Friday, 22 August 2014

kleeneze top psg period 9 week 3 2014


kleeneze top psg period 9 week 3 2014


D PUSEY OLS (2) (UK) 7,994.86
K RIDER OLS (2) (UK) 6,483.18
P ABRAHAMS OLS (1) (UK) 6,437.20
K Boardman OLS (2) (UK) 6,168.00
T PAYNE OLS (2) (UK) 6,145.40
C REA OLS (2) (UK) 6,001.34
A GUNN OLS (4) (UK) 5,951.93
C SMITH OLS (2) (UK) 5,390.78
M HEWITT OLS (2) (UK) 5,315.00
A Allgood OLS (1) (UK) 5,312.67
K YOUNG OLS (3) (UK) 5,270.25
J COTTON OLS (UK) 5,215.99
S RUSHTON OLS (2) (UK) 4,926.87
R DOLAN OLS (2) (UK) 4,730.86
L GONSALVES OLS (1) (UK) 4,696.74
D PEMBERTON-SMITH OLS (2) (UK) 4,676.16
S DAVIS OLS (2) (UK) 4,591.25
G Freidenfelde OLS (2) (UK) 4,542.43
A WEBBER OLS (UK) 4,495.59
M Somerville OLS (2) (UK) 4,346.29
A BERRY OLS (2) (UK) 4,339.96
D Miller OLS (2) (UK) 4,256.39
M MULLINS OLS (1) (IRE) 4,214.50
M CAMPBELL OLS (UK) 4,138.39
S MARSHALL OLS (2) (UK) 4,094.70
K MERGLER OLS (UK) 4,060.01only a week to xmas catalogue
have you pre ordered it

great time to build a kleeneze business