCOMBE (C)(2) (UK) 5,944.38

D BOLE (C)(1) (UK) 5,895.07

R FORSTER (C)(2) (UK) 5,890.48

C YOUNG (C)(2) (UK) 5,859.96

M WARRENER (C) (UK) 5,846.30

B TOWNSEND (C)(2) (UK) 5,763.37

A MERVIN (C)(1) (UK) 5,688.74

S LONSDALE (C)(2) (UK) 5,596.71

G JAMES(2) (UK) 5,569.01

B KNIGHT (C)(2) (UK) 5,567.10

D SMITH (C)(1) (UK) 5,532.62

J GAVIN SCOTT (C) (UK) 5,532.02

S FOWLER (C)(1) (UK) 5,497.79

S MATTHEWS (C)(2) (UK) 5,464.04

L DAVIES (C)(2) (UK) 5,440.72

A STEPHENSON (C)(2) (UK) 5,410.09

R BRANCH (C)(2) (UK) 5,395.00

D PUSEY (C)(2) (UK) 5,379.05

B MITCHELL (C)(2) (UK) 5,377.48

M MCCAUL (C)(1) (UK) 5,362.28

P CAVE (C)(2) (UK) 5,353.81

J GIERGIEL (C)(2) (UK) 5,338.59

D DAVIES (C)(1) (UK) 5,230.18

N NEVILLE (C)(2) (UK) 5,221.10

D BIRTWISTLE (C)(2) (UK) 5,211.89

L CLELAND (C)(2) (IRE) 5,201.77

J CONNOR (C)(2) (UK) 5,152.41

S HUMPHRIES (C)(2) (UK) 5,144.51

M COLLIN (C)(4) (UK) 5,142.83

A BENNETT (C)(2) (UK) 5,118.38

A SEARLE (C)(2) (UK) 5,081.13

A GRIEVE (C) (UK) 5,067.83

M O REILLY (C)(2) (UK) 5,061.19

J McNALLY(2) (UK) 5,058.90

kleeneze top retailers period 10 week 3 2010

TONKIN (C)(2) (UK) 5563.09


SHEPHERD (C)(2) (UK) 5544.08

O'REILLY (C)(2) (UK) 4857.04

DAVIES (C)(1) (UK) 4126.55

HAMMOND (C) (UK) 4113.99

NICHOLLS (C) (UK) 4010.85

TOWLER (C) (UK) 3878.03

SIDHU (C)(3) (UK) 3856.36

MEIKLE (C) (UK) 3827.84

PAYNE (C)(2) (UK) 3772.30

DIVITO (C) (UK) 3525.76

KEYTE (C)(1) (UK) 3492.43

DIMITROVA (C)(2) (IRE) 3340.74

WEBBER (C) (UK) 3170.90

SMITH (C)(1) (UK) 3143.25

S Smith (C)(2) (UK) 3119.13

MERVIN (C)(1) (UK) 3114.65

SPAFFORD (C) (UK) 3058.50

SHERRY (C) (UK) 3035.34

BEAL (C)(2) (UK) 2952.45

WEBSTER (C)(2) (UK) 2940.21

JACOBS (C)(2) (UK) 2897.36

MARIS (C)(2) (UK) 2875.25

WARBURTON (C) (UK) 2869.65

OLIVER (C) (UK) 2804.88

HORSMAN (C) (UK) 2799.79

CUNNINGHAM (C) (UK) 2766.00

ROTHWELL (C) (UK) 2749.08

BLAXALL (C)(2) (UK) 2719.54

SMITH (C) (UK) 2716.42

SAGOO (C)(2) (UK) 2703.95

MCCAUL (C)(1) (UK) 2695.34

HRYNKIEWICZ (C)(2) (UK) 2654.73

HADLEY (C) (UK) 2634.32

BLANSHARD (C) (UK) 2559.79

CAVE (C)(2) (UK) 2550.49

WILLIAMS (C)(2) (UK) 2529.41

TOSHACH (C)(1) (UK) 2449.53

HARTLEY (C)(4) (UK) 2425.33

CURLEY (C) (UK) 2412.46

TAYLOR (C)(2) (UK) 2401.30

SHARAF (C)(2) (UK) 2400.02

POPE (C) (UK) 2398.46

WHITTAKER (C)(1) (UK) 2378.31

BIRD (C) (UK) 2337.10

VIEIRA (C)(1) (UK) 2321.93

WILLIS (C) (UK) 2304.59

MARSHALL (C) (UK) 2297.15

TURNER (C)(2) (UK) 2286.78

SOFTLEY (C) (UK) 2267.58

HARDY (C)(2) (UK) 2265.24

NEESHAM (C)(1) (UK) 2261.68

BANNISTER (C)(2) (UK) 2241.67

SMITH (C) (UK) 2207.01

FLAWN (C)(2) (UK) 2206.45

DEAN (C)(2) (UK) 2186.96

FISHER (C)(2) (UK) 2177.92

MORRIS (C)(1) (UK) 2174.40

IRVING (C)(2) (UK) 2172.53

ROGERS (C)(4) (UK) 2169.07

WARDEN (C)(2) (UK) 2164.83

NATH (C)(2) (UK) 2159.69

SOWERBY (C) (UK) 2158.65

SHARMA (C) (UK) 2139.81

HALLATT (C) (UK) 2128.05

HUMPHRIES (C) (UK) 2119.06

WALLACE (C)(2) (UK) 2110.66

Bernie (C)(1) (UK) 2106.70

HILL (C) (UK) 2093.25

MITCHELL (C)(4) (UK) 2085.89

SMITH (C) (UK) 2084.31

FOUNTAINE (C)(1) (UK) 2079.23

SLATER (C)(1) (UK) 2070.55

MARGRAVE (C)(1) (UK) 2060.04

HUTCHINSON (C)(1) (UK) 2058.28

BOWDEN (C) (UK) 2053.04

Skinner (C)(1) (UK) 2050.51

GARNER (C)(2) (UK) 2048.51

DAVEY (C)(2) (UK) 2013.56

DAWKES (C)(2) (UK) 2000.82

R Webber (C) (UK) 1989.63

COO (C) (UK) 1975.86

FISHER (C) (UK) 1958.40

DAVEY (C)(2) (IRE) 1946.37

DAVIES (C)(2) (UK) 1938.15

CHATHAM (C) (UK) 1937.98

BENNETT (C)(4) (UK) 1925.47

HIBBERT (C) (UK) 1918.82

KELLY (C)(1) (IRE) 1912.73

MILLIGAN (C) (IRE) 1904.15

WOODWARD (C)(4) (UK) 1898.50

RUSSELL (C)(1) (UK) 1896.36

BATE (C)(1) (UK) 1894.29

LOVELOCK (C)(2) (UK) 1889.19

K Ward (C)(2) (UK) 1868.65

MCKENNA (C)(2) (IRE) 1852.59

ANTHONY (C) (UK) 1848.85

FOX (C) (UK) 1844.73

COOK (C) (UK) 1835.64

J Mckim (C) (IRE) 1832.17

SCOLLEN (C) (UK) 1824.67

BLAKE (C)(1) (UK) 1819.94

O'SULLIVAN (C)(1) (UK) 1814.33

ROWE (C)(2) (UK) 1814.33

GEORGIOU (C) (UK) 1812.65

SEWELL (C) (UK) 1809.65

GILROY (C)(1) (UK) 1803.61

COLBOURNE (C) (UK) 1794.56

O'HAGAN (C) (UK) 1787.73

ELONHEIMO (C) (UK) 1786.95

PARRY (C)(1) (UK) 1783.74

WILKES (C) (UK) 1780.09

MARWOOD (C)(2) (UK) 1778.05

B Hobbs (C)(2) (UK) 1777.21

GREENING (C) (UK) 1767.70

RHODES (C)(2) (UK) 1763.36

STANLEY (C)(1) (UK) 1757.35

COLEMAN (C)(2) (UK) 1755.25

ELT (C)(2) (UK) 1754.11

SEALEY (C)(1) (UK) 1751.53

DOWNES (C) (UK) 1750.65

SLOPER (C) (UK) 1740.63

Vickers (C)(2) (UK) 1738.07

FARRELL (C)(2) (UK) 1733.61

MELIA (C)(2) (UK) 1729.97

SLOTBOOM (UK) 1729.51

Burgess (C)(3) (UK) 1729.45

J Hitchen (C)(2) (UK) 1726.41

HOLLOWAY-SMITH (C) (UK) 1719.86

RUSSELL (C)(2) (UK) 1705.41

HOWE (C)(1) (UK) 1700.55

DAVIES (C)(1) (UK) 1695.49

TAYLOR (C) (UK) 1685.40

ABERCROMBIE (C) (UK) 1683.36

CHANDLER (C) (UK) 1679.86

ASHMORE (C) (UK) 1677.16

BENNETT (C)(2) (UK) 1676.86

CLARKE (C)(1) (UK) 1672.18

S Spence (C)(2) (UK) 1669.66

WILLIAMSON (C) (UK) 1665.36

BARRITT (C) (UK) 1663.10

DALE (C)(2) (UK) 1656.99

JONES (C)(2) (UK) 1654.91

KENT (C)(2) (UK) 1653.31

M Rendle (C)(2) (UK) 1643.76

RENTON (C)(2) (UK) 1636.89

A Sweetman (C)(2) (UK) 1635.35

SAVILLE (C)(2) (UK) 1634.69

TWIDDY (C)(2) (UK) 1630.64

SIMS (C) (UK) 1624.77

DE SOUSA (C)(1) (UK) 1623.11

HINDMARSH (C)(2) (UK) 1617.89

HOMER (C)(2) (UK) 1616.68

SOCHANIK (C)(2) (UK) 1616.42

R Cadman (C)(1) (UK) 1615.98

SEYMOUR (C) (UK) 1613.89

CREED (C)(3) (UK) 1611.17

TURNBULL (C)(2) (UK) 1610.90

KNIGHT (C)(1) (UK) 1609.45

LONSDALE (C)(2) (UK) 1606.49

EKVALL (C)(1) (UK) 1593.33

HUMPHRIES (C)(2) (UK) 1591.24

KELLY (C)(2) (UK) 1588.14

A Fitzgerald (C)(2) (UK) 1582.88

BROWNRIDGE (C)(2) (UK) 1582.51

HODGSON (C)(2) (UK) 1581.89

BANNISTER (C) (UK) 1577.34

LEE (C) (UK) 1576.74

WILKINS (C) (IRE) 1575.34

HOLSMAN (C)(2) (UK) 1572.33

BURGESS (C)(1) (UK) 1570.16

KIRKLAND (C)(2) (UK) 1569.95

DAVIS (C)(2) (UK) 1569.74

MULLEY (C)(2) (UK) 1569.14

ETCHES (C)(3) (UK) 1564.74

MOYNIHAN(1) (IRE) 1563.71

PARKER (C)(2) (UK) 1559.95

P White (C) (UK) 1557.78

WARRINER (C)(1) (UK) 1557.71

HAYES (C)(2) (UK) 1555.75

K Joels (C)(4) (UK) 1555.08

MASON (C)(2) (UK) 1546.25

colam (C) (UK) 1545.69

WATKINS (C)(2) (UK) 1545.06

COPSON (C)(2) (UK) 1543.38

CANNINGS (C)(3) (UK) 1542.21

AINSLIE (C)(1) (UK) 1534.23

PERKINS (C)(1) (UK) 1523.49

GEBBIE (C) (UK) 1518.97

MACLEOD (C) (UK) 1517.26

REVELY (C)(2) (UK) 1517.22

AYRE (C) (UK) 1515.93

COLLIN (C)(4) (UK) 1507.73

TYSON (C)(2) (UK) 1496.48

SHARP (C)(2) (UK) 1487.79

ANDERSON (C) (UK) 1487.07

BRANCH (C)(2) (UK) 1485.73

RATTRAY (C) (UK) 1480.13

C Howdle (C)(2) (UK) 1474.63

PACE (C)(2) (UK) 1471.83

WATSON (C)(3) (UK) 1469.30

TOWNSEND (C)(2) (UK) 1463.99

BEDFORD (C)(1) (UK) 1461.47

GATE (C) (UK) 1458.11

THOMAS (C)(2) (UK) 1458.11

R Anderson (C) (UK) 1453.94

SMITH (C)(1) (UK) 1453.51

BERRY (C)(2) (UK) 1450.50

CHANTLER (C)(1) (UK) 1444.80

ARMSTRONG (C) (UK) 1442.05

LOCKWOOD (C) (UK) 1440.61

MCNALLY (C)(1) (UK) 1440.58

BALCOMBE (C)(2) (UK) 1440.26

GUNN (C)(2) (UK) 1435.29

B Monksfield (C) (UK) 1433.80

EYRES (C)(3) (UK) 1432.34

HUSSAIN (C)(3) (UK) 1432.31

HEWETT (C)(1) (UK) 1432.00

MOUSLEY (C)(5) (UK) 1429.35

NEW (C) (UK) 1428.63

STRYZYK (C) (UK) 1425.60

FARMER (C) (UK) 1425.54

CURWEN (C)(2) (UK) 1419.09

FAUGHNAN (C)(1) (IRE) 1418.28

ROPER (C) (UK) 1417.28

M Fearn (C)(2) (UK) 1417.20

PEULEVE (C)(2) (UK) 1414.79

KITCAT (C)(2) (UK) 1414.27

EVANS (C) (UK) 1413.53

TAIT (C)(2) (UK) 1410.36

PUCKERING (C)(2) (UK) 1408.27

AVERY (C)(1) (UK) 1407.43

SOUTHERN (C)(2) (UK) 1405.86

PRITCHARD (C)(1) (UK) 1403.26

S Dawson (C)(2) (UK) 1399.91

BISHOP (C) (UK) 1398.25

PEULEVE (C)(2) (UK) 1396.31

WHITAKER (C)(2) (UK) 1396.07

GERRY (C)(2) (UK) 1395.35

BOUCHAUD (C)(4) (UK) 1393.16

GENT (C)(2) (UK) 1392.99

RADBOURNE (C)(2) (UK) 1392.89

FAIRHURST (C)(1) (UK) 1392.77

RUSSELL (C)(2) (UK) 1388.88

DAVIES (C)(2) (UK) 1387.20

CLARK (C)(2) (UK) 1387.06

BIRKILL (C)(2) (UK) 1383.37

COTTON (C)(2) (UK) 1382.60

MULLINS (C) (IRE) 1381.97

MASON (C)(2) (UK) 1377.05

J Baulk (C)(4) (UK) 1374.47

A Cusworth (C)(1) (UK) 1374.21

HILLMAN (C) (UK) 1372.80

MILLERSHIP (C) (UK) 1366.73

ROTHWELL (C)(2) (UK) 1359.94

SHARP (C)(2) (UK) 1355.79

S Jones (C)(4) (UK) 1354.80

WALTHAM (C)(2) (UK) 1354.71

SIGSWORTH (C) (UK) 1354.60

OWEN (C) (UK) 1354.52

MCNALLY (C)(1) (UK) 1353.66

PHOENIX (C)(1) (UK) 1353.09

SHAW (C) (UK) 1346.68

DOLAN (C)(2) (UK) 1346.41

PAXTON (C)(1) (UK) 1345.35

GLEW (C) (UK) 1345.00

MISTRY (C)(1) (UK) 1343.88

THOMSON (C) (UK) 1342.24

HODGKINSON (C)(1) (UK) 1341.03

LUDLOW (C)(4) (UK) 1338.96

BURNETT-HOCKEY (C)(2) (UK) 1335.58

BAINS (C) (UK) 1334.38

WARRENER (C) (UK) 1334.07

K Sorensen (C)(2) (UK) 1332.15

WELLS (C)(2) (UK) 1331.57

ALLGOOD (C)(2) (UK) 1331.18

A Davidson (C)(1) (UK) 1330.97

Killelay (C)(1) (UK) 1326.55

STOTT (C)(2) (UK) 1324.55

K Ellerby (C)(2) (UK) 1323.24

HADGRAFT (C)(1) (UK) 1321.24

WHITEAR (C)(1) (UK) 1319.61

V Tardif (C) (UK) 1319.50

TYLER (C)(2) (UK) 1318.86

SADLER (C) (UK) 1318.73

J Whitwell (C)(1) (UK) 1318.68

COATS (C) (UK) 1311.49

CORNFORD (UK) 1311.39

BRADBURY (C) (UK) 1311.35

WALKER (C)(1) (UK) 1309.15

DU-FEU (C) (UK) 1308.71

MACDUFFIE (C) (UK) 1305.99

M Tucker (C)(3) (UK) 1304.19

Farrah (C) (UK) 1302.70

POOLE (C)(1) (UK) 1299.63

TORKINGTON (C)(2) (UK) 1299.21

SAMUEL (C)(2) (UK) 1297.38

M Gorny (C)(2) (UK) 1293.85

SCOTT (C)(2) (UK) 1288.08

L Wood (C) (UK) 1282.81

TEESDALE (C)(1) (UK) 1274.80

SWAN (C) (UK) 1273.19

WARBURTON (C) (UK) 1271.57

CAMPBELL (C)(1) (UK) 1271.42

DUFFY (C) (UK) 1268.10

