Friday, 30 July 2010

top kleeneze retailers period 8 week 3 2010

here is the top retailers in period 8 week 3 2010, look for you name,
have you pre ordered your xmas catalogues


TONKIN(2) (UK) 4651.89


LEIGH(1) (UK) 3771.73

A Voller(2) (UK) 3658.63

MEIKLE (UK) 3538.98

NICHOLLS (UK) 3430.42

BLAND (UK) 3256.71

DAVIES(1) (UK) 3106.61

BANNISTER(1) (UK) 3045.04

DIVITO (UK) 3001.90

K Ward (UK) 2980.48

HORSMAN (UK) 2948.05

WEBSTER(1) (UK) 2893.28

DAVEY(2) (UK) 2890.22

MERVIN(1) (UK) 2869.28

TURNER(2) (UK) 2789.07

BEAL(2) (UK) 2756.26

SHEPHERD(2) (UK) 2724.31

CAVE(2) (UK) 2717.08

PAYNE(2) (UK) 2697.37

TOWLER (UK) 2689.96

MCCAUL(1) (UK) 2689.78

DIMITROVA (IRE) 2688.52

HAMMOND (UK) 2632.59

FOUNTAINE(1) (UK) 2630.57

MORRIS(1) (UK) 2585.40

POPE (UK) 2554.32

O'REILLY(2) (UK) 2510.97

HALLS (UK) 2488.90

KEYTE (UK) 2449.36

CUNNINGHAM (UK) 2388.32

HRYNKIEWICZ(2) (UK) 2385.35

LOVELOCK (UK) 2381.83

MARIS(2) (UK) 2357.32

P White (UK) 2337.57

C Talmage(2) (UK) 2328.02

SAGOO(1) (UK) 2262.11

JACOBS(2) (UK) 2248.10

COLLINS (UK) 2246.15

SIDHU(2) (UK) 2231.69

MACKELDEN(2) (UK) 2227.27

KELLY(1) (IRE) 2213.22

DEAN (UK) 2201.49

BIRD (UK) 2177.49

WHITTAKER(1) (UK) 2134.53

MOUSLEY(3) (UK) 2124.90

BLAXALL(2) (UK) 2048.82

RUSSELL(2) (UK) 2041.43

WEBBER (UK) 2027.65

SPAFFORD (UK) 2014.78

MARGRAVE(1) (UK) 1986.25

MARWOOD(1) (UK) 1956.65

RUSSELL(2) (UK) 1951.15

RUSSELL(1) (UK) 1949.74

HARDY(2) (UK) 1945.65

S Smith(2) (UK) 1943.53

SLATER(1) (UK) 1943.40

BLANSHARD (UK) 1920.91

SHARMA (UK) 1909.64

TOSHACH (UK) 1895.54

BATE(1) (UK) 1877.96

BOWDEN (UK) 1875.14

MARSHALL (UK) 1865.87

R Webber (UK) 1861.79

SHERRY (UK) 1850.95

Mackenzie (UK) 1840.49

POOLE(1) (UK) 1837.85

JONES(2) (UK) 1819.04

SOCHANIK(2) (UK) 1806.08

ROGERS(2) (UK) 1805.18

PERKINS(1) (UK) 1798.10

FLAWN(2) (UK) 1793.07

PEULEVE(2) (UK) 1792.10

ROTHWELL (UK) 1782.83

LEE (UK) 1773.82

WALLACE(2) (UK) 1772.73

COOK (UK) 1767.07

HEWETT(1) (UK) 1767.04

NATH(2) (UK) 1765.65

HARTLEY(2) (UK) 1724.37

TEGG (UK) 1723.93

WARDEN(2) (UK) 1722.73

SEWELL (UK) 1706.87

BLAKE(1) (UK) 1701.05

VINTEN(2) (UK) 1684.78

TWIDDY(1) (UK) 1683.54

ABERCROMBIE (UK) 1681.75

HUMPHRIES (UK) 1677.13

PARKER (UK) 1675.13

SCOLLEN (UK) 1665.23

FARMER (UK) 1658.04

BRANCH(2) (UK) 1657.42

SANDS(1) (UK) 1656.39

HOLLOWAY-SMITH (UK) 1647.66

OLIVER (UK) 1644.93

STANLEY(1) (UK) 1642.55

LEE(2) (UK) 1636.21

WARRENER (UK) 1626.91

Mc GUINNESS(1) (UK) 1618.66

MCCARTHY (IRE) 1610.03

FINIGAN(1) (UK) 1598.50

SOFTLEY (UK) 1594.31

FISHER (UK) 1588.34

DAVIS(2) (UK) 1573.28

IRVING(2) (UK) 1572.80

HUTCHINSON(1) (UK) 1572.52

HIGGINS (UK) 1571.72

B Monksfield (UK) 1556.41

PARRY(1) (UK) 1555.93

A Young(2) (UK) 1552.94

GILROY(1) (UK) 1547.12

BERRY(1) (UK) 1542.05

TYLER(2) (UK) 1532.50

JONES(3) (UK) 1525.15

REVELY(2) (UK) 1514.28

HAY (UK) 1513.98

BENNETT(2) (UK) 1506.42

J Baulk(2) (UK) 1502.04

SMITH (UK) 1487.47

COO (UK) 1484.15