MATTHEWS (UK) 1267.02

YATES (C)(1) (UK) 1266.72

BROWNE (C) (IRE) 1264.04

ACTON (C)(2) (UK) 1263.70

TAYLOR (C)(1) (UK) 1260.16

F Mcdermott (C)(2) (UK) 1257.30

TAYLOR (C) (UK) 1257.21

ARNOTT (C)(1) (UK) 1257.00

BENNETT (C)(1) (UK) 1256.88

BROWN (C)(1) (UK) 1256.54

TITTERRELL (C)(2) (UK) 1256.44

LI (C) (UK) 1255.23

WALLACE (C)(2) (UK) 1250.03

GIERGIEL (C)(2) (UK) 1245.99

GRAHAM (C) (UK) 1245.07

SMITH (C) (UK) 1242.57

WALLACE (C) (UK) 1242.44

J Woollen (C)(2) (UK) 1239.53

R Molson (C)(2) (UK) 1233.62

HILL (C)(2) (UK) 1229.64

GEE (C)(2) (UK) 1226.07

REAY (C) (UK) 1225.06

S Hare (UK) 1222.88

THRELFALL (C)(1) (UK) 1221.53

MITCHELL (C)(2) (UK) 1221.24

A Pope (C)(2) (UK) 1220.73

DEENEY (C) (UK) 1220.62

L Down (C) (UK) 1217.73

GRANT (C) (UK) 1216.92

SHYPITKA (C)(2) (UK) 1216.53

BROWNING (C)(2) (UK) 1212.69

WILKINSON (C)(1) (UK) 1212.02

W Ward (C)(1) (UK) 1209.01

POTTER (C) (UK) 1208.52

Ahern (C)(1) (UK) 1207.51

LAPPIN (C)(2) (UK) 1201.86

FINIGAN (C)(1) (UK) 1201.54

HAMPSHIRE (C)(2) (UK) 1200.36

MEDD (C)(2) (UK) 1199.21

CHECKLEY (C)(2) (UK) 1198.30

BENNETT (C) (UK) 1196.13

T Baker (C) (UK) 1194.49

PICKUP (C) (UK) 1188.43

EVANS (C) (UK) 1186.12

CORMACK (UK) 1185.65

DOOLAN (C) (UK) 1184.09

WILLIS (C) (UK) 1180.18

COLLINS (C) (UK) 1177.15

HEATH (C) (UK) 1176.40

SAUNDERS (C) (UK) 1175.75

FOWLER (C)(1) (UK) 1175.61

MANTLE (C)(2) (UK) 1174.77

DOUGLASS (C)(4) (UK) 1169.52

WALKINSHAW (C)(1) (UK) 1169.17

MILLIN (C)(2) (UK) 1168.05

READ (C) (UK) 1166.68

UPPAL (C) (UK) 1165.19

NICHOLAS (C)(1) (UK) 1165.01

KEANE (C) (IRE) 1161.01

HENDERSON (C)(1) (UK) 1160.57

REILLY (C)(2) (UK) 1160.03

BARKHAM (C) (UK) 1159.10

BRANCH (C)(2) (UK) 1158.33

CLELAND (C)(2) (IRE) 1150.95

ASTBURY (C) (UK) 1150.31

RODRIGUES (C)(2) (UK) 1149.16

LEIGH (C)(2) (UK) 1148.51

FALKINGHAM (C)(1) (UK) 1146.83

BENTON (C) (UK) 1145.52

RUSSELL (C) (UK) 1143.89

T Fellows (C) (UK) 1143.62

L Mitchell (C)(2) (UK) 1143.23

McNALLY(2) (UK) 1143.13

Hanlon (C)(1) (UK) 1143.07

BUCK (C)(2) (UK) 1143.06

GARWOOD (C) (UK) 1141.76

TOWNHILL (C)(1) (UK) 1138.16

PEDLOW (C) (UK) 1137.13

WILLIAMS (C) (UK) 1134.91

AIREY (C) (UK) 1131.39

DIVERS (C)(4) (UK) 1130.40

Broom (C) (UK) 1129.09

SHEEHAN (C)(2) (UK) 1126.44

CURTIS (C)(2) (UK) 1120.71

LAWSON (C)(2) (UK) 1115.65

RALPH (C)(3) (UK) 1113.74

T Webb (C)(1) (UK) 1112.81

V Mcclements (C) (UK) 1111.37

KING (C)(2) (UK) 1111.04

MACKELDEN (C)(2) (UK) 1110.82

JOYCE (C)(2) (UK) 1110.23

WALTON (C) (UK) 1109.51

ALLSOP (C)(2) (UK) 1109.18

REES (C)(2) (UK) 1109.08

WADSWORTH (C)(1) (UK) 1105.60

BAILEY (C)(1) (UK) (P) 1105.45

BARDEN (C) (UK) 1105.40

BACKHOUSE (C)(2) (UK) 1102.26

MITCHELL (C)(1) (UK) 1102.08

GIBBS (C)(2) (UK) 1098.59

HOLMES (C)(2) (UK) 1097.90

WILLIAMS (C) (UK) 1097.83

J Oliver (C)(1) (UK) 1097.54

DAVIES (C)(1) (UK) 1097.33

SAMPSON (C)(2) (UK) 1096.68

GRIFFIN(1) (UK) 1095.08

K Peace (C)(2) (UK) 1095.06

BARLOW (C)(1) (UK) 1092.51

DUFFY (C) (UK) 1091.91

A Young (C)(2) (UK) 1091.86

CURTIS (C) (UK) 1089.62

HOOK (C) (UK) 1087.73

ZAMAN (UK) 1087.37

OETJEN (C)(1) (UK) 1086.74

BETTS (C) (IRE) 1085.61

LOVELL (UK) 1083.07

M Wallace (C) (UK) 1082.21

King (C) (UK) 1081.33

CLARKE (C)(1) (UK) 1081.08

Mackenzie (C)(2) (UK) 1080.29

LONGWRIGHT (C)(2) (UK) 1079.66

A Taylor (C) (UK) 1079.19

Roberts (C) (UK) 1078.41

PARKER(2) (UK) 1078.35

HARRIS (C)(2) (UK) 1078.22

ALEXANDER-BARNES (C) (UK) 1077.50

KETTLE (C)(2) (UK) 1077.00

BLENKINSOP (C) (UK) 1076.19

HOYLAND (C) (UK) 1069.29

HINDS (C) (UK) 1069.11

LEJINS (C)(2) (UK) 1066.92

C Longman (C)(1) (UK) 1066.56

L Mccann (C) (UK) 1063.53

TUITE (C)(1) (IRE) 1062.68

THOMPSON (C)(1) (UK) 1060.81

Frith (C) (UK) 1058.39

ATKINS (C)(1) (UK) 1058.20

FOX (C) (UK) 1057.81

A Evans (C) (UK) 1057.20

HARRISON (C) (UK) 1054.17

JOHNSTONE (C) (UK) 1053.29

T Kane (C) (UK) 1052.58

HODGE(1) (UK) 1051.72

S Jessop (C)(1) (UK) 1050.29

ABRAHAMS (C)(1) (UK) 1047.78

NELMS (C)(2) (UK) 1044.88

MORRIS (C)(2) (UK) 1044.47

J Heppinstall (C) (UK) 1043.20

CAROLAN (C) (IRE) 1042.78

REED (C)(2) (UK) 1041.31

HALE (C) (UK) 1041.06

Turnbull (C)(2) (UK) 1039.04

BROAD (C)(2) (UK) 1039.04

SLY (C) (UK) 1037.76

SHEWRY (C)(2) (UK) 1037.72

GRIEVE (C) (UK) 1037.65

I Watson (C) (UK) 1036.75

BARNES (C)(2) (UK) 1035.31

SANDS (C)(1) (UK) 1034.89

KNIGHT (C) (UK) 1033.93

Sharp (C)(2) (UK) 1031.01

HAYNES (C) (UK) 1029.91

RICE (C)(1) (UK) 1028.21

SPURGE (C)(2) (UK) 1024.39

BROWN (C)(4) (UK) 1023.94

WAKEM (C) (UK) 1022.98

PUSEY (C)(2) (UK) 1022.27

VYVYAN (UK) 1022.26

CAPLEN (C)(1) (UK) 1017.89

ANDERSON (UK) 1017.10

MCGONAGLE (C)(2) (IRE) 1016.20

K Boardman (C)(2) (UK) 1013.58

RICE (C)(1) (UK) 1013.47

KETTLEWELL (C) (UK) 1012.69

M Trussler (C)(2) (UK) 1012.67

MARTIN (C)(2) (UK) 1012.42

WATERFALL (C) (UK) 1012.35

L Hawkes (C)(3) (UK) 1010.38

C Moore (C)(2) (UK) 1009.83

POWER (C) (IRE) 1005.54

HIBBERD (C) (UK) 1001.47

Fawcett (C)(2) (UK) 1001.03

BULLOCK (C)(2) (UK) 1000.51

C O Sullivan (C) (IRE) 999.98

TITMUSS (C)(2) (UK) 999.14

A Blessed (C)(3) (UK) 999.13

C English (UK) 997.11

DAVIS (C) (UK) 997.00

PAGE (C) (UK) 996.61

R Cummings (C)(2) (UK) 996.40

ABRAHAMS (C)(1) (UK) 996.24

JAMISON (C)(1) (UK) 993.75

KIRBY (C) (UK) 991.07

KILCAWLEY (C) (IRE) 989.27

MORGAN (C)(2) (UK) 989.27

S Begley (C)(2) (UK) 988.10

WHELAN (C)(1) (UK) 987.86

POYNOR (C) (UK) 986.35

REES (C)(1) (UK) 985.70

BETJEMANN (C)(1) (UK) 984.95

MONTGOMERY (C)(2) (UK) 982.91

WILLIS (C) (UK) 982.80

WELLOCK (C)(2) (UK) 982.40

VINTEN (C)(2) (UK) 981.38

COCKBURN (C) (UK) 981.28

BOWES (C)(2) (UK) 978.96

BROWN (C)(3) (UK) 978.22

Karunakaran (C)(2) (UK) 976.70

SHANKS (C) (UK) 975.15

SIMON (C)(1) (UK) 975.01

WATERS (C) (UK) 974.89

MILLS (C) (UK) 973.03

NARSUTIENE (C)(1) (UK) 970.69

C Matthews (C) (UK) 970.36

IBRAHIM (C) (UK) 969.10

D Patmore(1) (UK) 968.94

SHARP (C) (UK) 968.75

Davidson (UK) 967.72

McCARTHY (C) (IRE) 965.21

LEE (C)(2) (UK) 965.10

BULLOUGH (C)(1) (UK) 964.45

WISEMAN (C)(2) (UK) 964.06

K Whitehouse (C) (UK) 963.44

MORRALI (C) (UK) 963.37

McLACHLAN (C) (UK) 963.13

M Konica (UK) 961.79

COMERFORD (C) (UK) 960.81

GILBERT (C) (UK) 959.17

SMITH (C)(2) (UK) 956.92

PRICE (C) (UK) 955.44

MARSHALL (C)(2) (UK) 954.83

NORMANTON (C)(2) (UK) 953.19

YOUNG (UK) 951.89

DAY (C)(2) (UK) 947.96

RANDLE (C) (UK) 947.48

JACKSON (C) (UK) 947.02

FRYER (C) (UK) 946.42

A Macur (C)(2) (UK) 946.37

MARSHALL (C)(1) (UK) 946.04

T Burridge (C)(2) (UK) 945.95

D Ford (C)(1) (UK) 945.84

JONES (C)(2) (UK) 945.49

RUSHTON (C)(2) (UK) 944.67

HEWITT (C)(2) (UK) 943.23

MILLER (C) (UK) 942.02

R Stones (C) (UK) 941.83

FIRBANK (C)(1) (UK) 941.38

PAYNE (C) (UK) 940.74

A Hughes (C) (UK) 940.25

WALSH (C)(2) (UK) 939.20

HANSEN (C)(2) (UK) 938.91

STEVENSON (IRE) 938.33

G Townsend (C) (UK) 934.55

BIRD (C)(2) (UK) 933.25

RENDLE (C) (UK) 930.70

S Smith (C)(2) (UK) 929.15

LANGFORD (C)(2) (UK) 926.41

THOMPSON (C)(1) (UK) 925.72

KENNY (C)(1) (UK) 923.61

Moody (C)(1) (UK) 923.41

TETLOW (C)(1) (UK) 923.41

FRANCIS (C) (UK) 922.44

ARMSTRONG-LOMAS (C)(1) (UK) 920.93

GAITAN (C) (UK) 920.78

FORD (C)(1) (UK) 920.08

A Hillman (C) (UK) 918.75

HICKS (C)(1) (UK) 918.12

ASH (UK) 917.30

A Battye (C)(2) (UK) 917.17

MATTHEWS (C)(2) (UK) 916.78

STONALL (C) (UK) 915.81

SELLARS (C)(2) (UK) 913.25

P Slater (C)(1) (UK) 912.53

P Rodgerson (C)(1) (UK) 912.42

HOOK (C)(3) (UK) 911.96

BAKER (C) (UK) 909.08

PARK (C) (UK) 904.75

CONNOR (C)(2) (UK) 903.78

C Finnegan (C)(1) (IRE) 903.33

LONG (C)(2) (UK) 901.68

McGREGOR (C) (UK) 901.64

ANDREWS (C)(3) (UK) 900.08

Cresswell(2) (UK) 899.25

SMITH (C) (UK) 899.25

M Anis (C)(1) (UK) 899.03

SHEMELD(1) (UK) 898.24

FRICKER (C)(3) (UK) 897.98

MOSS-BAKER (C)(4) (UK) 896.99

ENISZ (UK) 893.76

A Voller (C)(2) (UK) 891.90

ROWE (C)(2) (UK) 891.67

GREAVES (C)(4) (UK) 891.13

HOCKLEY (C)(1) (UK) 891.13

NEVIN (C) (UK) 890.40

ABDEL-SALAM (C)(2) (UK) 890.05

JONES (C)(2) (UK) 889.85

TOMBS (C)(2) (UK) 889.75

CAIN (C) (UK) 889.01

PILKINGTON (C)(2) (UK) 888.37

I Staddon (C)(2) (UK) 887.09

P Coxwell (C)(2) (UK) 886.43

WEST-HOOK (C) (UK) 884.68

J Sayer (C) (UK) 884.57

HAWKES (C)(4) (UK) 881.53

I Nicholls (C) (UK) 881.43

R Fraser (C) (UK) 881.10

STAFFORD (C)(1) (UK) 880.86

SVENSSON-CORLETT (C) (UK) 880.61

COWLEY (C) (UK) 880.04

BOLE (C)(1) (UK) 878.48

CUNDLIFFE (C) (UK) 878.33

MARTIN (C) (UK) 877.29

CLARKE (C) (UK) 877.25

GREEN (C)(1) (UK) 876.97

MILLAR (C) (UK) 875.91

ROSSITER (C) (IRE) 875.77

A BLEWITT (C)(2) (UK) 870.89

GUDINI (UK) 870.61

THORNTON(2) (UK) 870.26

FRIENLING (C) (UK) 868.13

SIAULIENE (C) (UK) 866.89

HOWARTH (C) (UK) 866.75

LYONS (C) (UK) 866.63

BILLINGHAM (C) (UK) 864.96

WEBB (C)(4) (UK) 864.58

MCCARTHY (C) (IRE) 864.27

SLADE (C) (UK) 863.94

Bennett (C)(2) (UK) 863.86

TIBBETTS (C)(2) (UK) 863.65

JONES (C)(3) (UK) 863.18

SHEPHERD (C)(2) (UK) 862.13

ORR (C) (UK) 861.98

HUGHES (C)(2) (UK) 861.48

GALLANT (C) (UK) 861.43

MARR (C) (UK) 859.61

J Carey (C) (IRE) 858.48

BONNER (C)(2) (UK) 857.75

STOREY (C) (UK) 857.57

C Hope-Jones (C) (UK) 857.39

C London (C)(1) (UK) 855.80

HARRIS (C) (UK) 853.76

SAINSBURY (UK) 851.59

BAKER (C) (UK) 850.46

ROBSON (C)(2) (UK) 848.73

FAIRBURN (C)(1) (UK) 848.54

OSBORNE (C)(2) (UK) 846.86

G Holtom (C)(1) (UK) 846.50

J Wright (C) (UK) 846.11

PRITCHARD (C)(2) (UK) 846.03

F Caldwell (C) (UK) 845.02

V Harwood (C)(1) (UK) 844.65

GARTON (C)(2) (UK) 844.02

L Mitchell (C) (UK) 843.23

LOWRIE(1) (UK) 843.01

BELL (C)(2) (UK) 842.44

J Harris (C)(1) (UK) 842.42

Devine (C)(3) (UK) 841.19

O'SHEA (IRE) 840.79

WARD (C)(2) (UK) 840.46

COTTON (C)(2) (UK) 839.51

FRASER (C)(1) (UK) 838.67

M Staines (C)(1) (UK) 838.48

VEASEY (C) (UK) 837.17

M Munro (C) (UK) 834.35

HYDE (C) (UK) 834.34

S Dean (C)(2) (UK) 834.00

S Chowings (C) (UK) 832.30

SIVYER (C) (UK) 831.30

POCOCK (C) (UK) 830.27

P Steadman (C)(1) (UK) 829.18

KNOWLES (C)(1) (UK) 828.40

J Smith (C)(1) (UK) 825.33

WHEAVER (UK) 825.21

HINDOCHA (C) (UK) 823.91

CORCORAN (C)(1) (UK) 822.38

BARNES (UK) 820.57

LAING (C) (UK) 819.68

SMITH (C) (UK) 819.22

HENLEY(1) (UK) 817.08

SATCHELL (C)(2) (UK) 814.50

MARTIN (C) (UK) 814.26

BRUFORD (C) (UK) 814.18

HUNTINGTON (C)(1) (UK) 812.48

SZABO (C) (UK) 812.05

PERE (C) (UK) 811.87

FRANCIS (C)(2) (UK) 811.36

POOLEY (C) (UK) 810.88

CRESSWELL (C)(2) (UK) 809.59

A White (C) (UK) 805.75

THOMSON (C) (UK) 805.32

HENDERSON (C) (UK) 805.13

K Smith (C) (UK) 805.13

M Adkins-Smith (C) (UK) 804.78

Brace (C) (UK) 804.09

W Browne (C) (IRE) 803.09

MULLINS (C) (UK) 802.86

MULHOLLAND (C)(1) (UK) 799.57

EVANS (C) (UK) 798.98

ROEBUCK (C)(2) (UK) 798.05

CADMAN (C) (UK) 796.22

WILKINSON (C)(2) (UK) 795.84

STIRRUP (C) (UK) 795.46

L Trowell (C)(2) (UK) 794.94

RHODES (C)(2) (UK) 792.44

TUESLEY (C) (UK) 791.52

HAY (C) (UK) 791.14

NOICE (C)(2) (UK) 790.03

A Beck (C) (UK) 788.53

WEST (C)(2) (UK) 788.49

A Smith (C) (UK) 788.44

SMITH(2) (UK) 787.63

T Weymouth (UK) 787.52

MELVILLE (C)(1) (UK) 786.09

COPPIN (C)(1) (UK) 785.64

A Riding (C) (UK) 785.53

DAINTON (C) (UK) 784.46

McLAUGHLIN (C) (UK) 784.21

WADDELL (C)(1) (UK) 783.08

WHEELER (C) (UK) 783.04

HARRIS (C) (UK) 782.91

S Joy (C) (UK) 782.34

MARTIN (C) (UK) 782.26

DOODY (C) (UK) 782.13

GARDNER (C) (UK) 781.49

NEWMAN (C) (UK) 781.33

B Akcay (C)(2) (UK) 777.56

HERBERT (C)(1) (UK) 777.16

PEMBERTON-SMITH (C)(2) (UK) 776.65

P Kirkpatrick (C)(1) (UK) 776.58

BROOKS (C) (UK) 775.27

BURN (C) (UK) 774.77

BROADBENT (UK) 773.49

BRADLEY (C) (IRE) 772.47

BIRTWISTLE (C)(2) (UK) 770.34

Robinson (C)(2) (UK) 769.48

WYNTER (UK) 769.06

NEWMAN (C) (UK) 768.05

T Kennedy (C) (UK) 767.97

O Broughton (UK) 767.92

V Mcdonald (C) (UK) 767.22

ANDERSON (C)(1) (UK) 767.17

BRADLEY (C)(2) (UK) 766.62

SHARP (C) (UK) 765.85

BRADLEY (C)(1) (UK) 765.65

HESSION (C) (IRE) 765.08

HOLROYD (C) (UK) 764.16

C Pearce (C) (UK) 763.49

R Haydon (C)(2) (UK) 763.34

WYNTER (C)(2) (UK) 762.78

ATKINSON (C) (UK) 762.34

JOHNS(1) (UK) 761.40

R Sneddon (C) (UK) 760.17

PERKINS (C) (UK) 759.86

DEAN (C) (UK) 759.22

PARRY (C) (UK) 759.19

KELLY (C)(1) (UK) 757.83

PRIME (C)(1) (UK) 757.24

COOK (C) (UK) 756.98

ALLAN (C) (UK) 756.76

M Harling (C) (UK) 756.05

WHEATLEY (C)(2) (UK) 755.55

Wilson (C)(1) (UK) 755.31

KEMM (C)(1) (UK) 755.21

MISTRY (C)(2) (UK) 754.67

GREENWELL (C)(2) (UK) 754.55

POPE(1) (UK) 754.23

BURCHELL (C)(2) (UK) 753.74

J Lawrence (C)(2) (UK) 753.68

DAVIS (C) (UK) 753.60

GILL (C)(1) (UK) 753.20

APUZZO (C)(1) (UK) 753.04

CHALLINOR (C)(2) (UK) 752.85

LORD (C)(2) (UK) 752.16

S Lawrence (C)(2) (UK) 751.82

CLARK (C) (UK) 751.72

KING (C)(3) (UK) 751.63

SMITH (UK) 751.18

Johnson (UK) 749.14

BROWN (C) (UK) 749.05

E Fielding (C)(2) (UK) 749.02

McGINTY (C)(2) (UK) 748.28

JOHNSON (C) (UK) 747.73

FIRTH (C) (UK) 746.68

JONES (C) (UK) 745.88

WESTERBY (C) (UK) 745.81

P Rowland (C)(2) (UK) 743.89

ROWE (C)(2) (UK) 743.80

RICHES (C) (UK) 743.47

MASON (C) (UK) 742.97

S Bishop (C)(2) (UK) 742.84

BELL(1) (UK) 742.39

LIVINGSTONE (C) (UK) 742.17

DACRES (UK) 741.09

SILVERMANN (C) (UK) 740.45

MICALLEF (C)(1) (UK) 739.71

PRINGLE (C) (UK) 738.45

FENWICK (C) (UK) 736.86

A Hart-Caunt (C)(1) (UK) 736.63

GUNDY (C) (UK) 736.49

WATERFALL(1) (UK) 736.21

TWANTWA (C) (IRE) 735.71

MCCULLAGH (C) (UK) 735.67

SOBERS (C)(2) (UK) 734.90

ROWE (C)(2) (UK) 734.60

A Salfarlie (C)(1) (UK) 734.26

THORPE (C) (UK) 733.44

HAZELL (C) (UK) 733.19

SMITH (C) (UK) 733.15

SIMMONS (C) (UK) 732.88

VICKERS (C)(2) (UK) 732.77

SMITH (UK) 731.04

OWEN (C) (UK) 730.23

V Wood (C) (UK) 728.83

MEADOWS (C)(2) (UK) 725.90

SMITH (C)(1) (UK) 725.10

Forward (C)(1) (UK) 724.94

L Giddins (C) (UK) 724.41

SREENAN (C)(1) (UK) 724.07

ELTRINGHAM (C)(2) (UK) 723.78

BURMAN (UK) 723.51

KLOTZER (C)(2) (UK) 723.09

ALLSOPP (C) (UK) 722.68

R Khatun (C) (UK) 722.47

LEE (C) (IRE) 722.30

HYAMS (C) (UK) 721.91

CROWSON (C) (UK) 721.42

HEYWOOD (C) (UK) 721.11

T Bailie (C)(1) (UK) 719.50

PLUMMER (C) (UK) 719.01

ROE (C)(1) (IRE) 717.57

HEALD (UK) 717.22

HAYDOCK (C)(1) (UK) 716.96

DUGGAN (C)(2) (UK) 716.39

FINNERTY (C)(1) (IRE) 716.02

G Hebden (C) (UK) 715.85

N Ford (C) (UK) 715.74

ELLIS (C) (UK) 715.50

N Pentlow (C) (UK) 714.31

SEAGRAVE (C) (UK) 713.90

FULLER (UK) 713.83

KILPATRICK (UK) 713.41

SEWELL (C) (UK) 712.80

WEBB (C)(1) (UK) 712.60

SERRETTE (C)(1) (UK) 711.92

R Ruby (C)(3) (UK) 711.48

DUNNE (C) (IRE) 711.26

NEWMAN (C) (UK) 710.95

ATHERTON (C) (UK) 709.88

CRAVEN (C) (UK) 709.57

SHAW (C) (UK) 709.39

CROSSEN (C)(2) (UK) 708.51

Swallow (C)(2) (UK) 708.48

I Maxwell (C)(1) (UK) 708.11

PARKER (C) (UK) 708.07

SLADE (C) (UK) 707.98

POPE (C) (UK) 706.66

Quinn (C) (UK) 705.93

R De Jesus (C) (UK) 705.69

J Guy (C)(2) (UK) 704.08

AITCHISON (C) (UK) 702.52

CARTER (C) (UK) 699.83

BARNAVILLE (C)(2) (UK) 699.77

BAKER (C) (UK) 697.30

KENNEDY (C)(1) (UK) 696.95

YOUNG (C)(2) (UK) 696.62

J Smith (C) (UK) 696.48

McDOWALL (C)(1) (UK) 694.64

NSEREKO (C) (UK) 694.60

COLLINS (C)(2) (UK) 693.15

SANDOM (C) (UK) 693.12

S Milne (C)(1) (UK) 692.98

E Cook (C) (UK) 691.22

DONALDSON (C)(2) (UK) 690.47

S Hoy (C) (UK) 689.88

HATTER (C)(1) (UK) 689.19

AKHURST (C)(2) (UK) 688.90

K Kerr (UK) 688.45

CARRICK (C) (UK) 687.98

BRITTAIN (C) (UK) 687.79

J Davies (C) (UK) 686.38

BRADY (C) (UK) 685.43

SIGGS (C) (UK) 684.45

Bunday (C) (UK) 684.23

CHAMBERS (C) (UK) 683.29

LILWALL (UK) 682.91

Rapstone (C)(2) (UK) 679.81

A Henley (C)(1) (UK) 679.79

RHODES (UK) 679.46

MCCLORY (C)(1) (UK) 678.43

A Amos (C)(2) (UK) 678.03

S Ali (C)(1) (UK) 677.81

T Green (C)(2) (UK) 677.73

HOBDEN (UK) 677.06

LINTERN (C) (UK) 676.90

UPTON (C)(1) (UK) 676.44

S Machon (C) (UK) 675.94

GELDARD (C)(2) (UK) 675.77

BURGER (UK) 675.44

L Higginbottom (C)(2) (UK) 675.14

CROLL (C)(1) (UK) 674.97

ATHERTON (C) (UK) 674.65

C Turnbull (C)(1) (UK) 674.50

P Carr (C) (UK) 674.45

A Haines (C)(1) (UK) 674.10

CROSBY (C)(1) (UK) 672.54

MCGREGOR (C) (UK) 672.26

Clark (C) (UK) 672.23

M Walker (C) (UK) 671.52

SMITH (C)(2) (UK) 670.00

LACEY (C)(1) (UK) 669.46

SMITH (C) (UK) 669.06

CHRISTIAN (C) (UK) 669.04

R Gerard (C) (UK) 667.85

O'SHAUGHNESSY (C) (UK) 667.03

FORD (C)(2) (UK) 666.48

HAMILTON (C)(1) (UK) 666.35

GREEN (C)(4) (UK) 665.82

K Murphy (C) (UK) 664.74

LUCAS (C)(1) (UK) 664.69

R Gould (UK) 664.24

FAHEY (C)(1) (IRE) 664.20

BRADLEY (C) (UK) 663.88

L Jones (C)(1) (UK) 662.38

E Reveley (C)(1) (UK) 661.66

JOULES (C) (UK) 661.27

Beheshti (C)(1) (UK) 661.11

G Quin (C) (UK) 660.65

SCOWEN (UK) 660.18

COLLINS (C) (UK) 659.74

MASON (C)(2) (UK) 659.72

FORMBY (C)(2) (UK) 658.20

PROCTOR (UK) 657.54

CHALLIS (C)(1) (UK) 657.21

SMITH (C) (UK) 656.54

D Williams (C) (UK) 656.27

P Dawson (C)(1) (UK) 655.79

COUSINS (C)(1) (UK) 655.52

PIKE (C) (UK) 654.84

A Dennis (C) (UK) 654.31

WARRINGTON(2) (UK) 654.24

LOFTUS (C)(2) (UK) 653.95

ROBINSON (C) (UK) 653.46

D Freeman (C)(2) (UK) 652.43

N Longman (C) (UK) 652.15

Lamb (C)(2) (UK) 652.08

T Stone (C) (UK) 651.37

ARMER (C) (UK) 651.23

LAMBI (C)(1) (UK) 651.14

ZVARTS (C) (IRE) 650.92

CANTRILL (C) (UK) 650.80

V Cooke (C) (UK) 650.45

SELLWOOD (C)(1) (UK) 650.33


here is the top retailers from past period click here


http://www.kleeneze03.com/

http://www.kleeneze03.com/topretailers/index.htm

Wednesday, 22 September 2010

Friday, 17 September 2010

kleeneze top psg period 10 week 2 2010

T PAYNE (C)(2) (UK) 7,935.73


J PEULEVE (C)(2) (UK) 6,085.62

D LONGWRIGHT (C)(2) (UK) 5,883.47

J COTTON (C)(2) (UK) 5,802.86

I WILSON (C)(2) (UK) 5,462.11

P NEESHAM (C)(1) (UK) 5,445.41

T PACE (C)(2) (UK) 5,277.30

G MARSHALL (C)(1) (UK) 5,266.43

L PATTINSON (C)(2) (UK) 4,963.37

P HAMMOND (C) (UK) 4,923.18

S Smith (C)(2) (UK) 4,770.18

T HODGE(1) (UK) 4,748.74

P MEIKLE (C) (UK) 4,648.02

J HADLEY (C) (UK) 4,611.19

V NIXON (C)(1) (UK) 4,604.35

D RHODES (C)(2) (UK) 4,597.06

S ROPER (C)(2) (UK) 4,544.40

M BIBBY (C) (UK) 4,531.93

T SHEEHAN (C)(2) (UK) 4,515.95

J TOPPLE (C)(3) (UK) 4,505.86

L BALCOMBE (C)(2) (UK) 4,432.84

S FOWLER (C)(1) (UK) 4,393.25

C WILKINSON (C)(2) (UK) 4,377.77

S HUMPHRIES (C)(2) (UK) 4,355.75

P TONKIN (C)(2) (UK) 4,326.67

I KEYTE (C)(1) (UK) 4,314.36

M WALSH (C)(2) (UK) 4,291.88

R FORSTER (C)(2) (UK) 4,221.25

J GREENWOOD (C)(1) (UK) 4,201.57

A BRADLEY (C)(1) (UK) 4,181.61

G JAMES(2) (UK) 4,095.96

D SMITH (C)(1) (UK) 4,091.83

B TOWNSEND (C)(2) (UK) 4,061.37

R DOLAN (C)(2) (UK) 4,034.10

R HOWE (C)(1) (UK) 4,018.97

S WALTON (C) (UK) 4,007.45

J GAVIN SCOTT (C) (UK) 4,004.02

A MERVIN (C)(1) (UK) 3,946.14

M MCCAUL (C)(1) (UK) 3,938.90

S SMITH (C) (UK) 3,914.53

B MITCHELL (C)(2) (UK) 3,810.97

C TURNBULL (C)(2) (UK) 3,787.53

D BIRTWISTLE (C)(2) (UK) 3,760.23

A BENNETT (C)(2) (UK) 3,759.29

P ABRAHAMS (C)(1) (UK) 3,740.01

K RIDER (C)(2) (UK) 3,734.42

N NEVILLE (C)(2) (UK) 3,712.56

M WARRENER (C) (UK) 3,709.36

K LEE (C)(2) (UK) 3,654.58

S GREEN (C)(4) (UK) 3,588.06

 
 
 
here is top psg from the past click here
 
 
http://www.kleeneze03.com/personalsalesgroup/index.htm
http://www.kleeneze03.com/
 