ROWE(2) (UK) 1483.69

J Hitchen (UK) 1463.71

COLBOURNE (UK) 1458.49

OWEN (UK) 1456.03

GREEN(1) (UK) 1452.61

GREENING (UK) 1449.62

S Jarrad (UK) 1448.83

ANDERSON (UK) 1446.64

CANNINGS(1) (UK) 1442.68

SHARP(2) (UK) 1441.73

VYAS(1) (UK) 1437.21

WILLIS (UK) 1436.10

GLEW (UK) 1435.07

J Whitwell(1) (UK) 1430.10

Clark(2) (UK) 1428.38

GAYLARD (UK) 1424.52

TAYLOR(2) (UK) 1416.38

Mcnally (UK) 1410.16

IBRAHIM (UK) 1408.24

HUMPHRIES(2) (UK) 1403.63

SMITH (UK) 1402.73

KITCHING(1) (UK) 1402.46

WILLIAMSON (UK) 1401.50

OGDEN(2) (UK) 1401.13

PAXTON(1) (UK) 1394.37

HOWE(1) (UK) 1378.26

A Pope(2) (UK) 1375.78

THOMAS(2) (UK) 1374.12

WYNTER(2) (UK) 1373.48

O'SHAUGHNESSY (UK) 1368.58

HADLEY (UK) 1366.01

S Spence(1) (UK) 1364.45

MCEWAN(2) (UK) 1352.67

CURWEN(2) (UK) 1346.23

CHANDLER (UK) 1337.85

ROTHWELL(2) (UK) 1336.33

HERBERT(1) (UK) 1329.36

HUGHES (UK) 1325.20

Skinner(1) (UK) 1324.42

DAVIS (UK) 1322.47

CAMPBELL (UK) 1320.29

Turnbull(2) (UK) 1319.54

HINDS (UK) 1316.72

C Moore(2) (UK) 1315.34

FARRELL(2) (UK) 1315.16

FLOOD(1) (UK) 1313.52

SMITH (UK) 1311.21

WALLACE(2) (UK) 1309.21

TURNBULL(2) (UK) 1308.04

MELIA (UK) 1307.09

SHAW (UK) 1303.53

E Cortes(2) (UK) 1302.12

HIBBERT (UK) 1299.45

DAVEY(2) (IRE) 1298.82

WATSON(1) (UK) 1295.82

M Porteous (UK) 1294.34

FAWCETT(1) (UK) 1293.35

Slimani (UK) 1292.76

TOMBS(2) (UK) 1291.70

A Macur(2) (UK) 1291.36

HOUGHTON (UK) 1281.21

FISHER(2) (UK) 1274.67

SIMS (UK) 1273.78

MEDD (UK) 1273.50

M Tucker(2) (UK) 1258.43

O'HAGAN (UK) 1250.23

DOUGLASS(2) (UK) 1248.68

WARRINER(1) (UK) 1244.57

Bernie(1) (UK) 1241.99

J Lawrence(2) (UK) 1241.46

DAVIES(2) (UK) 1240.84

SEALEY(1) (UK) 1236.80

CAROLAN (IRE) 1235.12

ELT(2) (UK) 1231.06

ANTHONY (UK) 1230.98

KETTLEWELL (UK) 1230.94

L Mitchell(2) (UK) 1229.12

LUDLOW(2) (UK) 1227.92

LONSDALE(1) (UK) 1227.38

EKVALL(1) (UK) 1219.67

FOX (UK) 1214.61

RIDDEN (UK) 1212.92

BUTLER(1) (UK) 1212.58

BRADLEY(2) (UK) 1211.41

M Rendle(2) (UK) 1208.18

S Dawson(2) (UK) 1208.05

GEBBIE (UK) 1204.76

K Boyce(2) (UK) 1204.00

RADBOURNE(2) (UK) 1203.53

PHOENIX(1) (UK) 1202.46

DRAPES(2) (UK) 1200.25

DAVIES(1) (UK) 1199.58

PICKUP (UK) 1199.15

WILKINS (IRE) 1196.62

THOMSON (UK) 1194.72

MANSLEY(1) (UK) 1193.22

WELSBY (UK) 1191.72

TITTERRELL(2) (UK) 1189.76

K Sorensen(2) (UK) 1189.63

WILLIAMS(1) (UK) 1188.97

Hanlon(1) (UK) 1187.09

STOTT(2) (UK) 1184.62

PUSEY(2) (UK) 1181.15

SOUTHERN(1) (UK) 1180.01

CADMAN (UK) 1179.54

SHARP (UK) 1178.51

JACKSON (UK) 1177.52

REGAN(2) (UK) 1175.28

BARRITT (UK) 1174.56

RHODES(2) (UK) 1173.78

DOLAN(2) (UK) 1172.54

ROWE(2) (UK) 1171.48

DIVERS(4) (UK) 1171.44

HADDOW (UK) 1171.31

SOWERBY (UK) 1167.86

DAVIES(2) (UK) 1164.03

SCOTT(1) (UK) 1159.54

SHEWRY(2) (UK) 1157.30

L Wood (UK) 1157.03

HAYNES (UK) 1154.64

SLOPER (UK) 1154.45

HOYLAND (UK) 1154.22

BIRD(2) (UK) 1151.64

MACLEOD (UK) 1151.00

YATES (UK) 1150.83

PLEASANT (UK) 1150.65