kleeneze top retailers week 2 period 10 2010

TONKIN (C)(2) (UK) 3702.28


O'REILLY (C)(2) (UK) 3363.73

HAMMOND (C) (UK) 3198.86

PAYNE (C)(2) (UK) 3137.76

SHEPHERD (C)(2) (UK) 3086.88

NICHOLLS (C) (UK) 2919.78

SIDHU (C)(3) (UK) 2857.71

DIVITO (C) (UK) 2727.17

DAVIES (C)(1) (UK) 2654.36

KEYTE (C)(1) (UK) 2644.77

MEIKLE (C) (UK) 2497.94

S Smith (C)(2) (UK) 2482.99

SMITH (C)(1) (UK) 2404.00

TOWLER (C) (UK) 2346.84

SHERRY (C) (UK) 2311.86

WEBSTER (C)(2) (UK) 2249.92

BEAL (C)(2) (UK) 2246.66

JACOBS (C)(2) (UK) 2141.34

WEBBER (C) (UK) 2118.40

SMITH (C) (UK) 2040.17

CUNNINGHAM (C) (UK) 2038.67

MARIS (C)(2) (UK) 2026.34

MERVIN (C)(1) (UK) 1990.35

CURLEY (C) (UK) 1942.88

CHATHAM (C) (UK) 1937.98

MCCAUL (C)(1) (UK) 1915.26

HORSMAN (C) (UK) 1894.26

HARTLEY (C)(4) (UK) 1887.74

HRYNKIEWICZ (C)(2) (UK) 1885.80

DIMITROVA (C)(2) (IRE) 1861.23

ROTHWELL (C) (UK) 1834.97

FLAWN (C)(2) (UK) 1810.21

POPE (C) (UK) 1808.81

CAVE (C)(2) (UK) 1800.51

OLIVER (C) (UK) 1791.79

SAGOO (C)(2) (UK) 1787.74

SHARAF (C)(2) (UK) 1756.72

WHITTAKER (C)(1) (UK) 1756.42

BIRD (C) (UK) 1734.01

Bernie (C)(1) (UK) 1732.07

HADLEY (C) (UK) 1728.43

BLAXALL (C)(2) (UK) 1692.21

TOSHACH (C)(1) (UK) 1690.15

BLANSHARD (C) (UK) 1689.16

HUMPHRIES (C) (UK) 1675.43

DAVEY (C)(2) (UK) 1646.22

MARSHALL (C) (UK) 1633.27

MORRIS (C)(1) (UK) 1607.17

SHARMA (C) (UK) 1575.82

VIEIRA (C)(1) (UK) 1552.64

FISHER (C)(2) (UK) 1543.41

IRVING (C)(2) (UK) 1543.32

MILLIGAN (C) (IRE) 1522.15

DAVEY (C)(2) (IRE) 1519.82

SLOTBOOM (UK) 1511.96

WILLIAMS (C)(2) (UK) 1501.27

HIBBERT (C) (UK) 1488.12

BOWDEN (C) (UK) 1486.66

TURNER (C)(2) (UK) 1474.08

PACE (C)(2) (UK) 1471.83

MCKENNA (C)(2) (IRE) 1466.59

GARNER (C)(2) (UK) 1459.74

HALLATT (C) (UK) 1456.47

SLATER (C)(1) (UK) 1451.53

STANLEY (C)(1) (UK) 1444.66

WILLIS (C) (UK) 1438.22

ROGERS (C)(4) (UK) 1434.06

NEESHAM (C)(1) (UK) 1414.29

KENT (C)(2) (UK) 1381.17

GILROY (C)(1) (UK) 1381.14

CREED (C)(3) (UK) 1373.56

ELONHEIMO (C) (UK) 1367.82

DAWKES (C)(2) (UK) 1358.15

HUTCHINSON (C)(1) (UK) 1357.73

TAYLOR (C)(2) (UK) 1357.02

COOK (C) (UK) 1350.13

RUSSELL (C)(1) (UK) 1349.99

BURNETT-HOCKEY (C)(2) (UK) 1335.58

KELLY (C)(1) (IRE) 1334.93

LOVELOCK (C)(2) (UK) 1327.47

SPAFFORD (C) (UK) 1324.92

PARRY (C)(1) (UK) 1320.86

HILL (C) (UK) 1316.24

FOUNTAINE (C)(1) (UK) 1314.13

WARDEN (C)(2) (UK) 1311.87

DU-FEU (C) (UK) 1308.71

NATH (C)(2) (UK) 1300.27

TORKINGTON (C)(2) (UK) 1299.21

CLARKE (C)(1) (UK) 1289.08

HOMER (C)(2) (UK) 1275.87

COO (C) (UK) 1266.99

O'HAGAN (C) (UK) 1264.26

LI (C) (UK) 1255.23

ETCHES (C)(3) (UK) 1250.81

FARRELL (C)(2) (UK) 1249.82

KELLY (C)(2) (UK) 1244.39

ANTHONY (C) (UK) 1241.79

ABERCROMBIE (C) (UK) 1241.47

K Ward (C)(2) (UK) 1225.48

BARRITT (C) (UK) 1224.96

FOX (C) (UK) 1222.18

CHANDLER (C) (UK) 1219.70

C Howdle (C)(2) (UK) 1216.14

J Hitchen (C)(2) (UK) 1215.34

BLAKE (C)(1) (UK) 1212.86

WILLIAMSON (C) (UK) 1200.02

GEORGIOU (C) (UK) 1194.00

MITCHELL (C)(4) (UK) 1193.66

LEE (C) (UK) 1189.41

SAVILLE (C)(2) (UK) 1188.58

EVANS (C) (UK) 1186.12

TWIDDY (C)(2) (UK) 1185.04

DALE (C)(2) (UK) 1184.54

RENTON (C)(2) (UK) 1182.44

SOFTLEY (C) (UK) 1182.33

DEAN (C)(2) (UK) 1178.03

HARDY (C)(2) (UK) 1176.15

LOCKWOOD (C) (UK) 1174.85

O'SULLIVAN (C)(1) (UK) 1174.75

REVELY (C)(2) (UK) 1166.52

MARGRAVE (C)(1) (UK) 1166.07

DAVIES (C)(2) (UK) 1161.49

KEANE (C) (IRE) 1161.01

REILLY (C)(2) (UK) 1160.03

BENNETT (C)(2) (UK) 1158.70

HINDMARSH (C)(2) (UK) 1157.12

TOWNSEND (C)(2) (UK) 1157.05

J Mckim (C) (IRE) 1156.09

SOUTHERN (C)(2) (UK) 1154.79

WILKINS (C) (IRE) 1154.63

GEBBIE (C) (UK) 1152.45

SCOLLEN (C) (UK) 1144.64

A Fitzgerald (C)(2) (UK) 1142.90

BANNISTER (C) (UK) 1138.93

SMITH (C) (UK) 1138.03

KNIGHT (C)(1) (UK) 1136.01

SLOPER (C) (UK) 1133.95

M Rendle (C)(2) (UK) 1133.67

SEALEY (C)(1) (UK) 1132.60

WADSWORTH (C)(1) (UK) 1131.87

ANDERSON (C) (UK) 1131.27

WATKINS (C)(2) (UK) 1129.34

ARMSTRONG (C) (UK) 1128.21

WILKES (C) (UK) 1126.28

COLEMAN (C)(2) (UK) 1120.68

THOMSON (C) (UK) 1113.75

S Spence (C)(2) (UK) 1109.82

HUMPHRIES (C)(2) (UK) 1106.78

PERKINS (C)(1) (UK) 1103.33

SIMS (C) (UK) 1100.40

STRYZYK (C) (UK) 1091.16

BALCOMBE (C)(2) (UK) 1089.48

WALLACE (C)(2) (UK) 1088.13

K Joels (C)(4) (UK) 1087.38

PRITCHARD (C)(1) (UK) 1087.16

NEW (C) (UK) 1087.01

HOLSMAN (C)(2) (UK) 1085.91

LOVELL (UK) 1083.07

RADBOURNE (C)(2) (UK) 1082.30

TAYLOR (C) (UK) 1078.13

SEYMOUR (C) (UK) 1077.41

K Sorensen (C)(2) (UK) 1076.92

JONES (C)(2) (UK) 1074.52

BIRKILL (C)(2) (UK) 1073.05

DAVIES (C)(1) (UK) 1069.60

KITCAT (C)(2) (UK) 1065.12

SMITH (C)(1) (UK) 1062.71

EVANS (C) (UK) 1058.99

B Monksfield (C) (UK) 1050.57

COLLIN (C)(4) (UK) 1049.03

DAVIS (C)(2) (UK) 1044.50

Burgess (C)(3) (UK) 1044.16

SOWERBY (C) (UK) 1037.88

MELIA (C)(2) (UK) 1035.27

M Gorny (C)(2) (UK) 1030.66

ROWE (C)(2) (UK) 1029.81

BENNETT (C)(4) (UK) 1029.56

WALKER (C)(1) (UK) 1025.91

COLBOURNE (C) (UK) 1021.60

ELT (C)(2) (UK) 1020.73

HOWE (C)(1) (UK) 1020.08

DE SOUSA (C)(1) (UK) 1017.68

POOLE (C)(1) (UK) 1014.08

J Whitwell (C)(1) (UK) 1013.47

Skinner (C)(1) (UK) 1007.56

BAILEY (C)(1) (UK) (P) 1007.31

MILLERSHIP (C) (UK) 1007.11

PHOENIX (C)(1) (UK) 1006.04

S Jones (C)(4) (UK) 1000.39

MULLINS (C) (IRE) 999.60

AINSLIE (C)(1) (UK) 999.59

GERRY (C)(2) (UK) 998.94

COPSON (C)(2) (UK) 998.24

CANNINGS (C)(3) (UK) 997.47

DAVIS (C) (UK) 997.00

S Dawson (C)(2) (UK) 996.20

WARRENER (C) (UK) 996.17

KIRBY (C) (UK) 991.07

THOMAS (C)(2) (UK) 990.36

Moody (C)(1) (UK) 989.57

K Ellerby (C)(2) (UK) 988.89

LONSDALE (C)(2) (UK) 988.17

SIMON (C)(1) (UK) 987.75

B Hobbs (C)(2) (UK) 987.37

FAIRHURST (C)(1) (UK) 986.75

POYNOR (C) (UK) 986.35

RUSSELL (C)(2) (UK) 984.96

WALTHAM (C)(2) (UK) 984.45

HILL (C)(2) (UK) 980.79

BATE (C)(1) (UK) 979.96

MCNALLY (C)(1) (UK) 975.80

FISHER (C) (UK) 973.82

MILLS (C) (UK) 973.03

WILKINSON (C)(1) (UK) 972.86

A Sweetman (C)(2) (UK) 971.23

MASON (C)(2) (UK) 965.49

L Down (C) (UK) 964.07

MORRALI (C) (UK) 963.37

SHARP (C)(2) (UK) 963.36

McLACHLAN (C) (UK) 963.13

R Molson (C)(2) (UK) 957.83

SHARP (C)(2) (UK) 957.17

WARRINER (C)(1) (UK) 956.97

JOHNSTONE (C) (UK) 956.33

PUCKERING (C)(2) (UK) 954.20

BAINS (C) (UK) 948.80

RUSHTON (C)(2) (UK) 944.67

Ahern (C)(1) (UK) 939.81

COLAM (C) (UK) 938.08

CLARK (C)(2) (UK) 936.77

A Macur (C)(2) (UK) 935.94

HOLLOWAY-SMITH (C) (UK) 935.59

TAYLOR (C) (UK) 935.26

WATSON (C)(3) (UK) 934.59

BROWNRIDGE (C)(2) (UK) 934.52

SHAW (C) (UK) 931.81

PEULEVE (C)(2) (UK) 930.62

McNALLY(2) (UK) 929.59

DOOLAN (C) (UK) 929.35

A Cusworth (C)(1) (UK) 927.90

BANNISTER (C)(2) (UK) 926.89

LANGFORD (C)(2) (UK) 926.41

SADLER (C) (UK) 926.21

DOLAN (C)(2) (UK) 926.00

HADGRAFT (C)(1) (UK) 923.45

ROPER (C) (UK) 921.75

A Pope (C)(2) (UK) 921.43

SMITH (C) (UK) 920.78

SOCHANIK (C)(2) (UK) 919.84

MISTRY (C)(1) (UK) 916.70

BENNETT (C)(1) (UK) 916.27

STONALL (C) (UK) 915.81

Vickers (C)(2) (UK) 914.78

GREENING (C) (UK) 913.37

ALLGOOD (C)(2) (UK) 909.37

MACKELDEN (C)(2) (UK) 909.26