RENTON (UK) 1149.91

MARSHALL(1) (UK) 1148.66

EVANS (UK) 1147.38

MONTGOMERY(2) (UK) 1145.21

YOUNG (UK) 1142.69

CHECKLEY(2) (UK) 1141.08

DAWKES (UK) 1140.72

BURNETT-HOCKEY(2) (UK) 1138.98

V Mcclements (UK) 1136.33

A White (UK) 1126.56

BALCOMBE(2) (UK) 1123.05

MILLERSHIP (UK) 1120.07

FRICKER(2) (UK) 1119.31

TEESDALE(1) (UK) 1111.41

LOCKWOOD (UK) 1111.02

HODGSON(2) (UK) 1110.73

BETTS (IRE) 1109.42

AHMED(1) (UK) 1107.20

BACKHOUSE(2) (UK) 1106.55

HALE (UK) 1104.17

PARKER(1) (UK) 1102.06

EVANS (UK) 1101.69

FOWLER(1) (UK) 1099.56

SHARP(2) (UK) 1097.24

WARBURTON (UK) 1096.92

P Rodgerson(1) (UK) 1095.52

AKHURST(2) (UK) 1094.69

BRADLEY (IRE) 1092.98

WEST(2) (UK) 1091.03

WILKINSON(1) (UK) 1090.33

GERRY(2) (UK) 1089.66

SHANKS (UK) 1088.95

A Macdonald(1) (UK) 1088.58

ARMSTRONG-LOMAS(1) (UK) 1086.18

CHANTLER (UK) 1084.93

P Rowland(2) (UK) 1084.74

SHEPHERD(2) (UK) 1082.23

TRELOAR (UK) 1081.62

RODRIGUES(2) (UK) 1080.13

HOMER(1) (UK) 1078.85

ROBINS (UK) 1078.11

SAUNDERS (UK) 1075.77

L Morris (UK) 1075.75

BANNISTER (UK) 1072.09

BRANCH(2) (UK) 1070.03

WALTHAM(2) (UK) 1069.44

HOOK(1) (UK) 1067.43

LONG(2) (UK) 1066.72

HILL (UK) 1066.56

BENNETT (UK) 1064.22

COLLIN(2) (UK) 1060.75

HOLMES(2) (UK) 1059.67

AYRE (UK) 1058.45

GRIEVE (UK) 1056.79

SIGSWORTH (UK) 1055.40

COPSON(2) (UK) 1053.80

ASHMORE (UK) 1046.06

MISTRY(1) (UK) 1044.76

EYRES(2) (UK) 1043.76

KEATING (UK) 1043.71

BRADLEY(1) (UK) 1043.58

TAYLOR (UK) 1041.82

CONNOR(2) (UK) 1039.55

DAVIS(2) (UK) 1038.67

FAUGHNAN(1) (IRE) 1036.14

HANNEY (UK) 1035.61

CURTIS(2) (UK) 1034.03

WOODWARD(2) (UK) 1033.37

FRANCIS (UK) 1033.10

COTTON(2) (UK) 1031.95

O Broughton (UK) 1031.68

TORKINGTON(2) (UK) 1030.85

CHAMBERS(1) (UK) 1028.48

MULLINS (IRE) 1026.98

ROBERTSON (UK) 1026.40

PACE(2) (UK) 1026.33

DUNCAN (IRE) 1025.91

N Longman (UK) 1024.80

E Pease(2) (UK) 1024.78

MILLIN(2) (UK) 1024.11

WILLIS (UK) 1022.83

WELLOCK(2) (UK) 1022.65

Killelay(1) (UK) 1021.78

A Davidson(1) (UK) 1020.59

KELLY(1) (UK) 1020.49

OWERS (UK) 1020.21

MASON(2) (UK) 1019.99

Vickers(1) (UK) 1017.45

ANDERSON (UK) 1014.46

BENNETT (UK) 1013.36

WILKES (UK) 1010.34

CHAMBERS (UK) 1009.90

BACH(1) (UK) 1009.83

LAYDON(2) (UK) 1008.24

BLAKE(2) (UK) 1007.99

ZAMAN (UK) 1004.96

K Ellerby(2) (UK) 1003.83

SAMPSON(1) (UK) 1003.70

HILL (UK) 1003.65

LAING (UK) 1003.46

WATERFALL (UK) 1001.20

MULLEY(2) (UK) 995.51

A Pople (UK) 994.67

BOWES(2) (UK) 992.96

WALLACE (UK) 990.74

HATTER(1) (UK) 989.39

C Hamilton (IRE) 989.14

PRITCHARD(2) (UK) 988.66

CLARK(2) (UK) 988.45

McLACHLAN (UK) 987.75

J Woollen(2) (UK) 986.40

FOX (UK) 983.10

BUCK(2) (UK) 981.89

ACTON(2) (UK) 980.74

SAVILLE(2) (UK) 979.67

MCCULLAGH (UK) 979.61

BULLOCK(1) (UK) 978.58

MICALLEF(1) (UK) 975.62

CURTIS (UK) 974.77

THORNTON(2) (UK) 974.29

FAIRBURN(1) (UK) 974.19

NEESHAM(1) (UK) 974.14

BARKHAM (UK) 973.00

R Haydon(2) (UK) 972.37

BLENKINSOP (UK) 969.36

Farrah (UK) 968.52

UPPAL (UK) 967.07

A Cusworth(1) (UK) 964.35

THOMPSON(1) (UK) 963.44

K Peace(2) (UK) 962.50

JOHNSON(2) (UK) 962.11

PUCKERING(2) (UK) 961.72

ROE (IRE) 960.30

King (UK) 959.62

POTSE (UK) 958.93

BROAD(2) (UK) 958.24

CREED(3) (UK) 954.45

ARMSTRONG (UK) 954.17

WALKINSHAW(1) (UK) 953.85

KING(2) (UK) 950.49

READ (UK) 948.99

R De Jesus (UK) 948.67

SAMUEL(1) (UK) 947.79

R Stones (UK) 947.47

WHITAKER(2) (UK) 944.65

SADLER (UK) 944.08

HAYFORD(1) (UK) 941.86

PRITCHARD(1) (UK) 940.99

LOVATT(2) (UK) 940.50

GARTON(2) (UK) 939.78

A Fitzgerald(2) (UK) 938.53

S Jones(2) (UK) 938.42

MCKENNA (IRE) 937.22

BARLOW(1) (UK) 936.50

MASON (UK) 936.17

REED(2) (UK) 935.47

COCHRAN(1) (UK) 933.77

L Kennedy(2) (UK) 932.85

HENDERSON(1) (UK) 932.25

REILLY (UK) 930.02

DE SOUSA(1) (UK) 929.08

TAYLOR(1) (UK) 928.94

SIMON(1) (UK) 927.24

DEENEY (UK) 921.85

B Hobbs(2) (UK) 921.45

HOLSMAN(2) (UK) 920.60

HAYES(2) (UK) 919.89

COTTON(2) (UK) 918.53

TYSON(2) (UK) 917.46

CRESSY HALL(1) (UK) 915.98

DAY(2) (UK) 915.81

DUFFY (UK) 914.48

MARSH(1) (UK) 912.21

KITCAT(2) (UK) 911.21

Fawcett(1) (UK) 909.44

A Sweetman (UK) 907.95

McGINTY (UK) 907.76

FORD(1) (UK) 907.19

I Nicholls (UK) 906.62

FIRBANK(1) (UK) 906.38

T O' Connor (UK) 906.20

AFZAL(1) (UK) 906.02

WALKER(1) (UK) 905.35

O Akinpelu (UK) 904.96

BEDFORD(1) (UK) 902.20

B Haworth(1) (UK) 898.92

HINDMARSH(2) (UK) 896.63

LONGWRIGHT(2) (UK) 896.20

LAWSON(2) (UK) 895.96

GRANT (UK) 895.27

RATTRAY (UK) 894.69

LEJINS(2) (UK) 893.53

APUZZO(1) (UK) 890.58

AVERY(1) (UK) 888.82

HERRING (IRE) 888.68

V Chohan (UK) 887.16

ESTEVES(2) (UK) 886.67

WALLACE (IRE) 886.41

COCKBURN (UK) 884.25

MITCHELL(2) (UK) 883.09

Horton (UK) 881.13

DOLAN (UK) 879.03

J Gibson (UK) 879.01

POWER (UK) 878.76

VIEIRA(1) (UK) 878.57

LOMAS(2) (UK) 878.43

GUNN(2) (UK) 876.51

WHELAN(1) (UK) 873.85

AINSLIE(1) (UK) 872.16

LINTERN (UK) 872.09

DAINTON (UK) 870.73

NORMANTON(2) (UK) 870.03

WAKEM (UK) 869.47

LAPPIN(2) (UK) 867.85

REAY (UK) 867.12

BARTON(1) (UK) 865.51

SIGGS (UK) 863.71

PARKER(2) (UK) 862.29

DEAKIN (UK) 861.84

C Howdle(2) (UK) 860.62

A Salfarlie (UK) 859.82

IRANI (UK) 859.69

VERHOEVEN(2) (UK) 859.56

COMERFORD (UK) 859.33

HYDE (UK) 858.73

W Ward(1) (UK) 854.62

MEHEW(1) (UK) 854.41

TAYLOR (UK) 853.20

WELLS (UK) 850.08

WILLIAMS (UK) 849.88

K Joels(2) (UK) 847.23

C Quirke (IRE) 847.08

KNOWLES(1) (UK) 846.03

GENT (UK) 845.50

GARDNER(1) (UK) 844.06

BROWNING(2) (UK) 843.35

DAVIES(1) (UK) 840.26

PEDLOW (UK) 839.73

BRADBURY (UK) 839.06

S Hayden(1) (UK) 838.96

HAMILTON (UK) 837.79

BAINS (UK) 837.60

MASON(2) (UK) 837.28

CRESSWELL(1) (UK) 837.28

THOMSON (UK) 834.05

COLEMAN(2) (UK) 833.62

CLELAND(2) (IRE) 832.52

POTTER (UK) 831.02

S Bishop(1) (UK) 830.46

MCGONAGLE(2) (IRE) 830.35

BENNETT (UK) 830.34

BROWNE (IRE) 830.01

L Carroll (UK) 829.69

STAFFORD(1) (UK) 828.94

D Hanlon(2) (UK) 828.05

Karunakaran(2) (UK) 827.22