RHODES (C)(2) (UK) 908.93

BRADBURY (C) (UK) 907.97

TITTERRELL (C)(2) (UK) 903.82

LONG (C)(2) (UK) 901.68

BRANCH (C)(2) (UK) 899.87

FINIGAN (C)(1) (UK) 899.74

AYRE (C) (UK) 899.23

BEDFORD (C)(1) (UK) 896.77

FARMER (C) (UK) 892.75

MASON (C)(2) (UK) 892.74

FOWLER (C)(1) (UK) 892.44

J Woollen (C)(2) (UK) 892.24

HEWETT (C)(1) (UK) 891.67

SMITH (C) (UK) 891.61

Broom (C) (UK) 890.17

TURNBULL (C)(2) (UK) 887.03

MULLEY (C)(2) (UK) 884.21

GRANT (C) (UK) 881.94

ARNOTT (C)(1) (UK) 880.97

SAMUEL (C)(2) (UK) 880.74

T Baker (C) (UK) 879.77

L Wood (C) (UK) 878.23

MARTIN (C)(2) (UK) 877.60

ROTHWELL (C)(2) (UK) 876.89

WISEMAN (C)(2) (UK) 876.21

RALPH (C)(3) (UK) 874.70

BRANCH (C)(2) (UK) 874.01

REAY (C) (UK) 871.69

SIGSWORTH (C) (UK) 871.32

READ (C) (UK) 870.81

WARBURTON (C) (UK) 869.21

FRIENLING (C) (UK) 868.13

CHECKLEY (C)(2) (UK) 865.64

NELMS (C)(2) (UK) 865.15

Hanlon (C)(1) (UK) 864.75

WEBB (C)(4) (UK) 864.58

DIVERS (C)(4) (UK) 862.50

SHEPHERD (C)(2) (UK) 862.13

BUCK (C)(2) (UK) 861.03

W Ward (C)(1) (UK) 860.20

M Tucker (C)(3) (UK) 859.89

Roberts (C) (UK) 859.64

BURGESS (C)(1) (UK) 858.54

COTTON (C)(2) (UK) 857.51

TYLER (C)(2) (UK) 857.03

LOWRIE(1) (UK) 853.23

LAPPIN (C)(2) (UK) 852.64

RATTRAY (C) (UK) 852.10

MCNALLY (C)(1) (UK) 851.99

PEDLOW (C) (UK) 851.37

GIBBS (C)(2) (UK) 850.40

DAVIES (C)(2) (UK) 849.72

AVERY (C)(1) (UK) 849.27

GIERGIEL (C)(2) (UK) 849.14

S Hare (UK) 848.34

HODGSON (C)(2) (UK) 847.48

DEENEY (C) (UK) 846.91

FAUGHNAN (C)(1) (IRE) 846.59

WILLIAMS (C) (UK) 844.72

BLENKINSOP (C) (UK) 839.99

RODRIGUES (C)(2) (UK) 839.30

HESSION (C) (IRE) 839.00

POTTER (UK) 837.90

TAIT (C)(2) (UK) 835.38

WHITEAR (C)(1) (UK) 834.83

DUFFY (C) (UK) 833.44

M Fearn (C)(2) (UK) 831.11

PARKER (C)(2) (UK) 830.89

GARWOOD (C) (UK) 830.31

STOTT (C)(2) (UK) 830.15

BISHOP (C) (UK) 829.81

GENT (C)(2) (UK) 828.64

CURTIS (C) (UK) 825.81

HAYES (C)(2) (UK) 824.92

ALEXANDER-BARNES (C) (UK) 824.23

BARNES (C)(2) (UK) 823.81

BOUCHAUD (C)(4) (UK) 823.38

PAGE (C) (UK) 822.18

BROWN (C)(1) (UK) 822.00

SAUNDERS (C) (UK) 821.35

UPPAL (C) (UK) 816.35

P White (C) (UK) 814.28

MITCHELL (C)(2) (UK) 807.74

A White (C) (UK) 805.75

TEESDALE (C)(1) (UK) 805.72

THOMSON (C) (UK) 805.32

HENDERSON (C) (UK) 805.13

M Adkins-Smith (C) (UK) 804.78

CLELAND (C)(2) (IRE) 804.23

T Webb (C)(1) (UK) 804.06

SCOTT (C)(2) (UK) 802.96

WILLIS (C) (UK) 802.41

EYRES (C)(3) (UK) 799.08

ZAMAN (UK) 799.03

OWEN (C) (UK) 797.62

WOODWARD (C)(4) (UK) 794.85

A Davidson (C)(1) (UK) 793.05

ACTON (C)(2) (UK) 792.52

RHODES (C)(2) (UK) 792.44

LUDLOW (C)(4) (UK) 792.05

HAY (C) (UK) 791.14

ATKINS (C)(1) (UK) 790.96

NOICE (C)(2) (UK) 790.03

A Beck (C) (UK) 788.53

A Smith (C) (UK) 788.44

TOWNHILL (C)(1) (UK) 788.23

CORMACK (UK) 785.03

C Longman (C)(1) (UK) 783.15

R Cummings (C)(2) (UK) 783.02

SWAN (C) (UK) 781.48

COATS (C) (UK) 779.66

JOYCE (C)(2) (UK) 779.47

GEE (C)(2) (UK) 778.70

HERBERT (C)(1) (UK) 777.16

RUSSELL (C)(2) (UK) 776.23

BROAD (C)(2) (UK) 774.73

MILLIN (C)(2) (UK) 773.91

BROADBENT (UK) 773.49

V Tardif (UK) 773.18

S Begley (C)(2) (UK) 767.82

TYSON (C)(2) (UK) 766.51

LONGWRIGHT (C)(2) (UK) 766.29

CHANTLER (C)(1) (UK) 766.15

J Baulk (C)(4) (UK) 765.98

MACLEOD (C) (UK) 765.21

GRAHAM (C) (UK) 764.73

HILLMAN (C) (UK) 763.95

R Haydon (C)(2) (UK) 763.34

K Whitehouse (C) (UK) 761.03

PARRY (C) (UK) 759.19

ASHMORE (C) (UK) 758.73

K Peace (C)(2) (UK) 756.95

RICE (C)(1) (UK) 756.85

SHYPITKA (C)(2) (UK) 755.97

MORGAN (C)(2) (UK) 755.36

K Boardman (C)(2) (UK) 755.02

BARKHAM (C) (UK) 754.48

WILLIAMS (C) (UK) 753.19

NARSUTIENE (C)(1) (UK) 752.58

A Evans (C) (UK) 750.53

BROWN (C)(4) (UK) 750.37

EKVALL (C)(1) (UK) 750.00

BENNETT (C) (UK) 749.99

LEJINS (C)(2) (UK) 749.01

DOWNES (C) (UK) 746.09

JONES (C) (UK) 745.88

HIBBERD (C) (UK) 743.70

LIVINGSTONE (C) (UK) 742.17

C O Sullivan (C) (IRE) 742.04

YATES (C)(1) (UK) 740.75

SILVERMANN (C) (UK) 740.45

SERRETTE (C)(1) (UK) 740.43

TUITE (C)(1) (IRE) 736.74

C English (UK) 736.47

V Mcclements (C) (UK) 735.67

JAMISON (C)(1) (UK) 735.25

MOYNIHAN(1) (IRE) 735.17

ROWE (C)(2) (UK) 734.60

R Cadman (C)(1) (UK) 733.68

CURTIS (C)(2) (UK) 733.52

VICKERS (C)(2) (UK) 732.77

S Jessop (C)(1) (UK) 732.21

C London (C)(1) (UK) 732.08

DOUGLASS (C)(4) (UK) 731.58

HAYNES (C) (UK) 731.38

A Taylor (C) (UK) 730.55

OWEN (C) (UK) 730.23

Sharp (C)(2) (UK) 729.39

ABDEL-SALAM (C)(2) (UK) 728.83

BROWNING (C)(2) (UK) 727.52

KETTLE (C)(2) (UK) 727.51

WAKEM (C) (UK) 727.29

Farrah (C) (UK) 726.88

M Staines (C)(1) (UK) 726.25

SHEEHAN (C)(2) (UK) 725.86

MITCHELL (C)(1) (UK) 725.25

SREENAN (C)(1) (UK) 724.07

JONES (C)(2) (UK) 723.07

R Khatun (C) (UK) 722.47

BETJEMANN (C)(1) (UK) 722.10

A BLEWITT (C)(2) (UK) 721.58

FRICKER (C)(3) (UK) 721.40

BAKER (C) (UK) 719.74

CAROLAN (C) (IRE) 717.11

SANDS (C)(1) (UK) 715.75

KETTLEWELL (C) (UK) 715.51

FULLER (UK) 713.83

KENNY (C)(1) (UK) 713.43

VYVYAN (UK) 713.39

PUSEY (C)(2) (UK) 712.23

GATE (C) (UK) 710.20

SEWELL (C) (UK) 709.21

Swallow (C)(2) (UK) 708.48

POPE (C) (UK) 706.66

ROBERTSON (C) (UK) 705.79

GLEW (C) (UK) 705.38

GALLANT (C) (UK) 703.08

POCOCK (C) (UK) 701.70

L Mccann (C) (UK) 700.62

HALE (C) (UK) 700.58

A Hillman (C) (UK) 699.95

BARNAVILLE (C)(2) (UK) 699.77

SELLARS (C)(2) (UK) 699.40

S Smith (C)(2) (UK) 699.21

LAWSON (C)(2) (UK) 699.11

WHELAN (C)(1) (UK) 699.06

HOOK (C)(3) (UK) 698.73

HENDERSON (C)(1) (UK) 697.87

AIREY (C) (UK) 697.37

SLY (C) (UK) 696.93

WALSH (C)(2) (UK) 696.16

ANDREWS (C)(3) (UK) 695.54

PARKER(2) (UK) 695.26

HODGKINSON (C)(1) (UK) 694.66

BARLOW (C)(1) (UK) 690.44

GRIEVE (C) (UK) 690.38

RUSSELL (C) (UK) 689.17

FALKINGHAM (C)(1) (UK) 689.09

AKHURST (C)(2) (UK) 688.90

ALLSOP (C)(2) (UK) 688.00

CLARKE (C)(1) (UK) 685.59

PAYNE (C) (UK) 684.43

LILWALL (UK) 682.91

REED (C)(2) (UK) 680.44

Rapstone (C)(2) (UK) 679.81

SPURGE (C)(2) (UK) 677.93

ASH (UK) 675.73

GRIFFIN(1) (UK) 675.06

R Anderson (C) (UK) 673.82

ROWE (C)(2) (UK) 673.41

CROSBY (C)(1) (UK) 672.54

TAYLOR (C)(1) (UK) 668.96

JONES (C)(2) (UK) 667.29

McGREGOR (C) (UK) 666.90

ABRAHAMS (C)(1) (UK) 666.03

A Young (C)(2) (UK) 665.70

BRADLEY (C) (UK) 663.88

A Hughes (C) (UK) 663.26

Fawcett (C)(2) (UK) 662.41

D Ford (C)(1) (UK) 661.86

J Heppinstall (C) (UK) 661.80

SAMPSON (C)(2) (UK) 661.35

WELLS (C)(2) (UK) 661.30

BIRD (C)(2) (UK) 659.74

HOWARTH (C) (UK) 659.30

FORD (C)(1) (UK) 659.23

M Anis (C)(1) (UK) 659.21

MOSS-BAKER (C)(4) (UK) 658.73

D Higgins (C) (UK) 658.51

DAVIES (C)(1) (UK) 658.30

BULLOCK (C)(2) (UK) 657.29

MARSHALL (C)(2) (UK) 656.95

WARBURTON (C) (UK) 655.80

HICKS (C)(1) (UK) 654.97

A Voller (C)(2) (UK) 652.76

N Longman (C) (UK) 652.15

MANTLE (C)(2) (UK) 649.59

BETTS (C) (IRE) 649.16

PILKINGTON (C)(2) (UK) 648.89

ABRAHAMS (C)(1) (UK) 648.61

MC DONALD(1) (IRE) 648.45

WHITAKER (C)(2) (UK) 648.43

DAVIS (C) (UK) 647.09

CHALLINOR (C)(2) (UK) 646.59

MARWOOD (C)(2) (UK) 645.31

HOLLAND (C) (IRE) 645.09

HEATH (C) (UK) 644.35

GILL (C)(1) (UK) 641.02

DUFFY (C) (UK) 639.69

SIVYER (UK) 638.36

WALTON (C) (UK) 637.74

VEASEY (C) (UK) 637.65

WALKINSHAW (C)(1) (UK) 637.05

BAKER (C) (UK) 636.87

BILLINGHAM (C) (UK) 636.08

MARSHALL (C)(1) (UK) 634.43

HOLMES (C)(2) (UK) 634.29

HOYLAND (C) (UK) 632.74

P Slater (C)(1) (UK) 631.84

LAYDON (C)(2) (UK) 630.50

Brace (C) (UK) 629.10

L Mitchell (C) (UK) 628.93

BONNER (C)(2) (UK) 627.52

STEVENSON (IRE) 627.17

COMERFORD (C) (UK) 627.04

T Bailie (C)(1) (UK) 625.17

BACKHOUSE (C)(2) (UK) 624.79

L Hawkes (C)(3) (UK) 624.72

Turnbull (C)(2) (UK) 624.53

T Kane (C) (UK) 624.39

PARK (C) (UK) 624.13

NEWMAN (C) (UK) 624.06

A Goodyear (C)(2) (UK) 623.09

M Agyemang (C) (UK) 622.75

EDEES (C)(1) (UK) 622.11

STAFFORD (C)(1) (UK) 621.54

THRELFALL (C)(1) (UK) 621.03

SHEWRY (C)(2) (UK) 619.93

KING (C)(2) (UK) 619.88

KNOWLES (C)(1) (UK) 619.51

Quinn (UK) 615.73

FOX (C) (UK) 614.76

RIGG (C) (UK) 614.27

I Watson (C) (UK) 612.98

HAWKES (C)(4) (UK) 612.72

MILNER (C) (UK) 611.29

BROWNE (C) (IRE) 608.90

PICKUP (UK) 604.47

FRANCIS (C) (UK) 604.44

MOUSLEY (C)(5) (UK) 604.25

MACDUFFIE (C) (UK) 603.93

JACKSON (C) (UK) 603.82

RICE (C)(1) (UK) 602.76

DEAN (C) (UK) 602.64

IBRAHIM (C) (UK) 601.57

MORRIS (C)(2) (UK) 600.98

PRANGNELL (C) (UK) 600.89

MARTIN (C) (UK) 600.88

ORR (C) (UK) 600.18

PAXTON (C)(1) (UK) 599.63

BELL (C)(2) (UK) 599.54

E Fielding (C)(2) (UK) 598.87

CAMPBELL (C)(1) (UK) 598.34

Killelay (C)(1) (UK) 597.31

HYDE (C) (UK) 596.93

Frith (C) (UK) 596.92

D Lock (C)(2) (UK) 596.55

HARRIS (C) (UK) 595.51

BUTLER (C)(1) (UK) 595.27

RENDLE (UK) 594.98

SEGAR (C)(3) (UK) 594.18

DAY (C)(2) (UK) 593.84

STOREY (C) (UK) 593.57

MARTIN (C) (UK) 591.24

REES (C)(1) (UK) 590.03

PRICE (C) (UK) 589.20

L Mitchell (C)(2) (UK) 588.66

SZABO (C) (UK) 587.22

YOUNG (UK) 587.21

LEIGH (C)(2) (UK) 586.80

S Chowings (C) (UK) 585.64

BERRY (C)(2) (UK) 584.57

GUEST (C) (UK) 583.91

RANDLE (C) (UK) 583.11

SHEMELD(1) (UK) 582.64

T Burridge (C)(2) (UK) 582.28

GUDINI (UK) 582.15

GREAVES (C)(4) (UK) 581.95

LYONS (C) (UK) 578.54

Clark (C) (UK) 578.51

BARBOUR (C)(1) (UK) 577.92

DONALDSON (C)(2) (UK) 576.92

DOODY (C) (UK) 574.53

COWLEY (C) (UK) 574.27

HOOK (C) (UK) 574.09

YEOMANS (UK) 574.07

TETLOW (C)(1) (UK) 572.70

SHANKS (C) (UK) 571.22

E Reveley (C)(1) (UK) 571.05

Jones (C) (UK) 570.92

MARTIN (C) (UK) 569.65

CASPER (C) (UK) 567.33

CORNFORD (UK) 566.98

BRADLEY (C) (IRE) 564.79

CURWEN (C)(2) (UK) 564.79

C Sebastiampillai(2) (UK) 564.25

SMITH (C)(2) (UK) 563.83

J Sayer (C) (UK) 563.33

SAINSBURY (UK) 562.38

PEMBERTON-SMITH (C)(2) (UK) 562.22

TUESLEY (C) (UK) 562.13

MCGONAGLE (C)(2) (IRE) 562.06

J Davies (C) (UK) 561.56

THOMPSON (C)(1) (UK) 561.17

HAZELL (UK) 560.85

K Boyce (C)(2) (UK) 559.39

MISTRY (C)(2) (UK) 558.16

LEONARD (C)(2) (UK) 557.25

L Christie (C) (UK) 556.43

Chaplin (C)(2) (UK) 556.05

HOCKLEY (C)(1) (UK) 555.78

T Fellows (C) (UK) 554.49

R Andrew (C) (UK) 553.96

CANFIELD (UK) 553.86

TIBBETTS (C)(2) (UK) 553.02

WELLOCK (C)(2) (UK) 552.82

HOLROYD (C) (UK) 552.78

Mackenzie (C)(2) (UK) 552.69

BROOKS (C) (UK) 551.52

R Webber (C) (UK) 551.35

MCHARD (C)(2) (UK) 551.24

CLARKE (C) (UK) 550.66

HODGE(1) (UK) 550.35

HEYWOOD (C) (UK) 549.93

H Bellord (C)(1) (UK) 549.50

HENLEY(1) (UK) 548.87

NEWMAN (C) (UK) 547.85

BENNETT (C)(1) (UK) 547.01

M Munro (C) (UK) 546.39

MIDDLETON (C)(2) (UK) 545.53

A Salfarlie (C)(1) (UK) 544.32

KNIGHT (C) (UK) 544.29

Robinson (C)(2) (UK) 542.15

THOMPSON (C)(1) (UK) 542.12

McLAUGHLIN (UK) 541.81

D Murphy (C)(1) (IRE) 541.73

KIRKLAND (C)(2) (UK) 541.63

V Harwood (C)(1) (UK) 540.35

ENISZ (UK) 539.53

D Patmore(1) (UK) 538.76

J Harris (C)(1) (UK) 538.39

CADMAN (C) (UK) 538.02

J Thurlow (C) (UK) 537.61

McCARTHY (C) (IRE) 537.22

BENTON (C) (UK) 536.95

PRICE (C)(1) (UK) 536.79

FRASER (C)(1) (UK) 536.57

BURMAN (UK) 534.67

SINGH (C)(1) (UK) 534.35

SOBERS (C)(2) (UK) 533.93

LACEY (C)(1) (UK) 532.68

APUZZO (C)(1) (UK) 532.43

P Rodgerson (C)(1) (UK) 532.10

BRADLEY (C)(1) (UK) 530.06

T Gollin (UK) 528.74

HAMPSHIRE (C)(2) (UK) 528.15

HARRIS (C)(2) (UK) 527.85

GILBERT (C) (UK) 527.76

AITCHISON (C) (UK) 527.02

BOLE (C)(1) (UK) 525.95

HINDS (C) (UK) 525.31

DUGGAN (C)(2) (UK) 524.51

HUNTINGTON(1) (UK) 524.49

JACKSON (C)(2) (UK) 524.32

HAYDOCK (C)(1) (UK) 524.13

KING (C)(3) (UK) 523.86

PERE (C) (UK) 523.78

Anderson (C) (UK) 523.53

BRINDLEY (UK) 523.15

P Kirkpatrick (C)(1) (UK) 522.79

KEATING (UK) 521.56

HARRIS (C) (UK) 521.50

G Hebden (C) (UK) 520.37

HELLIWELL (C)(1) (UK) 520.26

P Rowland (C)(2) (UK) 519.78

SUNTER (C)(2) (UK) 519.33

COCKBURN (C) (UK) 519.25

MILLER (C) (UK) 517.83

C Mitchell (C) (UK) 517.62

C Rogers (C)(1) (UK) 517.08

WYNTER (C)(2) (UK) 517.07

P Coxwell (C)(2) (UK) 516.18

SNOW (C)(2) (UK) 514.89

SMITH(2) (UK) 513.53

M Harling (C) (UK) 513.17

BRADY (C) (UK) 512.23

J Wright (C) (UK) 512.11

VINTEN (C)(2) (UK) 511.95

THORNTON(2) (UK) 511.36

WEBSTER (UK) 511.28

FUTTER (C)(2) (UK) 511.05

MCDONALD (C)(2) (IRE) 511.02

BRANCH (C)(2) (UK) 510.99

WHEELWRIGHT (C) (UK) 510.93

WHEAVER (UK) 510.53

ALLAN (C) (UK) 508.62

ATKINSON (C) (UK) 508.14

ROSSITER (C) (IRE) 507.62

J Fergus (C)(1) (UK) 507.30

SMITH (C) (UK) 507.15

WARD (C)(2) (UK) 507.14

SHARP (C) (UK) 506.65

JENKINS (C) (UK) 506.22

SMITH (UK) 506.00

LORD (C)(2) (UK) 505.67

PRINGLE (C) (UK) 505.05

COOK (C)(1) (UK) 504.73

SELLWOOD (C)(1) (UK) 504.17

T Kennedy (C) (UK) 504.03

ROBSON (C)(2) (UK) 503.87

BURN (C) (UK) 503.73

Baker (C)(1) (UK) 503.63

JOULES (C) (UK) 503.43

THORPE (C) (UK) 503.26

POOLEY (C) (UK) 501.97

POWER (C) (IRE) 501.71

SIMMONS (C) (UK) 501.55

CNG Gardez (C)(1) (UK) 501.55

D Radford(2) (UK) 501.55

YOUNG (C)(2) (UK) 500.47

ROBINSON (C)(1) (UK) 500.24

A Haines (C)(1) (UK) 500.16

 
 
here is top retailers from past periods click here
 
 
 
http://www.kleeneze03.com/topretailers/index.htm
http://www.kleeneze03.com/
 

Friday, 10 September 2010

kleeneze top psg period 10 week 1 2010

J COTTON(2) (UK) 3,007.68


P NEESHAM(1) (UK) 2,825.64

T PAYNE(2) (UK) 2,759.47

T PACE(2) (UK) 2,724.47

S Smith(2) (UK) 2,724.13

J HADLEY (UK) 2,698.95

M WALSH(2) (UK) 2,675.95

D LONGWRIGHT(2) (UK) 2,574.98

G MARSHALL(1) (UK) 2,486.82

J PEULEVE(2) (UK) 2,455.59

P HAMMOND (UK) 2,268.06

T HODGE(1) (UK) 2,252.53

R ROGERS(4) (UK) 2,229.64

M WARRENER (UK) 2,174.38

I KEYTE(1) (UK) 2,167.65

J GREENWOOD(1) (UK) 2,146.65

V NIXON(1) (UK) 2,119.38

D BIRTWISTLE(2) (UK) 2,050.94

S WALTON (UK) 2,038.42

G SHEPHERD(2) (UK) 2,038.40

A MERVIN(1) (UK) 1,986.48

A BENNETT(2) (UK) 1,978.07

P TONKIN(2) (UK) 1,958.06

P ABRAHAMS(1) (UK) 1,945.71

M BIBBY (UK) 1,926.72

A STEPHENSON(2) (UK) 1,910.22

R DOLAN(2) (UK) 1,907.28

A BEAL(2) (UK) 1,897.18

B KNIGHT(2) (UK) 1,864.54

B TOWNSEND(2) (UK) 1,853.65

C TURNBULL(2) (UK) 1,852.77

L PATTINSON(2) (UK) 1,843.72

J McNALLY(2) (UK) 1,842.38

E MACKELDEN(2) (UK) 1,806.69

S FOWLER(1) (UK) 1,804.72

J TOPPLE(3) (UK) 1,799.02

here is top psg from past weeks click here
 
 
 