MC DONALD(1) (IRE) 826.62

MORRIS(2) (UK) 825.56

D Shand (UK) 824.36

CAPLEN(1) (UK) 824.17

STRYZYK (UK) 821.06

STRACHAN (UK) 818.69

COLAM (UK) 818.26

BAKER (UK) 818.10

DOWNES (UK) 817.95

M Munro (UK) 817.12

REES(2) (UK) 816.60

PRICE (UK) 816.55

A Karwa(1) (UK) 816.43

GIERGIEL(2) (UK) 814.71

SHAW (UK) 814.31

MARTIN (UK) 812.71

R Fraser (UK) 810.88

D Williams (UK) 809.85

ABDEL-SALAM(2) (UK) 807.39

MILLER (UK) 807.20

L Hawkes(1) (UK) 807.02

HUGHES (UK) 806.60

SZABO (UK) 805.89

JOULES (UK) 805.40

GREAVES(2) (UK) 804.89

CROWSON (UK) 803.96

MOYNIHAN(1) (IRE) 803.58

MCDONALD(2) (IRE) 802.93

BAKER (UK) 801.72

HILL(2) (UK) 801.22

B Hanson (UK) 797.14

M Jones(1) (UK) 796.19

BROOKS (UK) 796.16

AIREY (UK) 795.96

TETLOW(1) (UK) 795.54

KEMM(1) (UK) 795.25

JAMISON(1) (UK) 792.64

HADGRAFT(1) (UK) 791.40

ALLSOP(2) (UK) 790.99

FINLINSON(1) (UK) 790.70

KIRBY (UK) 789.99

MEADOWS (UK) 789.88

GIBBS(2) (UK) 789.34

FARROW (UK) 788.38

PESKETT (UK) 786.50

HALL (UK) 783.53

BOLE(1) (UK) 783.50

ADAMS (UK) 782.46

BULLOUGH(1) (UK) 782.32

SATCHELL(2) (UK) 781.07

BONNER(2) (UK) 781.03

V Sheehan (IRE) 780.62

PARK (UK) 780.19

WORLEDGE (UK) 780.07

S Joy (UK) 780.05

SEYMOUR (UK) 779.65

POCOCK (UK) 778.96

BRADLEY (UK) 776.89

KNIGHT(2) (UK) 776.33

MARTIN (UK) 776.12

MELVILLE(1) (UK) 775.47

PENDLEBURY(1) (UK) 775.32

LANGFORD(2) (UK) 775.09

KNIGHT (UK) 775.08

CUNDLIFFE (UK) 774.04

Z Bertram (UK) 773.94

WHEELER (UK) 773.23

D Key(1) (UK) 772.88

NELMS(2) (UK) 771.60

ALEXANDER-BARNES (UK) 771.17

HOWARTH (UK) 770.86

CROZIER (UK) 770.50

MITCHELL(2) (UK) 768.13

WARD (UK) 767.61

LYONS (UK) 766.74

SUNTER(2) (UK) 765.88

ARMER (UK) 765.78

KELLY(2) (UK) 765.66

DEAN (UK) 765.45

CLARK (UK) 764.33

GRIFFIN(1) (UK) 764.32

A Bromyard (UK) 763.25

TOOTELL(2) (UK) 762.65

S Begley(2) (UK) 762.22

THOMPSON(1) (UK) 762.04

PEULEVE(2) (UK) 761.98

CHANCE(2) (UK) 761.91

GERARD(2) (UK) 760.87

N Ronan (UK) 760.71

HICKSON(2) (UK) 759.54

FLANAGAN(1) (IRE) 757.57

THOMPSON(1) (UK) 757.55

ANDERSON (UK) 756.79

COOK (UK) 755.90

ENISZ (UK) 755.72

F Marsh (UK) 753.05

WILLIAMS (UK) 752.73

WALTON (UK) 752.25

A Taylor (UK) 752.07

FAIRHURST(1) (UK) 752.00

PLATTS(1) (UK) 751.59

TIBBETTS(2) (UK) 751.59

A Ashworth(1) (UK) 750.73

Rapstone(2) (UK) 749.01

COUCHMAN(2) (UK) 747.59

ASTBURY (UK) 747.53

C Matthews (UK) 747.17

WATTS (UK) 747.10

HAMPSHIRE(2) (UK) 746.77

POWNER(2) (UK) 745.97

BURCHELL(2) (UK) 745.24

BARRAS (UK) 744.45

MARLOR (UK) 744.17

SMITH(1) (UK) 742.18

SEAGRAVE (UK) 741.75

Sharp(2) (UK) 741.24

ROPER(2) (UK) 740.90

NOTMAN(1) (UK) 739.40

DALE(2) (UK) 738.48

WYNTER (UK) 737.70

WEBB(1) (UK) 737.29

GELDARD(2) (UK) 737.18

P Mead(1) (UK) 736.45

MULLINS (UK) 736.12

FRANCIS (UK) 735.33

ROBINSON (UK) 734.25

j Guy(2) (UK) 732.90

ATKINSON (UK) 732.31

HANSEN(2) (UK) 731.49

S Ali (UK) 730.59

MITCHELL(1) (UK) 730.58

NOWELL (UK) 730.20

HAILEY(1) (UK) 728.95