 
 
http://www.kleeneze03.com/personalsalesgroup/index.htm
http://www.kleeneze03.com/

kleeneze top retailers period 10 week 1 2010

SHEPHERD(2) (UK) 2038.40


O'REILLY(2) (UK) 1680.73

NICHOLLS (UK) 1577.66

TONKIN(2) (UK) 1541.05

KEYTE(1) (UK) 1503.88

S Smith(2) (UK) 1457.60

HARTLEY(4) (UK) 1408.47

HAMMOND (UK) 1384.47

MEIKLE (UK) 1362.65

TOWLER (UK) 1346.68

SHERRY (UK) 1333.05

BEAL(2) (UK) 1327.71

LOVELOCK(2) (UK) 1327.47

OLIVER (UK) 1295.92

SAGOO(2) (UK) 1176.80

CAVE(2) (UK) 1168.41

WILLIS (UK) 1156.12

Bernie(1) (UK) 1138.33

MERVIN(1) (UK) 1137.03

CUNNINGHAM (UK) 1135.06

CURLEY (UK) 1085.36

WARDEN(2) (UK) 1066.80

WHITTAKER(1) (UK) 1032.62

VIEIRA(1) (UK) 1010.62

DIVITO (UK) 1002.63

DAVIS (UK) 997.00

SIDHU(3) (UK) 994.73

HUMPHRIES (UK) 978.39

PAYNE(2) (UK) 977.66

POPE (UK) 977.50

DIMITROVA(2) (IRE) 929.39

ROTHWELL (UK) 928.92

WEBBER (UK) 928.84

BLANSHARD (UK) 927.80

SHARAF(2) (UK) 912.72

HALLATT (UK) 912.67

BIRD (UK) 895.93

FISHER(2) (UK) 887.05

CREED(3) (UK) 883.42

BOWDEN (UK) 882.25

MARIS(2) (UK) 869.86

SHEPHERD(2) (UK) 862.13

MCCAUL(1) (UK) 853.94

CHATHAM (UK) 840.66

HRYNKIEWICZ(2) (UK) 839.97

PACE(2) (UK) 837.47

DAVEY(2) (IRE) 813.94

K Sorensen(2) (UK) 811.72

HENDERSON (UK) 809.60

WILLIAMS(2) (UK) 802.23

NEESHAM(1) (UK) 791.03

HOLSMAN(2) (UK) 789.39

ETCHES(3) (UK) 786.11

CLARKE(1) (UK) 785.67

BANNISTER (UK) 782.32

BROADBENT (UK) 773.49

FOX (UK) 771.70

HADLEY (UK) 770.22

K Joels(4) (UK) 764.21

HORSMAN (UK) 759.96

ROGERS(4) (UK) 747.17

CHANDLER (UK) 734.16

ABERCROMBIE (UK) 711.05

WEBSTER(2) (UK) 710.56

TURNER(2) (UK) 702.60

BLAXALL(2) (UK) 701.21

STANLEY(1) (UK) 696.06

RUSSELL(1) (UK) 695.37

BURNETT-HOCKEY(2) (UK) 695.29

DAWKES(2) (UK) 692.67

GEORGIOU (UK) 692.63

FLAWN(2) (UK) 690.35

BAILEY(1) (UK) (P) 689.49

SAVILLE(2) (UK) 686.61

SLOTBOOM (UK) 684.99

DAVIES(1) (UK) 678.87

BARRITT (UK) 674.70

ELONHEIMO (UK) 674.02

GARNER(2) (UK) 673.74

SMITH(1) (UK) 673.40

J Hitchen(2) (UK) 670.35

WILKES (UK) 666.17

DAVIES(1) (UK) 657.67

MACDUFFIE (UK) 651.83

JONES(2) (UK) 649.77

WHITAKER(2) (UK) 648.43

C Howdle(2) (UK) 647.73

ARNOTT(1) (UK) 645.98

SMITH (UK) 642.87

BIRKILL(2) (UK) 642.31

TYLER(2) (UK) 641.67

HILL (UK) 641.50

Ahern(1) (UK) 640.04

THOMSON (UK) 639.72

MARSHALL (UK) 638.60

NEW (UK) 637.58

WARRENER (UK) 630.12

Roberts (UK) 629.59

HOLLOWAY-SMITH (UK) 627.88

SLOPER (UK) 626.74

GILROY(1) (UK) 624.65

PUCKERING(2) (UK) 623.67

HARDY(2) (UK) 619.31

GIBBS(2) (UK) 617.93

FOX (UK) 614.76

TAIT(2) (UK) 612.18

T Baker (UK) 607.67

ARMSTRONG (UK) 607.53

DE SOUSA(1) (UK) 605.05

SOUTHERN(2) (UK) 603.10

WALTHAM(2) (UK) 601.49

EVANS (UK) 600.62

SLATER(1) (UK) 599.40

S Dawson(2) (UK) 598.86

A Cusworth(1) (UK) 597.42

GENT(2) (UK) 595.69

PARRY(1) (UK) 593.55

S Begley(2) (UK) 592.87

POPE (UK) 590.90

PRICE (UK) 589.20

MCKENNA(2) (IRE) 587.86

STRYZYK (UK) 585.10

LOCKWOOD (UK) 582.00

KENNY(1) (UK) 581.36

DOODY (UK) 574.53

MELIA(2) (UK) 574.11

PRITCHARD(1) (UK) 573.23

WILLIAMSON (UK) 571.93

WADSWORTH(1) (UK) 571.59

HIBBERD (UK) 571.20

BUCK(2) (UK) 570.95

MULLINS (IRE) 570.19

Vickers(2) (UK) 568.44

HUTCHINSON(1) (UK) 568.11

S Jones(4) (UK) 566.90

ROPER (UK) 566.70

DALE(2) (UK) 565.19

DOOLAN (UK) 562.93

LOVELL (UK) 561.77

WALTON (UK) 560.57

SHARMA (UK) 560.30

S Spence(2) (UK) 560.17

HAY (UK) 558.84

MCNALLY(1) (UK) 556.56

BOUCHAUD(4) (UK) 556.01

R Cadman(1) (UK) 553.89

Mackenzie(2) (UK) 552.69

SHARP(2) (UK) 550.78

Skinner(1) (UK) 550.65

PAGE (UK) 550.16

MANTLE(2) (UK) 550.02

PEULEVE(2) (UK) 549.87

SCOTT(2) (UK) 549.16

M Gorny(2) (UK) 547.88

BEDFORD(1) (UK) 547.48

MILLIGAN (IRE) 547.06

COTTON(2) (UK) 546.53

TOSHACH(1) (UK) 546.21

KELLY(2) (UK) 545.80

MARSHALL(2) (UK) 545.49

A Fitzgerald(2) (UK) 544.60

KIRKLAND(2) (UK) 541.63

CHANTLER(1) (UK) 541.33

DOLAN(2) (UK) 539.81

D Patmore(1) (UK) 538.76

FARRELL(2) (UK) 538.02

TITTERRELL(2) (UK) 537.85

SOCHANIK(2) (UK) 535.61

P White (UK) 535.18

THOMAS(2) (UK) 533.40

FULLER (UK) 533.01

S Hare (UK) 530.93

MASON(2) (UK) 530.86

KENT(2) (UK) 528.93

HUNTINGTON(1) (UK) 524.49

JONES(2) (UK) 523.55

PERKINS(1) (UK) 521.88

ELT(2) (UK) 519.76

HADGRAFT(1) (UK) 517.80

A White (UK) 515.19

READ (UK) 514.95

VICKERS(2) (UK) 514.47

O'SULLIVAN(1) (UK) 514.15

ANTHONY (UK) 512.86

C English (UK) 512.19

FAUGHNAN(1) (IRE) 511.65

SWAN (UK) 511.45

BURGESS(1) (UK) 510.34

LEE (UK) 508.36

COOK (UK) 507.50

MITCHELL(4) (UK) 505.57

SPAFFORD (UK) 505.11

MASON(2) (UK) 503.49

A BLEWITT(2) (UK) 502.96

LIVINGSTONE (UK) 502.91

GERRY(2) (UK) 502.28

TURNBULL(2) (UK) 499.96

JACOBS(2) (UK) 498.43

RUSHTON(2) (UK) 497.86

S Jessop(1) (UK) 497.21

FOWLER(1) (UK) 496.68

BRADLEY(1) (UK) 495.26

HILLMAN (UK) 495.06

WEST-HOOK (UK) 494.63

SAMUEL(2) (UK) 493.99

CLELAND(2) (IRE) 493.73

MACKELDEN(2) (UK) 492.89

HOWE(1) (UK) 492.34

COOK (UK) 491.73

KELLY(1) (IRE) 491.68

WALKER(1) (UK) 491.17

SHANKS (UK) 490.43

DAVEY(2) (UK) 489.51

SMITH (UK) 486.81

FROST (UK) 486.57

SIMS (UK) 485.90

SOWERBY (UK) 484.42

ANDERSON (UK) 483.69

MACLEOD (UK) 483.39

M Rendle(2) (UK) 481.66

SEYMOUR (UK) 479.64

TOWNSEND(2) (UK) 479.17

KNIGHT(1) (UK) 478.69

KIRBY (UK) 477.35

BARLOW(1) (UK) 477.12

MILLAR (UK) 476.64

DU-FEU (UK) 476.62

SMITH (UK) 476.56

HUMPHRIES(2) (UK) 475.52

LONG(2) (UK) 474.34

COLEMAN(2) (UK) 473.34

CURTIS (UK) 472.72

DAVIES(2) (UK) 471.59

KIRBY (UK) 471.02

AINSLIE(1) (UK) 470.86

EVANS (UK) 470.03

HOLMES(2) (UK) 469.38

REAY (UK) 469.02

SIMON(1) (UK) 468.75

ATHERTON (UK) 467.05

BRADBURY (UK) 467.00

AKHURST(2) (UK) 466.36

BARKHAM (UK) 466.03

Clark (UK) 465.33

UPPAL (UK) 464.05

NSEREKO (UK) 461.81

E Griffin (UK) 460.10

ROBERTSON (UK) 458.19

DOUGLASS(4) (UK) 458.08

HUGHES (UK) 457.73

ROWE(2) (UK) 456.81

WALSH(2) (UK) 455.68

HILL(2) (UK) 455.58

EYRES(3) (UK) 455.53

LONSDALE(2) (UK) 455.42

LUDLOW(4) (UK) 454.52

FOUNTAINE(1) (UK) 453.40

SANDS(1) (UK) 453.15

COPSON(2) (UK) 451.47

CURTIS(2) (UK) 451.44

McNALLY(2) (UK) 451.32

L Wood (UK) 451.28

A Macur(2) (UK) 450.21

K Ellerby(2) (UK) 449.76

A Evans (UK) 449.12

STONALL (UK) 447.93

POOLE(1) (UK) 447.65

SMITH (UK) 447.44

SHAW (UK) 447.09

WATKINS(2) (UK) 447.00

M Kite (UK) 445.85

A Salfarlie(1) (UK) 445.18

A Hillman (UK) 444.67

PHOENIX(1) (UK) 444.52

V Tardif (UK) 444.44

O'HAGAN (UK) 443.65

WARRINER(1) (UK) 443.19

POYNOR (UK) 442.46

COLLIN(4) (UK) 441.81

BROWN(1) (UK) 441.58

MANSLEY(1) (UK) 441.37

WATERS (UK) 441.11

DAVIES(1) (UK) 440.66

HIBBERT (UK) 438.64

GREEN(1) (UK) 438.64

SEALEY(1) (UK) 436.38

WILKINSON(1) (UK) 436.26

SLADE (UK) 436.11

TORKINGTON(2) (UK) 435.17

MCNALLY(1) (UK) 434.71

MORRIS(1) (UK) 434.39

C Longman(1) (UK) 432.98

BACKHOUSE(2) (UK) 432.82

MARGRAVE(1) (UK) 432.35

AYRE (UK) 431.36

MITCHELL(1) (UK) 431.14

HICKS(1) (UK) 430.73

P Rodgerson(1) (UK) 429.76

L Mccann (UK) 429.44

GUEST (UK) 428.28

COO (UK) 428.20

WISEMAN(2) (UK) 428.14

REILLY(2) (UK) 428.00

OGDEN(2) (UK) 427.82

TWIDDY(2) (UK) 427.18

HAYNES (UK) 426.58

HALE (UK) 426.01

WEST(2) (UK) 425.96

HINDMARSH(2) (UK) 425.53

J Woollen(2) (UK) 425.16

POTTER (UK) 424.51

WILLIAMS (UK) 424.11

FAIRHURST(1) (UK) 423.52

M Adkins-Smith (UK) 423.24

C O Sullivan (IRE) 422.75

LANGFORD(2) (UK) 422.51

EGLI (IRE) 422.23

V Cockburn (UK) 421.92

JOYCE(2) (UK) 421.19

CHALLINOR(2) (UK) 419.94

T Bailie(1) (UK) 419.30

RALPH(3) (UK) 419.18

YATES(1) (UK) 419.16

C London(1) (UK) 418.50

T Kane (UK) 417.01

HOMER(2) (UK) 414.54

T Phillips (UK) 414.45

TWANTWA (IRE) 413.69

W Ward(1) (UK) 413.40

HOCKLEY(1) (UK) 412.98

PARKER(2) (UK) 411.53

HODGSON(2) (UK) 411.34

AVERY(1) (UK) 410.16

GEE(2) (UK) 409.65

IBRAHIM (UK) 409.53

L Mitchell (UK) 408.48

FRICKER(3) (UK) 407.77

NARSUTIENE(1) (UK) 407.48

FORD(1) (UK) 406.78

CANNINGS(3) (UK) 406.31

ANDREWS(3) (UK) 405.25

GRANT (UK) 403.83

LEGG (UK) 403.19

L Hawkes(3) (UK) 403.03

BENNETT(1) (UK) 402.57

Quinn (UK) 402.30

GREAVES(4) (UK) 401.85

K Ward(2) (UK) 401.01

A Taylor (UK) 400.58

B Monksfield (UK) 399.76

Lake(1) (UK) 398.88

BROWNING(2) (UK) 398.54

BENNETT (UK) 396.72

McGREGOR (UK) 396.00

WHELAN(1) (UK) 394.51

STAFFORD(1) (UK) 394.09

DUFFY (UK) 393.07

RODRIGUES(2) (UK) 392.35

A Pope(2) (UK) 389.00

A Davidson(1) (UK) 388.66

PEACHAM(2) (UK) 388.00

PEAKE (UK) 387.87

A Pople (UK) 387.59

ELLIS (UK) 387.32

C Moore(2) (UK) 386.80