LEES (UK) 728.43

DUNKLEY (UK) 728.18

WARD(2) (UK) 726.38

BLACKWOOD (UK) 725.40

CLARKE(1) (UK) 724.60

SIVYER (UK) 724.53

FINNERTY(1) (IRE) 724.26

BROWN(2) (UK) 722.59

GUEST (UK) 722.12

SLOTBOOM (UK) 722.09

FORD(2) (UK) 721.90

JONES (UK) 721.19

V Wood (UK) 720.06

WILLIAMS(2) (UK) 719.73

Burgess(1) (UK) 718.06

ATKINS(1) (UK) 717.66

BLAIR-LOVEDAY (UK) 717.63

HAWKES(2) (UK) 717.59

K Whitehouse (UK) 717.21

S Lawrence(2) (UK) 716.76

THORPE (UK) 715.62

ABRAHAMS(1) (UK) 715.54

M Adkins-Smith (UK) 715.14

MANSELL (UK) 715.13

FOSTER(2) (UK) 714.04

STROWBRIDGE (UK) 713.06

GOODMAN (UK) 712.82

AITCHISON (UK) 711.96

FAHEY(1) (IRE) 711.67

MOORE (IRE) 710.94

S Regan (IRE) 710.91

GEORGIOU (UK) 710.75

DUFFY (UK) 709.79

J Davies (UK) 708.78

DODGIN (UK) 708.59

A Blessed(2) (UK) 706.77

RICE (UK) 706.53

CHITTY (UK) 705.44

HICKS(1) (UK) 705.36

HENDERSON (UK) 704.96

CORNFORD (UK) 704.11

POWER (IRE) 701.47

Peacham (UK) 700.94

HOCKLEY(1) (UK) 699.52

ABRAHAMS(1) (UK) 697.41

MACDUFFIE (UK) 696.75

WHEELER(2) (UK) 695.87

MCCLORY(1) (UK) 695.46

Molloy(2) (IRE) 695.43

SMITH (UK) 694.89

R Burton (UK) 694.61

V Osborne (UK) 694.13

DODDS (UK) 694.02

SPURGE(1) (UK) 693.44

S Mckenna (UK) 692.29

NEWMAN (UK) 691.78

HOOK (UK) 690.15

HUSSAIN(2) (UK) 689.24

S Varga(1) (UK) 688.92

AUSTIN(2) (UK) 688.40

N England (UK) 688.13

R Ingram (UK) 688.05

BURGESS(1) (UK) 686.86

KENT(2) (UK) 684.96

LEGG (UK) 684.94

C Lloyd (UK) 684.25

JOHNSON (UK) 683.12

V Jackson (UK) 682.38

GRAHAM (UK) 681.81

COLLINS(2) (UK) 679.51

ERSKINE (UK) 678.84

WILLIAMS (UK) 678.37

S Dine (UK) 677.88

HENDERSON (UK) 677.28

P Amos (UK) 677.09

POOLEY (UK) 676.81

P Coxwell(2) (UK) 676.57

TODD (UK) 676.38

ROBINSON (UK) 676.06

STAPLETON (UK) 674.18

NEWMAN (UK) 673.83

BROWN(1) (UK) 673.64

JOYCE(2) (UK) 673.21

MANTLE(1) (UK) 672.93

BOTTRELL (UK) 672.91

S Hare (UK) 672.34

O'SULLIVAN(1) (UK) 671.40

ELONHEIMO (UK) 671.35

CLARKE(1) (UK) 670.65

WELSH(1) (UK) 669.69

J Clarke (UK) 669.57

HOBDEN (UK) 669.44

SMITH (UK) 668.80

HEWITT(1) (UK) 668.71

YOUNG (UK) 668.49

RICE (UK) 666.41

G Brown (UK) 666.16

BOUCHAUD(2) (UK) 665.84

J Shaw (UK) 665.43

Ahern(1) (UK) 665.05

A Allgood(1) (UK) 664.01

G Quin (UK) 663.72

SIMMONS (UK) 662.51

ALLSOPP (UK) 661.32

WORROW (UK) 660.04

MATTHEWS(2) (UK) 659.38

Getlevog(2) (UK) 659.20

CORMACK (UK) 658.96

MCNALLY (UK) 658.37

S Cartwright(1) (UK) 657.62

GATE (UK) 657.32

PRESTON (UK) 657.29

EWER(1) (UK) 656.23

A Hughes (UK) 656.02

K Keable (UK) 655.94

WATERFALL(1) (UK) 655.52

BIRTWISTLE(2) (UK) 655.39

FRASER(1) (UK) 655.27

HAZELL (UK) 654.91

T Kennedy (UK) 654.86

EVANS (UK) 654.77

GALLANT (UK) 653.47

DUGGAN(2) (UK) 653.44

CURLEY (UK) 653.40

YOUNG(2) (UK) 652.48

J Delonnette (UK) 652.10

GARNER(2) (UK) 651.54

TOWNHILL(1) (UK) 650.16

YUEN (UK) 649.89

MCNALLY (UK) 649.69

ASH (UK) 648.28

KENNEDY(1) (UK) 648.07

F Todd (UK) 647.38

GEE(2) (UK) 646.56

LOWRIE(1) (UK) 645.95

RADBOURNE(2) (UK) 644.97

V O Reilly (IRE) 644.82

SHEEHAN(2) (UK) 643.89

C Pearce (UK) 642.63

WALKER(2) (UK) 641.90

RALPH(3) (UK) 641.03

R Doolan (UK) 640.96

EWEN(1) (UK) 640.93

ANDREWS(1) (UK) 639.66

WILKINSON (UK) 639.65

D Ford(1) (UK) 639.23

RUSSELL (UK) 637.79

OETJEN(1) (UK) 637.18

ROWE(2) (UK) 635.51

KNIGHT (UK) 635.02

N Aldous(1) (UK) 634.65

MCKAY(2) (UK) 634.60

TOWNSEND(1) (UK) 634.03

HOROBIN (UK) 633.48

HILLMAN (UK) 632.10

QUINNEY (UK) 630.49

SMITH (IRE) 630.37

MORRALI (UK) 629.06

GILL(1) (UK) 628.29

M Maine(1) (UK) 627.66

ALLGOOD(2) (UK) 626.87

K Jensen (UK) 626.16

BAILEY (UK) 623.82

BETJEMANN (UK) 622.81

COMAN(1) (UK) 622.17

COLLINS (UK) 620.33

T Baker (UK) 619.94

COWLEY (UK) 618.60

SMITH (UK) 618.11

MUSTOW (UK) 617.24

VYVYAN (UK) 617.19

K Boardman(2) (UK) 615.79

HIBBERD (UK) 615.68

J Van Staden (UK) 615.66

WILLIAMS(2) (UK) 612.95

BORYS (UK) 612.32

CHADWICK (UK) 611.44

RHODES(2) (UK) 611.31

MCGREGOR (UK) 611.00

R Sneddon (UK) 610.91

CHATHAM (UK) 609.33

COLE (UK) 609.15

FALCUS (UK) 609.02

Devine(2) (UK) 608.45

C Longman(1) (UK) 607.93

CHALLINOR(1) (UK) 607.74

Webster (UK) 607.67

S Hughes(1) (UK) 606.39

HIGGINS (UK) 605.59

N Barber (UK) 605.56

CLARKE (UK) 604.80

A Riding (UK) 603.72

Brace (UK) 603.19

M Wallace (UK) 602.63

BENTON (UK) 602.15

G Liput(1) (UK) 602.06

T Weymouth (UK) 601.95

COTTIS(2) (UK) 597.84

C Oliver(1) (UK) 597.49

McGREGOR (UK) 597.43

WHEATLEY(2) (UK) 596.40

M Mcmillan(1) (UK) 596.17

PILKINGTON(2) (UK) 595.66

TITMUSS(2) (UK) 595.39

HUNTINGTON (UK) 595.28

M Fearn(1) (UK) 595.20

HEATH (UK) 593.23

JONES (UK) 593.03

Broom (UK) 592.63

HARRISON (UK) 592.18

FORMBY(2) (UK) 591.49

M Smith(2) (UK) 590.51

ROBINSON(1) (UK) 590.21

RANDLE (UK) 589.98

MISTRY (UK) 589.55

HOWELL (UK) 589.45

GAITAN (UK) 588.13

C O Sullivan (IRE) 587.15

BROWN(2) (UK) 586.66

EASTON (UK) 586.55

KNIGHT (UK) 586.37

J Smith(1) (UK) 586.35

M Whitehead (UK) 585.22

WINCHESTER (UK) 584.64

SHIELDS (UK) 584.62

PERKINS (UK) 583.38

A Thurston (UK) 581.89

MATTHEWS (UK) 581.75

V Warburton(1) (UK) 581.40

KING (UK) 581.36

EGLI (IRE) 578.81

MARTIN (UK) 578.16

COOK(1) (UK) 578.10

DOODY (UK) 577.16

P Low(1) (UK) 576.79

K Murphy (UK) 576.69

FROST (UK) 576.66

M Condell (UK) 576.55

JONES(2) (UK) 575.17

BURRAS(2) (UK) 574.88

FOSTER (UK) 574.38

R Gould (UK) 574.35

Chaplin (UK) 573.94

MARSHALL(2) (UK) 573.58

MOSS-BAKER(2) (UK) 570.43

GOLDING (UK) 570.18

D Harvey (UK) 569.14

WHEELER(2) (UK) 567.92

Clements (UK) 567.76

C English (UK) 566.59

M Gray (UK) 566.00

MERGLER (UK) 565.21

G Walker (UK) 565.16

RAYNER (UK) 564.96

H Rahuman (UK) 562.78

GOONAN(1) (IRE) 562.58

A Sinclair (UK) 562.30

T Fellows (UK) 561.98

CLEMENTS (UK) 561.80

PRESTON (UK) 561.18

BUTLER(2) (UK) 560.22

J Oliver(1) (UK) 560.21

B Akcay(2) (UK) 560.06

C Chankhan (UK) 559.82

SEWELL (UK) 558.34

BRADY (UK) 557.96