ASH (UK) 386.23

ROTHWELL(2) (UK) 385.72

LOWRIE(1) (UK) 384.87

LILWALL (UK) 384.78

BANNISTER(2) (UK) 384.78

MCGONAGLE(2) (IRE) 383.59

RHODES(2) (UK) 382.88

MORRALI (UK) 381.71

ABRAHAMS(1) (UK) 380.76

BLAKE(1) (UK) 380.38

M Anis(1) (UK) 380.30

RICE(1) (UK) 380.10

MITCHELL(2) (UK) 380.05

Killelay(1) (UK) 379.08

JENKINS (UK) 378.64

M Konica (UK) 378.15

POCOCK (UK) 377.71

BETJEMANN(1) (UK) 377.38

PRITCHARD(2) (UK) 377.21

N Ford (UK) 377.18

V Mcclements (UK) 376.72

COLBOURNE (UK) 376.68

PEDLOW (UK) 375.99

LAWSON(2) (UK) 375.49

HYDE (UK) 374.82

Devine(3) (UK) 373.97

BRADLEY (UK) 373.84

SCOLLEN (UK) 373.05

OWEN (UK) 372.75

J Wright (UK) 372.28

T Webb(1) (UK) 372.28

SAUNDERS (UK) 371.84

NELMS(2) (UK) 370.67

ACTON(2) (UK) 370.07

CLARKE(1) (UK) 369.27

HERBERT(1) (UK) 369.17

CAROLAN (IRE) 369.01

Baker(1) (UK) 368.64

MILLS (UK) 367.58

Jones (UK) 366.99

BENNETT(2) (UK) 366.85

PILKINGTON(2) (UK) 366.00

WATSON(3) (UK) 365.05

DEENEY (UK) 364.67

SHEWRY(2) (UK) 364.24

LEJINS(2) (UK) 364.00

S Milne(1) (UK) 363.67

ASHMORE (UK) 362.44

SMITH(2) (UK) 362.41

MULLEY(2) (UK) 362.36

L Giddins (UK) 361.78

BIRD(2) (UK) 359.46

MATTHEWS (UK) 357.96

R Haydon(2) (UK) 357.67

Brace (UK) 357.10

G Hebden (UK) 356.90

FORD(2) (UK) 356.85

C Talmage(4) (UK) 356.81

R Cummings(2) (UK) 356.71

Clark (UK) 356.19

WILLIAMS (UK) 355.53

BENNETT(1) (UK) 355.38

L Green (UK) 354.92

HAYDOCK(1) (UK) 354.57

LONGWRIGHT(2) (UK) 354.54

J Mckim (IRE) 354.51

SELLARS(2) (UK) 354.45

GERARD(2) (UK) 354.38

MISTRY(1) (UK) 353.84

N Pentlow (UK) 353.80

WILLIS (UK) 353.13

J Oliver(1) (UK) 353.04

HERBERT(2) (UK) 353.01

TAYLOR (UK) 352.15

SERRETTE(1) (UK) 352.10

SIGSWORTH (UK) 351.95

COCKBURN (UK) 351.28

Rogers (UK) 350.52

FIELDING (UK) 350.24

DAINTON (UK) 350.02

HESSION (IRE) 349.46

SMITH(2) (UK) 347.91

BEAL(4) (UK) 347.58

I Sarker(1) (UK) 346.84

HINDOCHA (UK) 346.82

DAVIS(2) (UK) 346.68

BROAD(2) (UK) 346.45

JOHN (IRE) 346.10

TETLOW(1) (UK) 345.57

M Munro (UK) 344.02

REED(2) (UK) 343.98

WALLACE (UK) 343.62

GOODMAN (UK) 343.57

P Kirkpatrick(1) (UK) 343.39

SHEMELD(1) (UK) 343.32

BAKER (UK) 340.82

LLOYD (UK) 340.59

RUSSELL(2) (UK) 340.34

Burgess(3) (UK) 339.77

V Melnyk (UK) 339.20

Fawcett(2) (UK) 339.02

PENDLEBURY(1) (UK) 338.66

E Reveley(1) (UK) 337.64

GUDINI (UK) 337.12

ABRAHAMS(1) (UK) 337.01

MARTIN (UK) 336.83

PANTING (UK) 336.44

Martin (UK) 335.88

MCCULLAGH (UK) 335.65

MILLERSHIP (UK) 335.28

QUINNEY (UK) 335.18

D Jayanti (UK) 335.10

S Joy (UK) 334.44

BULLOCK(2) (UK) 333.06

GEBBIE (UK) 332.57

ATHERTON (UK) 331.93

NEWMAN (UK) 331.57

CASEY (IRE) 331.56

KETTLE(2) (UK) 331.39

TAYLOR(1) (UK) 330.65

HAYES(2) (UK) 330.36

RATTRAY (UK) 329.97

SCOWEN (UK) 329.96

KEATING (UK) 329.48

WARBURTON (UK) 329.35

STOREY (UK) 329.35

ALLAN (UK) 329.12

ENISZ (UK) 328.85

PIKE (UK) 328.57

ZVARTS (IRE) 327.37

KNIGHT(2) (UK) 327.00

J Debenham (UK) 326.80

LUCAS(1) (UK) 326.79

SHARP(2) (UK) 326.48

ALLGOOD(2) (UK) 326.39

BLENKINSOP (UK) 326.13

FARMER (UK) 325.46

OWEN (UK) 325.02

BARNAVILLE(2) (UK) 324.51

GALLANT (UK) 324.42

BILLINGHAM (UK) 324.23

AIREY (UK) 324.00

COMERFORD (UK) 323.41

Getlevog(2) (UK) 323.36

BROWN(4) (UK) 323.04

BRANCH(2) (UK) 323.01

A Christensen (UK) 321.72

DEAN(2) (UK) 321.30

BENTON (UK) 320.87

M Jones (UK) 320.73

LEIGH(2) (UK) 320.55

KING (UK) 320.53

KNOWLES(1) (UK) 320.20

BROOKS (UK) 319.39

N Cleary Ruth (IRE) 318.91

CROSBY(1) (UK) 318.80

THRELFALL(1) (UK) 318.42

LAPPIN(2) (UK) 318.38

S Chowings (UK) 318.22

NEVIN (UK) 317.79

STARES (UK) 317.51

LYONS (UK) 317.19

ROWE(2) (UK) 317.04

BOLE(1) (UK) 316.77

CORMACK (UK) 315.92

T Fellows (UK) 315.41

PERE (UK) 315.09

J Baulk(4) (UK) 314.89

M Fearn(2) (UK) 314.82

THOMPSON(1) (UK) 314.80

E Fielding(2) (UK) 314.46

R Molson(2) (UK) 314.18

KITCAT(2) (UK) 313.55

IRVING(2) (UK) 313.20

WAKEM (UK) 312.56

A Thurston (UK) 311.40

RHODES (UK) 311.33

Robinson(2) (UK) 310.59

BISHOP (UK) 310.55

REVELY(2) (UK) 309.70

CROSSEN(2) (UK) 309.66

M Yakob (UK) 309.14

PRANGNELL (UK) 309.07

COUCHMAN(2) (UK) 308.71

IRANI (UK) 308.37

T Gollin (UK) 307.50

WHITEAR(1) (UK) 305.79

MARTIN (UK) 304.67

GILL(1) (UK) 303.33

SEWELL (UK) 302.64

BRANSON(1) (UK) 302.26

PATMORE (UK) 301.99

A Dennis (UK) 301.96

JAMISON(1) (UK) 301.86

BONNER(2) (UK) 301.80

REES(1) (UK) 301.69

R Ruby(3) (UK) 301.59

S Bell (UK) 301.42

CLARKE (UK) 301.17

C Dewhurst(2) (UK) 301.07

MILLIN(2) (UK) 300.35

LOVERIDGE (UK) 299.96

STOTT(2) (UK) 299.91

CLINTON(1) (UK) 299.56

GREENING (UK) 299.15

AITCHISON (UK) 298.78

HAZELL (UK) 298.66

D Higgins (UK) 298.25

GATE (UK) 298.05

Sharp(2) (UK) 297.39

BOND (UK) 295.93

JOULES (UK) 295.60

ABDEL-SALAM(2) (UK) 295.53

YOUNG (UK) 294.95

RADBOURNE(2) (UK) 294.65

DOYLE (IRE) 293.91

TUITE(1) (IRE) 293.12

D Greaves (UK) 293.02

WINTER(1) (UK) 292.69

D Mounsey (UK) 292.44

J Thurlow (UK) 292.23

SAMPSON(2) (UK) 291.96

S Webb (UK) 291.51

JONES (UK) 291.40

FLANAGAN(1) (IRE) 291.22

BORYS (UK) 291.06

REDFERN (UK) 290.96

SYKES(1) (UK) 290.77

L Down (UK) 290.59

O'GRADY (IRE) 290.29

SUTHERLAND (UK) 290.05

MONDEY (UK) 289.96

HANNEY (UK) 289.61

J Collins (UK) 289.60

K Peace(2) (UK) 289.58

M Fitton (UK) 289.49

JOHNSTONE (UK) 289.29

WILLIAMS(1) (UK) 289.26

I Maxwell(1) (UK) 289.24

SMITH (UK) 289.13

ROBINSON(1) (UK) 288.77

SOTNICENKO (UK) 288.47

SAINSBURY (UK) 288.41

WHEAVER (UK) 288.08

I Oakes (UK) 288.03

CASPER (UK) 287.87

DONALDSON(2) (UK) 287.45

K Whitehouse (UK) 287.36

M Shepherd (UK) 286.90

MASON (UK) 286.63

KETTLEWELL (UK) 286.47

Bennett(2) (UK) 286.40

WYNTER (UK) 286.40

NEWMAN (UK) 286.33

J Wilkes(1) (UK) 285.95

DENNIS (IRE) 285.64

J Van Staden(1) (UK) 284.96

N Longman (UK) 284.66

ALLSOP(2) (UK) 284.59

SAYERS (UK) 284.49

ARMER (UK) 283.42

Ryan (IRE) 282.72

LAYDON(2) (UK) 282.34

HARPER(1) (UK) 281.97

MATTHEWS(2) (UK) 280.92

DACRES (UK) 280.37

OSBORNE(2) (UK) 279.21

HENDERSON(1) (UK) 279.04

ALEXANDER-BARNES (UK) 278.90

G Cole (UK) 278.88

FRANCIS (UK) 277.22

K Boyce(2) (UK) 276.72

FOSTER (UK) 276.21

CADMAN (UK) 276.07

RIGG (UK) 275.83

WEBB(1) (UK) 275.67

NEWMAN (UK) 275.43

SMITH (UK) 273.85

Harper(2) (UK) 273.37

HARRIS (UK) 273.30

MISTRY(2) (UK) 273.13

COOK(1) (UK) 272.01

WHITE (UK) 271.92

HEYWOOD (UK) 271.88

ASHLEY(1) (UK) 271.70

DUNKLEY (UK) 271.56

SEWELL (UK) 271.37

L Christie (UK) 271.04

T Keirle (UK) 270.55

SOFTLEY (UK) 270.02

CLARK(2) (UK) 269.92

McNAMARA (UK) 269.24

KING(2) (UK) 268.92

STROUD-BURY (UK) 268.89

OETJEN(1) (UK) 268.88

COWLEY (UK) 268.58

J Locke (UK) 268.50

V Harwood(1) (UK) 267.53

POWER (IRE) 267.48

RICE(1) (UK) 266.62

BIRTWISTLE(2) (UK) 266.60

HUNTINGTON (UK) 266.34

HARLEY (UK) 266.29

BUCKLE (UK) 266.20

Broom (UK) 266.16

HERRIES(2) (UK) 265.97

TURNER(1) (UK) 265.96

MCGREGOR (UK) 265.39

BURMAN (UK) 265.13

ORR (UK) 264.74

MARTIN (UK) 263.60

CLIFFE (UK) 263.58

JACKSON(2) (UK) 263.37

WHELAN (IRE) 263.00

DIVERS(4) (UK) 262.87

CHECKLEY(2) (UK) 262.85

PEMBERTON-SMITH(2) (UK) 262.05

FALKINGHAM(1) (UK) 261.99

HOLLAND (IRE) 261.94

HOATSON (UK) 261.75

SUNTER(2) (UK) 261.65

GLEW (UK) 261.61

SADLER (UK) 261.55

MOSS-BAKER(4) (UK) 261.54

BRADLEY (IRE) 260.93

BURN (UK) 260.75

K Cochrane(1) (UK) 259.89

C Sebastiampillai(2) (UK) 259.88

M Ridewood (UK) 259.87

BROWNRIDGE(2) (UK) 259.65

McDOWALL(1) (UK) 259.64

HARVEY-WINSTANLEY(2) (UK) 259.60

D Newberry (UK) 259.47

KELLY(1) (UK) 259.36

Wilson(1) (UK) 259.32

A Hart-Caunt(1) (UK) 258.12

ATKINSON (UK) 257.96

LEONARD(2) (UK) 257.76

O'DONOVAN (IRE) 257.69

RENTON(2) (UK) 257.63

McCARTHY (IRE) 257.45

HAWKES(4) (UK) 257.40

Moody(1) (UK) 257.32

BROWN(3) (UK) 257.31

MORGAN(2) (UK) 256.42

Chaplin(2) (UK) 255.85

SIMMONS (UK) 255.83

Molloy(2) (IRE) 255.58

HUDD (UK) 255.48

WILKINS (IRE) 254.46

MILNER (UK) 254.45

ANDERSON (UK) 254.38

VINCETT (UK) 254.25

I Meer(1) (UK) 254.22

HEALD (UK) 254.00

BRANCH(2) (UK) 253.92

CRASKE (UK) 253.63

JOHNSON (UK) 253.51

M Pickthall (UK) 253.44

PAYNE (UK) 253.22

THORPE (UK) 253.16

SWIFT (UK) 252.74

SIVYER (UK) 251.43

M Jones(1) (UK) 251.33

TEESDALE(1) (UK) 251.22

VERHOEVEN(2) (UK) 250.93

I Nicholls (UK) 250.70

R Done (UK) 250.35

 
 
here are the top retailers from past periods click here
 
 
 
 
 
 
 
http://www.kleeneze03.com/topretailers/index.htm
http://www.kleeneze03.com/