RIDER(1) (UK) 557.83

T Shanley(2) (UK) 557.26

SLADE (UK) 556.28

FRIENLING (UK) 555.60

C Macphee (UK) 554.26

JEACOCK (UK) 553.96

R Martindale(2) (UK) 553.80

LAMBI (UK) 553.64

Lamb(2) (UK) 553.13

J Rushton (UK) 552.91

STEPHENSON(2) (UK) 552.75

KITSON (UK) 552.37

CATTLEY(1) (UK) 549.66

TAIT(2) (UK) 549.58

FRASER (UK) 548.77

P Heaton (UK) 548.03

S Harris(1) (UK) 547.88

J Sayer (UK) 546.39

BROWN (UK) 546.25

S Machon (UK) 546.12

EVANS (UK) 545.24

S Giddens (UK) 544.66

L Kelley (UK) 544.58

CROSS (UK) 543.18

SHARP (UK) 542.77

SMITH (UK) 542.47

J Smith (UK) 542.06

A Smith (UK) 541.80

JENSEN (IRE) 541.70

EVANS (UK) 541.52

PRIME(1) (UK) 541.34

HUGHES(2) (UK) 541.32

McNALLY (UK) 540.62

STIRRUP (UK) 540.51

DEAN (UK) 540.05

HOULDERSHAW (UK) 538.95

KETTLE(2) (UK) 538.93

LITTLEWOOD(2) (UK) 538.70

PENNEY(1) (UK) 538.12

ROBSON(1) (UK) 537.89

EMERY (UK) 536.94

JOHNSON (UK) 536.85

HAYDOCK (UK) 535.97

MARR (UK) 535.93

BEAVEN (UK) 533.04

KIRBY (UK) 533.03

J Witts-Hunt (UK) 532.96

ZVARTS (IRE) 532.74

JACKSON(2) (UK) 532.73

CHITTY (UK) 532.08

RYAN (IRE) 531.65

COLCLOUGH(1) (UK) 531.27

HARVEY-WINSTANLEY(2) (UK) 529.92

BRITTAIN (UK) 529.40

M Staines(1) (UK) 529.33

Kitching(1) (UK) 528.90

K Cartwright(2) (UK) 528.58

KAUR(1) (UK) 528.56

SHYPITKA(2) (UK) 528.10

Roberts (UK) 527.53

WHITEAR (UK) 527.23

O Percy (UK) 527.15

SLY (UK) 526.82

T Webb(1) (UK) 526.36

S Fawcett(1) (UK) 525.88

O'SHEA (IRE) 525.72

WADSWORTH(1) (UK) 525.13

ATHERTON (UK) 524.51

WISEMAN(2) (UK) 524.31

Moody (UK) 524.21

RICHARDS(2) (UK) 524.19

YEOMANS (UK) 523.69

REES(1) (UK) 523.46

EARLE(1) (UK) 523.07

W Malejki (IRE) 522.73

SINGH(1) (UK) 522.48

JONES(2) (UK) 521.99

HERDMAN (UK) 521.51

K Smith (UK) 521.35

CUMBERLIDGE(2) (UK) 521.22

BAILEY (UK) (P) 520.96

M Linge (UK) 520.73

NICHOLLS(1) (UK) 520.51

J Heppinstall (UK) 519.42

CLARK(1) (UK) 518.51

D Gregory (UK) 517.53

LOFTUS(1) (UK) 516.87

BARNES(1) (UK) 516.05

L Clapton(2) (UK) 515.78

S Hoy (UK) 515.62

GOUGH (UK) 515.52

TONNER (UK) 514.98

S Saleh (UK) 514.92

IRVING(1) (UK) 514.88

KHOO (UK) 514.42

MARTIN (UK) 513.91

D Miller (UK) 513.44

H Hamid(1) (UK) 513.17

BRITTAIN (UK) 512.87

J Hadley (UK) 512.44

M Henley (UK) 511.35

A Price (UK) 511.10

D Freeman(2) (UK) 510.95

V Yale(2) (UK) 510.86

R Ruby (UK) 510.22

E Tranter (UK) 510.10

R Lloyd (UK) 509.99

DARBY(1) (UK) 509.75

WILLIS (UK) 509.13

CLISHAM (UK) 508.95

SMITH(1) (UK) 505.94

V Harwood (UK) 505.91

COOK(2) (UK) 505.55

B Davies(2) (UK) 504.67

Kariyawasam (UK) 504.59

F Mcdermott(2) (UK) 504.28

A Jones (UK) 504.01

BRIDGES (UK) 503.86

BARRY (IRE) 503.86

GUDINI (UK) 503.71

CLARK (UK) 503.33

R Woollon (UK) 502.53

Allison (UK) 502.50

C Lathiya (UK) 501.70

LATTO (UK) 501.56

PEARSON(1) (UK) 500.69

P Humphreys (UK) 500.19

WALSH (IRE) 500.09more kleeneze stories click here


http://www.kleeneze03.com/kleeneze-media-coverage.htm
http://www.kleeneze03.com/